Inspectiebezoek: waardering GOED

Inspectiebezoek: waardering GOED!

Lees hier het Kwaliteitsonderzoek inspectie Wereldwijs

Wereldwijs heeft opnieuw de waardering GOED gekregen van de inspectie. Op ons eigen verzoek is de inspectie op bezoek geweest op 5 oktober 2021. De inspecteurs hebben gepraat met leerlingen, directie/IB, teamleden en ouders en hebben lessen bezocht en een presentatie gekregen van de directie/IB. Daarnaast hebben zij al onze documenten gelezen en ons veel vragen gesteld.

De inspectie beoordeelt eerst de basiskwaliteit van 12 standaarden. Daarna bekijkt ze van elke standaard of er eigen ambities zijn en wat de school dus bovenop die basiskwaliteit ook nog doet.

Als er drie standaarden ( in verschillende domeinen) gewaardeerd worden als goed, dan krijg je in totaal de waardering GOED.

Een goed krijgen op een standaard is dus best bijzonder.

1 standaard: de onderwijsresultaten, wordt door de inspectie niet beoordeeld dit jaar. Dat is besloten voor alle scholen in Nederland omdat de (eind)resultaten door Corona niet betrouwbaar zijn.

Van de overige 11 standaarden zijn er 9 als goed beoordeeld! De andere twee worden nog nader onderzocht en worden intern besproken bij de inspectie omdat het inspectiekader net vernieuwd is. De basiskwaliteit is “verhoogd” en de vraag is of wij op deze twee standaarden de basiskwaliteit ( die dus al op zich prima is) ontstijgen. Hiervoor hebben we nog aanvullende informatie verstrekt aan de inspectie. Update febr 2022: inmiddels hebben we te horen gekregen dat alle standaarden op Goed zijn gewaard dus alle 11 op goed!

Maar al met al een geweldig resultaat en heel erg bijzonder.

De standaarden zijn:

 • Aanbod
 • Zicht op ontwikkeling
 • Pedagogisch-didactisch handelen
 • Onderwijstijd
 • Afsluiting
 • Resultaten
 • Sociale en maatschappelijke competenties
 • Veiligheid
 • Schoolklimaat
 • Visie, ambitie en doelen
 • Uitvoering en kwaliteitscultuur
 • Evaluatie: verantwoording en dialoog

Her rapport zal nog even op zich laten wachten en zal summier zijn, zo is ons al verteld. Dit komt omdat in principe het bestuur door de inspectie wordt gecontroleerd. Het bestuur heeft formeel ons aangedragen voor een verificatie naar GOED en het antwoord is dus eigenlijk. Dat klopt! Wereldwijs is, zoals de inspectie ons teruggaf in het eindgesprek, een onderscheidende school. Niet alleen hier in Amsterdam Zuidoost maar in heel Nederland. Dat is dus wel iets om van te gaan glimmen van trots.

Taart van Zonova!