Laatste nieuwsbrief

Wilt u de pdf versie van de laatste nieuwsbrief met alle foto’s? Kijk dan bij archief

Nieuwsbrief OBS WERELDWIJS  7

20 november schooljaar 2020-2021

Belangrijke data: (kijk ook op de website bij de activiteitenkalender, https://www.obs-wereldwijs.nl/activiteitenkalender/

als u op het item gaat staan en klikt, krijgt u vaak meer informatie over de activiteit

 

25 november * *Digitale oudergesprekken op uitnodiging van leerkracht en/of ouders
25 november Schoen zetten alle leerlingen
2 december Surprise inleveren gr. 5 t/m 8
2 december Informatiemiddag voor oriënterende ouders
4 december Viering Sinterklaas, geen intocht, geen gezamenlijke ontvangst hal
9 december Koffie met…. mijn rapportfolio via Zoom
10 december MR vergadering
   

* sommige leerkrachten wijken af van deze data. U krijgt daar via Parro bericht over

Digitale Oudergesprekken

Eind november zijn er zoals gebruikelijk ouder-gesprekken op aanvraag van de leerkracht. Als u via Parro geen verzoek hebt gekregen om u in te tekenen voor de gesprekken, dan betekent dit dat er van de leerkrachtkant op dit moment geen zorgen en/of andere bespreekpunten zijn. Uw kind krijgt na de kerstvakantie in januari zijn/haar eerste rapportage in mijnrapportfolio. Voor het portfoliogesprek in januari worden alle ouders uitgenodigd en verwachten wij ook dat u deelneemt en inlogt. Bent u voor de komende oudergesprekken niet uitgenodigd en wilt u de leerkracht toch spreken? Stuur dan een berichtje via de Parro app met de reden, dan antwoordt de leerkracht zo snel mogelijk.

Terugblik op Koffie met….over “anders organiseren” in de groep

Op 18 november was er een koffie met… per zoom over het onderwerp “anders organiseren”. Wanneer werken de kinderen in homogene groepen ( in groepen van hetzelfde niveau) en wanneer in heterogene groepen ( van verschillend niveau). Hoe doen we dat op Wereldwijs, wat zijn de nieuwste inzichten en hoe ziet dat er uit?

Een aantal lokalen heeft al een verbindingsdeur gekregen in de herfstvakantie. In de kerstvakantie volgt de rest.

Fijn dat u heeft meegedaan en dank voor alle lieve en enthousiaste reacties!

Inmiddels zijn alle leerkrachten ook bezig met de eerste stappen van het digitale portfolio. De volgende koffie met… gaat hierover op 9 december!

Zet de datum vast in uw agenda ( hij staat overigens al heel lang al op de website)

Volgende Koffie met….. over mijnrapportfolio.

Op 9 december is er een belangrijke koffie met… over het digitale portfolio over de ontwikkeling van uw kind,  dat voor u beschikbaar wordt begin januari. Wat wordt ervan u verwacht? Hoe ziet het er uit? Krijg ik een inlog?

Al deze vragen worden beantwoord tijdens de koffie met… op 9 december

We doen dat via ZOOM.

U kunt zich via Parro aanmelden t/m 7 december, zodat we 8 december de link kunnen versturen.

We geven de koffie met… 2 x

Om 8.45-9.30

En ’s avonds van 19.00-19.45

We hopen zo heel veel ouders te bereiken.

Terugblik Digitale Inlooples 12 november

Op 12 november krijgt u weer filmpjes te zien die wij posten op Parro over onze dagelijkse onderwijspraktijk.

Leuk als u die bekijkt en uw reactie geeft!

Terugblik Studiedag

Afgelopen studiedag 16 november heeft het team hard gewerkt aan het verder inrichten van het digitale portfolio.

Met het eerste gedeelte gaat u kennis maken in januari want dan vinden de eerste Portfoliogesprekken plaats met u en uw kind.

Een gedeelte van het “oude “ rapport zal daar dan ook nog te lezen zijn want het zal echt nog even duren voordat alles is ingericht en we helemaal overstappen. We geven ons daarvoor echt de tijd, zoals beschreven in het meerjarenbeleidsplan en ons jaarplan.

Op de studiedag hebben we de culturele competenties reflecterend vermogen, onderzoekend vermogen en creeerend vermogen uitgewerkt en besproken hoe we uw kinderen op deze competenties gaan volgen. We gaan dat oefenen samen met uw kinderen vanaf half januari. Op dit moment gaat de ontwikkelaar van Mijnrapportfolio dit voor ons uitwerken en digitaal inrichten. Zo zullen we telkens een onderdeel uitwerken.

Op dit moment zijn de pagina’s . ‘Zo zie ik mijzelf ‘, ‘leren leren ‘en de groeiplannen operationeel in het digitaal portfolio. En zijn de leerkrachten en leerlingen dit aan het vullen de komende maand.

Maar ook u krijgt een rol!

Want u kunt straks meekijken en meeschrijven in het digitaal portfolio. Uw eerste stukje wordt dus ook verwacht begin januari voor de portfolio gesprekken. In de volgende nieuwsbrief meer nieuws hierover!

En natuurlijk allemaal meedoen met de Zoom meeting op 9 december!

Juf Aziza heeft een zoon!

Juf Aziza is bevallen van een zoon Elai Silas op 29 oktober.

Iedereen maakt het goed! Van harte gefeliciteerd!

Gynzy stopt

Verwerking, verdieping vanuit onze rekenmethode WIG (Wereld in Getallen) kon thuis worden gemaakt via Gynzy. De afgelopen maanden konden we dit doen via een gratis proeflicentie. Ter beschikking gesteld wegens Corona. Deze licentie verlengen kost meer dan €10.000 voor onze leerlingen en dat vraagt om afwegingen waar we nu (nog) niet aan toe zijn. In ons meerjarenbeleid hebben andere zaken prioriteit en we kiezen er dus voor om de licentie niet te verlengen. Onze nieuwe software van de rekenmethode WIG. heeft ook veel mogelijkheden voor thuis, waar we ons nu in aan het verdiepen zijn. En daarnaast hebben we natuurlijk het prachtige oefenprogramma Oefenweb: Rekentuin, Taalzee en words & birds dat echt adaptief is en het beste oefenprogramma is wat we uw kinderen kunnen aanbieden.

Het ziet er naar uit dat de basisscholen niet nogmaals dicht zullen gaan en daarom vinden wij de investering teveel kosten om de licentie aan te houden. De kosten zijn ook niet begroot en daardoor ook niet te dragen het komende jaar.  Mochten we in de toekomst er anders over gaan denken dan wordt dit besproken in de MR en houden we u natuurlijk op de hoogte.

Missie naar Mars

In de groepen 5-8 is het thema Missie naar Mars in volle gang!

Darren, groep 5b schreef een gedicht over de ruimte.

Ik moest naar Mars

Dat zat me wel effe dwars

Ik wil niet, maar pech

Ik ben al weg

Straks ben ik weer terug

En is deze zaak achter de rug!

Een raket maken van spaghetti en marshmallows!

Even opletten ouders in het verkeer!

Op dit moment worden ouders met kinderen zo ongeveer van hun sokken gereden rondom de school, de zebrapaden. En ja dat gebeurt door ouders van school… beetje jammer en onnodig. Wilt u zich aub gedragen in het verkeer en rustig rijden.

Ga 5 minuten eerder van huis. Heeft u minder haast en is fijner en veiliger voor ons allemaal.