Laatste nieuwsbrief

Nieuwsbrief OBS WERELDWIJS     NR  11 – kijk voor de pdf versie met foto’s in het archief nieuwsbrieven

22 maart schooljaar 2018-2019

 

Week van de lentekriebels

De afgelopen week deed Wereldwijs zoals altijd mee aan de week van de Lentekriebels. Uitgebreide info stond in de vorige nieuwsbrief. In alle groepen is aandacht besteed aan relaties en seksualiteit. En veel leerlingen maakten gebruik om heel veel vragen te stellen aan onze leerkrachten.

Het is misschien een mooie gelegenheid om hier thuis ook over te praten.

Meer info kunt u bekijken op https://www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/basisonderwijs/ouders/praten-over-seksualiteit

 

Staking 15 maart

Thema onderbouw: ‘BOUWEN’: hulp gezocht!

De groepen 1/2 werken de komende weken rondom het thema Bouwen. Bent of kent u iemand die werkt in de bouw? Of bent u misschien klusser, aannemer, timmerman of makelaar? We zouden het heel leuk vinden als u iets wil vertellen of doen in de klas! Laat het weten aan de leerkracht van de groep van uw kind!

Als u nog spullen heeft die we voor dit thema kunnen gebruiken… Graag! U kunt denken aan:

  • Alle soorten ‘kosteloos materiaal’: hout (groot en klein), pallets, karton, pvc buizen, dozen, verpakkingen of andere dingen die u normaal misschien weg zou gooien!
  • Spijkers, schroeven etc.
  • Kleren voor op de bouwplaats/werkplaats: helm, overal, veiligheidshesje

Houdt u ook de website in de gaten voor de laatste nieuwtjes? Hier vindt u onder andere de doelen van het thema, welke letters we aanbieden en natuurlijk zullen er ook foto’s van de activiteiten in de klas op worden gedeeld.

Terugblik OPEN LESSEN

Heel veel ouders hebben de open lessen op 19 maart bezocht. Fantastisch! Zo kon u onder andere coöperatieve werkvormen zien, het werken met wis-bordjes, feedback geven bij spelling, een IPC les over de leefomgeving van dieren of een presentatie over de Day a weekschool horen van een leerling

Hieronder enkele sfeerfoto’s

Fijn dat u komt! De volgende open lessen zijn op donderdag 11 april

Onze Iep is geplant bij de boom die door de storm is geveld en daarom deze herplanting.

Fusie tussen Sirius en Bijzonderwijs?

Start onderzoek gevolgen en meerwaarde bestuurlijke fusie Bijzonderwijs – Sirius

Zoals u weet valt onze school onder het bestuur van Stichting Sirius. Onder ons bestuur vallen ook nog andere scholen die allemaal gelegen zijn in Amsterdam Zuidoost. Stichting Bijzonderwijs is een ander schoolbestuur met scholen in Amsterdam Zuidoost. Beide besturen werken al jaren samen in bijvoorbeeld de Brede School en Passend Onderwijs. Daarop voortbouwend is onlangs een onderzoek gestart naar wat de mogelijke effecten zijn als beide besturen nog meer gingen samenwerken in de vorm van een fusie. De besturen willen onderzoeken of een fusie kan bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, het inspelen op het lerarentekort en het anders en beter organiseren van de extra ondersteuning die leerlingen nodig hebben.

Hiervoor is in november en december 2018 een eerste verkenning naar draagvlak uitgevoerd onder de directeuren van scholen, de GMR-en en de raden van toezicht. Deze verkenning ging over de wenselijkheid van een bestuurlijke fusie tussen Stichting Sirius en Stichting Bijzonderwijs. Onder deze groepen is een groot draagvlak voor een mogelijke fusie. Op basis van deze uitkomst is dit onderzoek gestart. Het onderzoek wordt uitgevoerd in de periode van februari tot en met mei 2019.

Wanneer uit dit onderzoek blijkt dat er geen belemmeringen zijn kunnen de bestuurders een voorgenomen besluit nemen. Voordat een definitief besluit wordt genomen, worden eerst de volgende stappen doorlopen:

  • Het raadplegen van alle ouders
  • Het vragen van instemming aan de GMR-en
  • Goedkeuring van de raden van toezicht over het fusiebesluit
  • Wanneer die stappen zijn doorlopen zal aan de minister om toestemming worden gevraagd. Na een positief bericht van de minister worden de statuten gewijzigd, na goedkeuring van de raden van toezicht en de gemeenteraad. De streefdatum voor de fusie is 1 januari 2020.

U wordt periodiek via de reguliere nieuwsbrief geïnformeerd over de voortgang van het proces. Wanneer u naar aanleiding van dit bericht vragen heeft, kunt u daarmee terecht bij de directeur van de eigen school of bij de bestuurder.

Wilt u het rapport naar draagvlak lezen, kijk dan op de website van Sirius; www.stichting-sirius.nl

Kunstschooldag 29 maart voor groep 8

Vele Amsterdamse kunstinstellingen, dit jaar bijna 60, werken jaarlijks mee aan Kunstschooldag[en], grote en kleine. Allemaal presenteren ze een speciaal programma, dat tegelijkertijd een visitekaartje is voor wat zij gedurende het hele jaar bieden. Tijdens Kunstschooldag[en] doorkruisen meer dan 6.100 8e-groepers en hun begeleiders de stad. Diezelfde scholieren hebben in de voorgaande jaren al een paar keer kennisgemaakt met kunst, op school en daarbuiten. Ze bezochten voorstellingen, concerten en musea. Ook namen ze deel aan intensieve projecten in de klas. Kunstschooldag[en] biedt deze 8e-groepers een waardige afsluiting van hun ‘kunstcarrière’ op de basisschool.

Kunstschooldag[en] is mogelijk dankzij incidentele subsidies en financiële steun van verschillende fondsen. Daarnaast is de medewerking van de kunstinstellingen, artiesten en kunstenaars onontbeerlijk. Evenals de hulp van vrijwilligers en stagiaires van relevante opleidingen. En het enthousiasme van de leerkrachten, ouders en begeleiders die de kinderen op sleeptouw nemen. Dankzij hun inzet en toewijding krijgt de Amsterdamse jeugd de kans een dag lang kunst en cultuur te snuiven. Jaren later weten vele toenmalige deelnemertjes zich Kunstschooldag[en] nog te herinneren!

Schipholuitje groep 5-8

Woensdag 13 maart was het zover. De leerlingen van groep 5-8 gingen op bezoek bij Schiphol. Het afgelopen IPC thema ging over luchthavens.

Schiphol had een fantastisch uitje samengesteld voor onze leerlingen. Wat een inzet en wat is er genoten. U kunt het flimpje bekijken via deze link

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=RMT9kHKU6RM

Inspectiebezoek Bijlmerdrie: GOED!

Wereldwijs feliciteert Bijlmerdrie met het behalen van de waardering GOED!

Op 12 maart was er inspectiebezoek en net als Wereldwijs heeft Bijlmerdrie 10 van de 14 standaarden gewaardeerd als Goed. Het is goed om te zien dat onder leiding van dezelfde directie en interne begeleiders  en de samenwerking in  1 groot team de kwaliteit nu op beide scholen zo wordt gewaardeerd door de inspectie.

Inschrijven voor hulp koningsspelen!

1 dappere ouder heeft zich al ingeschreven!

Maar u snapt het. We hebben nog heel veel hulp nodig voor vrijdag 26 april bij onze Koningsspelen voor groep 1-8 van Wereldwijs en Bijlmerdrie.

Het inschrijfbord hangt in de hal van Wereldwijs.