Laatste nieuwsbrief

Nieuwsbrief OBS WERELDWIJS     NR  4

19 oktober  schooljaar 2018-2019

Belangrijke data: (kijk ook op de website bij de activiteitenkalender, als u op het item gaat staan en klikt, krijgt u vaak meer informatie over de activiteit.)

 

20-28 oktober herfstvakantie
Dinsdag 30 oktober Koffie met… Surinamereis
Dinsdag  6 november Schoolontbijt in het kader van afsluiting thema IPC groep 5-8
Vrijdag 9 november Nieuwsbrief 5
Maandag 12 november Ouderraad bijeenkomst 20.00

Startweek Schoolfruit

Donderdag 15 november Middag en avond oudergesprekken
Maandag 19 november Middag oudergesprekken
Woensdag 21 november Inloop/open lessen in alle groepen vanaf 8.25-9.15
Donderdag 22 november Versieravond voor Sint 19.00 HULP gezocht van heel veel ouders!

 

Mediatoren opgeleid

De Vreedzame School

Het programma ‘De Vreedzame School’ wil een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en aan de vorming van actieve en betrokken burgers. Ouders en leerkrachten hebben de taak om de kinderen voor te bereiden op een maatschappij die gecompliceerd is, waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden. Met de Vreedzame school methode kunnen we kinderen daar op school, een minimaatschappij, voorbereiden en bieden we de gelegenheid om de nodige sociale vaardigheden te oefenen. Kinderen leren om op een positieve manier met elkaar om te gaan. Ze leren democratische beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de groep. Zie ook op www.devreedzameschool.nl

Wat doen mediatoren? Tijdens de pauzes loopt altijd een tweetal mediatoren rond, meestal in een gekleurd hesje. Zij letten op of ze ergens kunnen helpen bij een conflict of wellicht een conflict kunnen voorkomen. Samen met de pleinwacht bekijken zij waar ze kunnen worden ingezet.

De afgelopen week zijn de mediatoren opgeleid en zij zijn vrijdag feestelijk gehuldigd. Bij de hoofdingang kunt u samen met uw kind alle portretten bewonderen van onze mediatoren. De mediatoren zullen zich na de herfstvakantie ook voorstellen in de groepen 1 t/m 4.

Voorleeswedstrijd

Op vrijdag 12 oktober was het zover. 6 leerlingen uit de groepen 7 en 8 gingen streden om het voorleeskampioenschap. In de jury zaten meester Alex, juf Paula en Olivia, die vorig jaar gewonnen had. De wedstrijd werd gepresenteerd door groep 8 leerlingen.

De winnaar is Meliha geworden die voorlas uit de sprookjes van Anderson. “Het meisje met de zwavelstokjes”. Ze las rustig en met prachtige stem voor! Zij gaat Wereldwijs vertegenwoordigen in de volgende voorleesronde met scholen uit de buurt. Een prachtige tweede plaats was er voor Kareem die pas drie jaar in Nederland en een spannend stukje voorlas met een echte cliffhanger.

 

Topuur groepen 1 t/m 4

Afgelopen weken zijn de lessen van Topuur voor groep 1 t/m 4 gestart. De kinderen van groep 1-2 krijgen zes weken anderhalf uur les in dans en beeldende vorming. De groepen 3 en 4 krijgen 10 weken workshops met dans, beeldende vorming en theater.

De lessen hebben het thema van de Kinderboekenweek ‘vriendschap’ en als afsluiting krijgen de kinderen de voorstelling ‘Muziek van Beneden’ op dinsdag 13 november en woensdag 14 november (indeling moet nog gemaakt worden) in het Bijlmerparktheater te zien.

 

Het Topuur wordt mogelijk gemaakt door de subsidie vanuit de Wijk Brede School die wij samen met Bijlmerdrie en Samenspel vormen. We hebben ons met ons cluster en het projectenbureau ingespannen om dit georganiseerd te krijgen. Uw kind krijgt zo tien uur per jaar onder schooltijd deze activiteiten aangeboden. Het volgende blok zijn weer andere groepen aan de beurt. U wordt hierover in de nieuwsbrief geïnformeerd.

Opening buitenschoolse opvang

Sam en Kids heeft maandag 1 oktober zijn deuren geopend van de Buitenschoolse opvang.

Vanaf 7 uur ’s morgens zijn de kinderen van harte welkom op de locatie bij Bijlmerdrie.

