Laatste nieuwsbrief

Wilt u de pdf versie van de laatste nieuwsbrief met alle foto’s? Kijk dan bij archief

Nieuwsbrief OBS WERELDWIJS   3

18 september schooljaar 2020-2021

Belangrijke data: (kijk ook op de website bij de activiteitenkalender, https://www.obs-wereldwijs.nl/activiteitenkalender/

als u op het item gaat staan en klikt, krijgt u vaak meer informatie over de activiteit

 

21 september Stoeptegels samen met uw kind gaan maken! Kick off activiteit
24 en 25 september Studietweedaagse: kinderen zijn vrij
1 oktober Voor alle ouders van leerlingen groep 7 en groep 8 is er een voorlichtingsavond over de kernprocedure in Amsterdam. Alle informatie over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs.
9 oktober Afsluiting thema en toen…

Voorleeswedstrijd

10-18 oktober Herfstvakantie

 

 

Stoeptegels mozaïeken: meld u aan op Parro!

Komt u ook een tegel mozaïeken op maandag 21 september?

Bij goed weer kunt u aan de slag rond de school, zodat we voldoende afstand van elkaar kunnen houden tijdens het werken.

Om 14:30, 15:30 of 16:30 uur kunt u bij het kleuterplein  een stoeptegel en materiaal om te mozaieken afhalen: gekleurde tegels, stukken van oud serviesgoed, vazen, potjes etc. U krijgt ook tegellijm, een kwastje en handschoenen. Dan kunt u met uw gezin aan de slag!

Bij slecht weer gaan we niet in de regen werken, maar kunt u een setje afhalen op het kleuterplein of mee laten geven aan uw kind. Dan kunt u daar de komende dagen thuis aan de slag en de tegel daarna weer inleveren.

Ook als u niet kunt of liever niet wilt komen, maar wel graag mee wil doen, dan kunt dit ook doorgeven onder het kopje “thuiswerken”. In dat geval krijgt uw kind het setje mee en kan deze het de week erna weer mee terugnemen.

In Parro kunt u zich inschrijven. Voor ons ook belangrijk, zodat we weten hoeveel setjes we klaar kunnen zetten.

Op maandag 28 september gaan we de tegels voegen tijdens het tuinieren en klussen op het kleuterplein.

Verlof directeur

Ik ga in de maand oktober betaald verlof opnemen. Dit is eigenlijk een uitgesteld verlof want ik zou in april dit gaan doen maar toen brak de Corona crisis uit en heb ik mijn verlof ingetrokken om leiding te kunnen geven aan een toen wel zeer turbulente tijd.

Hoewel nog steeds turbulent zijn we inmiddels toch een klein beetje gewend. Jaarlijks zal ik vanaf nu ruim vier weken betaald verlof op gaan nemen. In het onderwijs worden dat duurzame inzetbaarheidsuren genoemd die je op een zekere leeftijd mag gaan inzetten voor (betaald) verlof. Na tien jaar topsport    (want dat vind ik een directeursbaan in Amsterdam Zuidoost) ga ik deze uren dus jaarlijks inzetten voor verlof om het goed vol te kunnen blijven houden. Mira zal mij vervangen samen met het MT, bestaande uit enkele leerkrachten en intern-begeleiders. Ik heb er al het vertrouwen in dat dat prima zal verlopen.

Ik ben van 28 september t/m 2 november afwezig.

Day a week school

Onze school neemt deel aan Day a Week School (DWS). Deze onderwijsvoorziening bestaat uit een samenwerking van Het ABC en een aantal schoolbesturen. DWS biedt een onderwijsaanbod voor cognitief talentvolle en creatief denkende leerlingen. Een DWS-groep bestaat uit leerlingen van verschillende leeftijden. Zij komen van verschillende scholen en werken één dag per week samen op een aparte locatie. Zij worden daarin begeleid door een gespecialiseerde leerkracht. Een van de doelstellingen is dat de leerlingen leren leren. Daarnaast proberen wij hun leerplezier te vergroten en demotivatie te voorkomen. Er wordt aandacht besteed aan o.a. zelfsturend leren, samenwerken en doorzetten. De lesactiviteiten bestaan bijv. uit filosofie, wiskunde, teamuitdagingen, eigen projecttijd en denkpuzzels.

