Excellent

Uit het juryrapport: “Het excellentieprofiel vanuit leren en ontwikkelen
De jury heeft een school gezien waar vanuit een gezamenlijke gedreven visie op leren en ontwikkelen het gehele team haar onderwijs vormgeeft. Een sterk doorleefde visie geeft richting aan de ontwikkeling van het onderwijs en dat heeft de jury in gesprekken en in de rondgang door de school mogen ervaren. OBS Wereldwijs heeft in 2018 het predicaat Excellente School voor de eerste keer ontvangen en heeft nadien haar excellentieprofiel formatieve assessment nader ontwikkeld en sterk verankerd. De doorontwikkeling van het profiel en de coherente aanpak zijn nauw verweven. Een mooi voorbeeld daarvan is het portfolio. Het portfolio is door de school zelf samengesteld en past naadloos bij het formatieve assessment, naadloos als het gaat om de procedure van feedback geven en wat betreft de reflectie op het leren leren. Een ander voorbeeld van de doorontwikkeling is het versterken van de cognitieve ontwikkeling die we in de klas terugzien in de vorm van bouwstenen. Uit de evaluaties blijkt hoe de aanpak van de bouwstenen en de uitwerking hiervan is gemonitord. Het zijn twee mooie voorbeelden die voortkomen uit de doorontwikkeling van het profiel in de dagelijkse onderwijspraktijk.”

onthullling vlag.mov

applaus voor onszelf  met onze stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing

Lees hier het artikel uit de nieuwsbrief VCPS-PO juli 2022 van de Vereniging Cultuurprofielscholen

Lies hier het artikel in het blad naarschool-2022-34-10-11

Artikel in de NRC 

27 juni 2022: lees hier ons OBS Wereldwijs – Juryrapport po ES schooljaar 2022-2025

23 juni 2022:  HOERA! OPNIEUW EXCELLENT! 27 juni krijgen we om 11.00 het predicaat overhandigd. Door wie? dat is nog een verrassing! lees hier ons Persbericht Wereldwijs EXCELLENT

23 mei 2022: Het concept rapport van de jury is binnen! Het is een mooi en positief rapport waar we sowieso trots op mogen zijn. Over een maand krijgen we te horen of de conclusie is dat we weer excellent worden….nog even geduld dus.

Nieuw jury bezoek door Joke van Putten en Paul Hennissen op vrijdag 18 maart 2022. Zie https://www.obs-wereldwijs.nl/kalender/jury-bezoek-excellentie-aanvraag/

 

formatief evalueren

2019:

Onder veel belangstelling heeft juryvoorzitter Dorothee van Kammen namens de inspecteur generaal van het onderwijs, basisschool Wereldwijs het predicaat EXCELLENT op 21 januari 2019 feestelijk overhandigd! De toekenning van het predicaat Excellente School betekent dat Wereldwijs onderwijs biedt van goede kwaliteit en zich daarnaast onderscheidt van andere goede scholen door te excelleren met een specifiek profiel. Het excellentieprofiel is zorgvuldig beoordeeld door de onafhankelijke jury middels dossieronderzoek, een dialoog en een jurybezoek.

In april 2018 kregen wij de waardering: GOED (op basis van het onderzoekskader 2017). Hierdoor mochten we de procedure verder volgen voor ons excellentieprofiel. (In  oktober 2021 hebben we opnieuw de waardering Goed mogen ontvangen en gaan we voor het verlengen van onze excellentie. De jury komt in het voorjaar 2022 hiervoor weer op bezoek.)

Onze slogan van ons excellentie profiel is: formatieve assessment: “Zo word je de motor van je eigen ontwikkeling!”

Onder formatieve assessment verstaan we een reeks processen waardoor leerlingen meer controle krijgen over hun leren en het beoordelen daarvan. De ontwikkeling ten opzichte van zichzelf staat centraal.

Assessment heeft betrekking op de manier waarop je leerlingen vooruit helpt in hun leerproces: onder andere door feedback te geven, door vragen te stellen, door het leerdoel helder te maken en door aan te geven hoe een ‘goed’ leerresultaat eruit ziet ( het werken met succescriteria).

De jury concludeert dat wij een helder en baanbrekend profiel hebben. In alle lagen van de organisatie is formatief leren zichtbaar en kunnen onze leerlingen en ouders erover vertellen.