Wilt u meer informatie dan kunt u bellen naar 020-6951462 of kijk op www.samenkids.nl

 

Nieuws van juf Wendy

Zoals u vast weet ben ik sinds januari betrokken bij Wereldwijs als juf in groep 1-2. Maar wat u nog niet weet is dat ik ook met een project op het  gebied van beeldende vorming in dezelfde groepen bezig ben. In deze lessen onderzoeken de kinderen vooral met klei, gips en/of boetseerwas en staat het proces bij het beeldend vormen centraal. De eerste keer hebben we bijvoorbeeld bekeken hoe een varen groeit. Wat zie je allemaal gebeuren met zijn vorm terwijl hij groeit? Kun je dat met klei ook laten zien? Tussentijds zijn er momenten om naar elkaars werk te kijken en er op te reageren. Op die momenten delen de kinderen hun vondsten en aanpak en proberen we met elkaar oplossingen te vinden voor “(technische) problemen” waar tegen aan gelopen is: bv. hoe kun je eigenlijk een rolletje van klei maken? wat kun je doen als het breekt?

 

Ik woon in Culemborg met m’n dochter van 10 en zoon van 11 jaar. Naast mijn werk hier drie dagen in de week, werk ik samen met kinderen en volwassenen aan grotere buitenbeelden (gedenkbeelden, waterbeelden), coach ik kinderen en volwassenen in een open atelier en ben ik op projectbasis beschikbaar als consulent taalvorming.

Als u het leuk vindt om een keer mee te kijken (en mee te doen!) in één van de lessen op woensdag, dan bent u van harte welkom!

Groeten, Wendy

Culturele tips voor in de herfstvakantie!
Volgende week is het alweer herfstvakantie en er is genoeg te beleven voor kinderen! Diverse musea organiseren activiteiten voor kinderen, maar ook in de bibliotheek is van alles te doen. Op internet kunt u veel informatie vinden.
De Gemeente Amsterdam organiseert ook dit jaar de Sport- en Funtoer; zie de flyer hieronder voor meer informatie.

Wilt u nog meer ideeën opdoen? Wij hebben sinds kort een ‘cultuurhoekje’ bij de ingang van de middenbouw (Het moet nog wat meer worden aangekleed). Hier liggen diverse folders en flyers van musea, voorstellingen en activiteiten vanuit de Gemeente.

Gezonde school

We zijn een  gezonde school.  Het vignet mogen we sinds 2018 dragen. Het betekent dat we als tussendoortje (10.00) fruit eten en water drinken. Als lunch (12.00) eten we bruin brood met dun beleg en drinken we water. Wit brood wordt niet geweigerd maar we stimuleren het eten van bruin brood. De traktaties bij verjaardagen zijn klein en gezond of max 60 kcal snoep (maar liever gezond). Voorafgaande de verjaardag bespreekt de leerkracht met het kind/ouder wat er getrakteerd wordt. Een klein presentje mag ook.  1 traktatie per kind.  De jarige mag in de bouw waar de klas van het kind behoort de klassen rond.

Binnenkort krijgt uw kind een traktatiewaaier met leuke ideeën voor gezonde traktaties.

 

Djembé lessen voor groep 7 en 8

Elke maandag zijn er voor de groepen 7 en 8 djembé lessen!

We boffen maar met de subsidie vanuit de landelijk muziekimpulsregeling die we hebben gekregen. Dit is het laatste jaar dus profiteren we er volop van.

 

22 november hulp gevraagd

We zijn druk bezig met de voorbereidingen van Sinterklaas. Om het een geslaagd feest te maken voor de kinderen, hebben we de hulp van ouders nodig.

Daarom zoeken wij ouders die op 22 november tussen 19.00 en 21.00 uur kunnen  helpen met het versieren van de school en het inpakken.

Je hulp is meer dan welkom, dus zet deze datum in je agenda en schrijf je in op de inschrijflijsten die bij de klas hangen.

Alvast bedankt, namens de school en de ouderraad!

 

Oudergesprekken op donderdagmiddag 15 november en -avond en maandagmiddag 19 november

De oudergesprekken zijn op donderdagmiddag en -avond 15 november en maandagmiddag 19 november.

Het gesprek gaat over de ontwikkeling van uw kind. U krijgt geen rapportage maar wel een klein overzicht van de methodegebonden toetsen.

We willen u zeer dringend verzoeken deze data vrij te houden. Het is niet de bedoeling om buiten deze data nog afspraken te maken met de leerkrachten voor deze gesprekken.

 

30 oktober: Koffie met….. Surinamereis!

Juf Marleen en juf Lisa waren van 6-14 oktober mee op studiereis naar Suriname met Sirius Tracks. Met 18 andere leerkrachten van Stichting Sirius hebben zij een prachtige reis gemaakt en 5 verschillende scholen bezocht in Paramaribo, Frederiksdorp en in het binnenland, Danpaati. Een ervaring om nooit te vergeten! Zij willen hun ervaringen en foto’s graag met u delen, op dinsdag 30 oktober om 8.30 uur in de teamkamer van Wereldwijs. We hopen u dan te zien!

 

Schoolvoetbal

Het schoolvoetbaltoernooi zit er op!

Het team van groep 5 is vierde geworden en het team van groep 4 is eerste geworden!

Gefeliciteerd!!!!