Ieder jaar vindt er een identificatieprocedure plaats om te bepalen welke leerlingen het DWS-onderwijs het meest nodig hebben. Dit gebeurt in de periode van september t/m december. De leerlingen uit de groepen 5 krijgen daarbij uitdagende opdrachten aangeboden, waardoor zowel hun analytische als hun creatieve denkvermogen wordt aangesproken. Als de leerlingen daaraan werken worden zij geobserveerd door de leerkracht, ondersteund door een IB-er en eventueel een medewerker van DWS. Er wordt hierbij minder aandacht besteed aan de antwoorden (het product) en meer aan de manier van denken (het proces).

Zowel de observaties bij deze opdrachten als overige belangrijke informatie over de leerlingen (zoals LVS-gegevens, andere observaties, eventueel aanwezige psychologische rapporten) nemen we mee in de afweging om leerlingen wel/niet voor te dragen voor deelname aan DWS. Deze leerlingen worden vervolgens met een begaafdheidsspecialist van DWS besproken in een nagesprek. Tijdens dat nagesprek zal het besluit worden genomen welke leerlingen het DWS-onderwijs op dat moment het meest nodig hebben. We zijn hierbij gebonden aan een beperkte hoeveelheid plekken. De ouders/verzorgers van deze leerlingen worden geïnformeerd en uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Na deze bijeenkomst krijgen zij de gelegenheid om toestemming te geven tot deelname.

 Voor meer informatie over Day a Week School, zie: www.dayaweekschool.nl

Typetuin

Vanaf oktober krijgen de leerlingen van groep 6 typelessen op school met de adaptieve leermethode Typetuin. Ze worden wekelijks in kleine groepjes begeleid door een trainer van Typetuin om hun typevaardigheden te verbeteren. Alle leerlingen hebben deze week een brief meegekregen met instructies hoe je een Typetuin-account aanmaakt. Met dit account oefenen ze op school en thuis. De oefeningen passen zich automatisch op de vaardigheid van de leerling aan. Typetuin is ontwikkeld door Oefenweb (Rekentuin en Taalzee). De leerlingen zullen door de typelessen op school steeds beter (blind) leren typen. De resultaten zijn, net zoals bij Rekentuin en Taalzee, voor de leerkrachten te volgen op het dashboard in de Typetuin. Het allerbelangrijkste om met tien vingers (blind) te leren typen is het dagelijks te oefenen. Naast de lessen in de klas moet iedere leerling minimaal vier keer per week 20 minuten thuis oefenen met Typetuin. Dit thuis oefenen is een essentieel onderdeel om de typevaardigen te vergroten. De typelessen duren 13 weken maar de licentie is een jaar geldig. De leerlingen kunnen na deze 13 weken dus het gehele jaar lekker blijven oefenen. Let op: u moet het account aanmaken vóór 23 september met de promotiecode die staat in de brief ( voor groep 6 ouders).

Filmpjes groot succes voor open lessen

In bijna alle klassen zijn filmpjes in de Parro app geplaatst om u een indruk te geven over hoe het zo de eerste weken op school aan toe gaat. We hebben heel veel leuke reacties gekregen, waarvoor dank!

Een nieuwe vorm maar met hetzelfde doel: u kennis te laten maken met onze werkwijze op school. Fijn dat u zo massaal heeft gekeken.

Uitspraken:

Leerling had overgegeven en de school moest haar moeder bellen.

Toen we vroegen wat de leerling had, zei deze “Ik heb migraine aan mijn buik, en dan moet je heel veel spugen”

Of deze:

“Meester, ik heb een gebroken been aan mijn voet”.

De groepen 8 waren naar het Kromhout museum