Uit het rapport:

“De school kent een grote rol toe aan het bevorderen van een op groei gerichte mindset van zowel leraren als leerlingen. De leerlingen geven aan dat het maken van fouten hoort bij leren. Dit blijkt uit de volgende uitspraak: “Leren is proberen en proberen is leren”.

Formatieve assessment laat de school hier naadloos op aansluiten. De leraren voeren gesprekken met leerlingen over: hoe verder te ontwikkelen, waar is nog oefening nodig, wat kan ik al goed, wat kan ik zo goed dat ik het zelfs kan uitleggen. De talenten van de kinderen worden benut middels het inzetten van leerlingen als experts. Experts zijn leerlingen die zichzelf in hebben geschaald op ‘ik kan het zo goed, ik kan het uitleggen’. Deze experts worden gekoppeld aan leerlingen die hebben aangegeven dat zij extra hulp nodig hebben. Tijdens de rondgang door de school heeft de jury steeds saillante voorbeelden van bovenstaande aanpak kunnen waarnemen. Dat geldt ook voor het werken middels succescriteria op verschillende niveaus: bij zowel de kleuters in een tekening als bijvoorbeeld het goed kunnen uitleggen van lesstof in een van de groepen uit de hogere middenbouw.

Belangrijke doelen die de school met het profiel beoogt, heeft zij ook daadwerkelijk bereikt. Zo heeft de jury geconstateerd dat leerlingen in staat zijn (mede) zelfsturing te geven aan hun eigen leerproces. Dit gebeurt onder andere door het formuleren van succescriteria bij de lesdoelen. De leerlingen reflecteren op het proces en het resultaat aan de hand van de vooraf gestelde succescriteria. Naast het werken met succescriteria zet Wereldwijs ook in op het inschalen. Hierbij geven leerlingen zelf aan wat zij nodig hebben op basis van het leerdoel, het lesdoel of de vooraf gestelde succescriteria “.

We zijn natuurlijk super trots dat we nu horen bij de 64 basisscholen ( van de 6700) die excellent zijn en hopen u de komende tijd te ontmoeten om onze expertise met u te kunnen delen.

Ons predicaat is drie jaar geldig: van 2019 t/m 2021 en is tot mei 2022 verlengd doordat de inspectie door de Corona crisis geen schoolbezoeken heeft kunnen doen. Daardoor hebben nieuwe aanvragen met uitstel te maken en is de procedure opgeschort.

Namens het hele team Wereldwijs, Paula Hoonhout, directeur

https://www.excellentescholen.nl/scholen-met-het-predicaat/uitreiking-predicaten/de-onthulling-21-januari-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer lezen over ons excellentieprofiel ? Lees verder bij  formatieve assessement:

“Zo word je de motor van je eigen ontwikkeling”.

Lees hier het Juryrapport

Lees hier de  de speech van Dorothee van Kammen en haar weblog

Lees hier een samenvatting  van ons excellentie profiel en hoe het zichtbaar is in onze school.

Luister hier naar de NOS rapportage

op radio 1 van 21 januari

zie ook de website excellente scholen https://www.excellentescholen.nl/actueel/nieuws/2019/01/21/feest-op-79-scholen-vanwege-predicaat-excellente-school

https://www.excellentescholen.nl/actueel/nieuws/2019/01/14/onthulling-predicaten-excellente-school-op-maandag-21-januari-2019

https://www.parool.nl/amsterdam/basisschool-wereldwijs-mag-zich-excellent-noemen~a4621893/

https://nos.nl/video/2268395-dit-bevestigt-dat-we-ertoe-doen.html

https://www.npostart.nl/nos-journaal/21-01-2019/POW_04057925  vanaf 5.50

https://stichting-leerkracht.nl/hoe-obs-wereldwijs-een-excellente-school-werd/

Lees het artikel uit de gemeente Amsterdam krant bladzijde 11

Lees het artikel uit de  City

Lees het artikel uit het info bulletin geerdinkhof

Lees het artikel uit de  Echo

Basisschool Wereldwijs benoemd tot Excellente School

Basisschool Wereldwijs aan de Geerdinkhof heeft vandaag het predicaat Excellente School gekregen. Het predicaat Excellente School is voor scholen met bijzondere kwaliteiten. Wereldwijs is al de derde school uit Zuidoost die zich Excellent mag noemen. De leerkrachten en de kinderen zijn heel trots.

Geplaatst door Zuidoost TV op Maandag 21 januari 2019