De kampioenen van groep 4a en 4b. Jaylen, Reza, Thierry, Jereau, Raslen, Duciano, Elaijh.

1e plaats in de finale!

 

Jurybezoek voor ons excellentie profiel formatieve assessment

Afgelopen woensdag heeft de inspectiejury ons bezocht om te onderzoeken of wij kunnen aantonen waarom we excellent zijn op het gebied van formatief leren.

De jury heeft gesproken met het team, met de directie, met leerlingen en ouders. Ze hebben een rondgang langs veel klassen gemaakt en ‘praktijksituaties’ gezien op het gebied van formatief leren.

Zo zagen ze in alle klassen informatie over de groeimindset en dat fouten maken erbij hoort. Ze hebben gezien dat we met de leerlingen succescriteria opstellen bij doelen. Hoe kun je zelf controleren dat het een succes is bij je schrijfopdracht of bij je rekenwerk? Daar helpen succescriteria bij. Ze zagen ook de rekentuiner van de week en onze leerlingen konden heel goed vertellen waarom oefenen en doorzetten zo belangrijk is om te leren. Ze zagen ook in de groepen dat kinderen bij de doelen kunnen aangeven of zij expert of beginner zijn (de kinderen schalen zichzelf in) en dat de experts de beginners prima kunnen coachen. Overal hangen intekenlijsten bij doelen waar kinderen aangeven of ze nog hulp nodig hebben of dat ze nog moeten oefenen etc. In sommige groepen is er een foutdeur of foutmuur waar de mooiste fout hangt omdat je daar heel veel van kan leren!

Er zijn overal zelfstandige plekken om zelf na te kijken en de regels over dat nakijken weten de leerlingen heel goed. De ruimtekaarten bevorderen de zelfstandigheid en geven duidelijkheid wat er van je verwacht wordt als je in de hal mag werken of bijvoorbeeld aan de computer.

De jury zag onze leerkrachten werken met white-boardjes waarmee ze heel snel leerresultaten kunnen verzamelen en meteen feedback kunnen geven aan de kinderen. En de jury constateerde dat iedereen, van leerling tot leerkracht, van ouder tot directie dezelfde taal spreekt.

Ook het gebruik van de namenstokjes en het geven van denktijd is al een tijdje het gebruik in de groepen.

De jury was enthousiast over de prachtige leeromgeving in alle groepen en over de kwaliteit van het les geven door onze leerkrachten en de fijne sfeer in de school.

Nu is het wachten op het rapport dat komt in november. In januari horen we uiteindelijk of het lukt om excellent te worden. Dat duurt dus nog even.

 

Leerwinst

Wist u trouwens dat we een geweldige leerwinst hebben op het gebied van technisch lezen in groep 3 en groep 4? Dat we het bij rekenen in groep 4 en 6 ook heel goed doen en het begrijpend lezen in groep 6 enorm vooruit is gegaan! We scoren hier ver boven de landelijke gemiddelde groei (vaardigheidsgroei)=100% groei

Hierbij de resultaten van vorig schooljaar:

Technisch lezen   Groep 3: 183% groei

Groep 4: 132% groei

Rekenen               Groep 4: 147% groei

Groep 6: 130%

Begrijpend lezen Groep 6: 230 % groei (geen typefout!)

 

Terugblik studietweedaagse september

Op onze tweedaagse hebben we ons vooral bezig gehouden met onze zelfevaluatie over formatieve assessment. Hoe staan we ervoor? Wat doen we al en wat doen we nog niet? We hebben veel literatuur gelezen en gekeken wat onze volgende stap wordt. Dat werken we uit in doelen die voor de leerlingen zijn geschreven.  We gaan we onszelf nog beter bekwamen in de formatieve aanpak. Die heeft vijf strategieën:

– leerdoelen en succescriteria duidelijk maken

-bewijs verzamelen over de leerresultaten

-feedback geven die het leerproces stimuleert

-Leerlingen activeren als leerbron voor elkaar

-Leerlingen stimuleren om eigenaar van hun leerproces te zijn.

 

Schoolfruit

Dit jaar zijn we voor de eerste keer ingeloot voor de actie Schoolfruit.

Dat betekent dat we vanaf 12 november tot en met 19 april 2019 voor alle leerlingen drie dagen per week schoolfruit krijgen. U hoeft dan dus zelf geen fruit of groente mee te geven naar school! Wat een luxe!

In de volgende nieuwsbrief kunt u lezen om  welke drie dagen het zal gaan. We weten zelf namelijk nog niet op welke dag in de week het schoolfruit gebracht gaat worden. Wordt vervolgd!

 

EU-Schoolfruit stimuleert kinderen samen in de klas fruit en groente te eten. Deelnemende basisscholen ontvangen 20 weken lang iedere week 3 stuks groente en fruit voor alle leerlingen. 

En dat helemaal gratis dankzij financiering van de Europese Unie.