Laatste nieuwsbrief

Wilt u de pdf versie van de laatste nieuwsbrief met alle foto’s? Kijk dan bij archief

Nieuwsbrief OBS WERELDWIJS    NR 8

10 januari schooljaar 2019-2020

Belangrijke data: (kijk ook op de website bij de activiteitenkalender, als u op het item gaat staan en klikt, krijgt u vaak meer informatie over de activiteit*.)

 

13-17 januari

13 januari

Start NSA – na schoolseActiviteiten blok 2

 

Verteltassen maken!

 

Nieuwjaarsconcert OSB met ons leerorkest.

Dinsdag en donderdag 14 en 16 januari Oudergesprekken voor alle ouders- we verwachten dus iedereen
Woensdag 15 januari Voorlichting oriënterende ouders
Donderdag 16 januari Inlooplessen 8.25-9.00
Vrijdag 24 januari Nieuwsbrief 9

 

Beste wensen voor 2020

We wensen u allemaal een sprankelend, geweldig en gezond 2020! Samen weer een jaar op reis om wijs te worden!

Ouderenquête

Vanaf vandaag kunt u de ouderenquête invullen. Waarbij u vier mogelijkheden hebt om de vraag te beoordelen. De ++ (dubbele plus) staat voor tevreden, de – – (dubbele min) staat voor ontevreden. De + is voldoende tevreden en de – staat voor beetje ontevreden.

We hopen op een grote respons! Uw mening is voor ons echt belangrijk. U ziet dat het een korte enquête is.

De inloggegevens krijgt u via Parro.

Wilt u de enquête invullen in het Engels of Spaans? Dat kan! Kom dan even een formulier halen bij de directie.

Do you want to complete the survey in English or Spanish? You can do that! Then come get a form from the management.

¿Desea completar la encuesta en inglés o español? ¡Puedes hacer eso! Luego, ven a obtener un formulario de la administración.

De leerlingen ( groep 6-8) en medewerkers geven ook, in een aparte enquête, aan hoe tevreden zij zijn over het onderwijs op Wereldwijs.

 

 

NSA start activiteiten en Topuur

Volgende week starten de Na schoolse activiteiten van blok 2. We wensen iedereen weer veel plezier.

 

Ook start het Topuur voor groep 5 en groep 7.

Elke maandag zijn er activiteiten op het gebied van Media en Cultuur.

Remix je foto – fotomanipulatie – vloggen en foto expo staan op het programma.

 

Oudergesprekken 14 en 16 januari

 

De rapporten zijn bij de meeste groepen meegegeven met de kinderen. We verwachten alle ouders op gesprek op 14 januari en 16 januari ( ook ’s avonds). Sommige leerkrachten wijken van deze data af. U bent door hen hierover geïnformeerd.

Tekent u in via de Parro app of de intekenlijsten?

( Sommige ouders hebben dat echt nog niet gedaan!)

 

In de vorige nieuwsbrief heeft nog meer info gestaan over de rapporten en de komende gesprekken.

 

Nieuwe naam voor onze nieuwe stichting

 

Gisteren was het zover. Onze burgemeester Halsema heeft tijdens een groot nieuwjaarsfeest voor al het personeel de nieuwe naam van onze stichting bekend gemaakt.

De fusie van stichting Sirius en stichting Bijzonderwijs is per 1 januari nu een feit. We gaan samen verder onder onze nieuwe naam: Zonova

 

 AH bedankt!

Afgelopen december maand zijn we flink gesponsord door de Albert Heijn. Super bedankt voor de lekkere mandarijnen!

 

 Open lessen donderdag 16 januari

Komt u weer een kijkje nemen op donderdag 16 januari van 8.25-9.00? We verheugen ons op uw komst en vinden het fijn om u te laten zien hoe het onderwijs wordt gegeven op onze school.

 

 Oefenweb – DOEN!

Wereldwijs betaalt voor alle kinderen om een account te hebben op Oefenweb. Uw kind kan daardoor heel goed op school en thuis oefenen met de programma’s Rekentuin, Taalzee en Words &Birds.

