Ouder Kind Adviseur

Ouder Kind Advisieur (OKA) Nabila Chaghouaoui

Vanaf september 2017 is Nabila als ouder- en kindadviseur (OKA) betrokken  bij Wereldwijs en Bijlmerdrie.  Zij is de opvolgster van Bibi Zwaneveld. Als ouder- en kindadviseur is zij er voor ouders die vragen hebben over het opgroeien van hun kinderen. Zij werkt nauw samen met onze interne begeleiders. De kinderen kunnen ook zelf bij haar terecht met vragen over verschillende onderwerpen. Ook is zij er voor ‘kleine’ vragen, niet alleen voor zorg. Zij kan advies geven als een ouder bijvoorbeeld komt met een vraag als “hoe kom ik aan geld om mijn kind te laten sporten?”

De Ouder kind adviseur werkt op school  zij  vormt een team met  Ouder Kind Team in Amsterdam ZuidOost – Klein Gooioord

Ouder- en Kindteam Bijlmer Oost

Klein Gooioord Bijlmerdreef 1005 C
1103 TW Amsterdam
algemeen inloopspreekuur woensdag 15.00-16.30

OKA Nabila

Nabila Chaghouaoui
Ouder- en Kindadviseur
Ouder- en kindteam Bijlmer Oost
Werkdagen: Dinsdag t/m vrijdag
06 46867140 
n.chaghouaoui@oktamsterdam.nl
 
Ouder- en Kindteams Amsterdam
Om jou te adviseren en te helpen.
Dinsdag ben ik aanwezig op Wereldwijs

Woensdag ben ik aanwezig op Bijlmerdrie

 

 

Ouderconsulent

Op onze school is een medewerker van Swazoom werkzaam.

Haar naam is Femke Somers.

De ouderconsulent kan ouders ondersteunen in vragen over opvoeding en de ouderconsultent kan ouders betrekken bij de ontwikkelingen van hun kind in de klas en andere activiteiten in school. Ook is de ouderconsulent aanspreekpunt voor de ouders van de Wijsneusjes. Op maandagochtend begeleidt zij het  Verteltasproject dat wij vanaf januari 2013 zijn gestart.  Op maandagochtend zullen er zeer regelmatig workshops en themabijeenkomsten worden georganiseerd. Kijkt u hiervoor bij onze activiteitenkalender. Femke organiseert de VVE-bijeenkomsten voor ouders van de Wijsneusjes en de onderbouw van Wereldwijs over het thema wat in de groep speelt. U krijgt adviezen en tips hoe u thuis ook bezig kunt zijn met het thema dat in de groep behandeld wordt.

 

Elke maandag aanwezig op Wereldwijs, donderdag op Bijlmerdrie. Dinsdag afwisselend op beide scholen

foto-femke

f.somers@swazoom.nl  Telnr: 0683392764