Oefenweb is echt het beste programma dat we uw kind ter beschikking stellen. Niet alleen wordt er beloond voor het oefenen ( en niet het resultaat) maar bovenal is dit programma echt adaptief. Veel programma’s claimen dat zij adaptief zijn maar dat is niet echt zo. Oefenweb wel! Dit komt omdat het programma is ontwikkeld door de Universiteit van Amsterdam en de oefenstof wordt dus echt aangepast aan het niveau van uw kind middels een ingenieus berekensysteem met allerlei algoritmes. Daarnaast kunnen de leerkrachten de juiste oefeningen klaar zetten naar aanleiding van bijvoorbeeld de methode toetsen en is er dus maatwerk mogelijk. Wilt u meer lezen over Oefenweb (rekentuin/taalzee/words en birds)? Kijk dan op onze website: https://www.obs-wereldwijs.nl/oefenweb-rekentuintaalzee-en-words-birds/

Ons advies: schaf zelf geen dure oefenprogramma’s aan. Oefenweb is echt de beste digitale leeromgeving voor uw kind. Dat is ook de reden dat wij dit betalen.

Verteltassen maken

Maandag 13 januari is er weer een bijeenkomst om te werken aan het maken van die prachtige verteltassen.

Komt u helpen?

Onderwijsassistent of Leerkrachtondersteuner voor de groep

Het ernstige lerarentekort in de grote steden is een feit. Ons stadsdeel Zuid-Oost wordt daarbinnen nog harder getroffen blijkt uit de cijfers van de gemeente Amsterdam.

We kunnen het niet genoeg benadrukken maar is er is simpelweg geen leerkracht te krijgen. Dat betekent dat bij kortdurige en langdurige ziekte wij de keus maken om onderwijsassistenten of leerkrachtondersteuners voor de groep te zetten. Wereldwijs en Bijlmerdrie prijzen zich gelukkig met fantastische onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners die allemaal prima in staat zijn om voor de groep te staan. Zij doen al jaren mee met alle scholing voor leerkrachten en zijn zeer vertrouwd met onze manier van werken, kennen al heel veel kinderen en zijn vertrouwd in onze organisatie.

We vinden het ontzettend jammer dat we toch nog steeds geluiden horen dat “dit niet kan”. “Dat de school voor een leerkracht moet zorgen”.

Ouders: let op, belangrijke mededeling… ZE ZIJN ER NIET!

We leiden om dit moment drie zij-instromers op en drie LIO ( leraren in opleiding). Zes mensen dus. Dat is heel veel en vraagt ook veel van onze leerkrachten en coaches. Maar dat doen we met liefde en met alle inzet om voor nieuwe leerkrachten te zorgen.

We worden moe, geïrriteerd en gefrustreerd om dit elke keer te moeten uitleggen.

Het alternatief is, zonder onderwijsassistenten voor de groep, gewoon dat uw kinderen thuis zitten en helemaal geen onderwijs meer kunnen volgen. Dat is de situatie. Zeer maar dan ook zeer ernstig.

Het is dus niet voor niets dat wij staken en aangeven dat het zo echt niet langer meer gaat.

In plaats van mopperen hebben we echt uw steun en begrip nodig!

Daarnaast is het een fabel dat onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners niet mogen lesgeven. Dit staat wel degelijk in hun taakomschrijving en in de CAO. Het is wel de bedoeling dat zij samen met een leerkracht of hun bouwcollega’s de lessen en/ of het thema- met doelen en activiteiten -voorbereiden. En dat is wat we altijd doen op Wereldwijs. De bouwen worden hierbij zelfs nog extra begeleid door experts van De Activiteit (OGO-academie). Daarnaast is er voor iedereen scholing en coaching doordat we twee interne coaches hebben. We zorgen dus goed voor ons personeel en we zorgen goed voor het onderwijs aan uw kinderen.

Zonder onze geweldige onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners was het allang niet meer mogelijk om onderwijs aan te bieden aan uw kinderen. We zijn dus super blij met ze. U ook?

Ouderraad bedankt!

Om ons hele team, alle medewerkers, een hart onder de riem te steken heeft de Ouderraad ons allemaal een bol.com cadeaukaart gegeven. Wat een geweldig gebaar en ontzettend lief.

Wij willen de Ouderraad hiervoor bedanken. En daarnaast bedanken we de Ouderraad voor hun tomeloze inzet. Met name de december maand hebben zij weer ontzettend geholpen bij alle feestelijkheden met als mooie afsluiting de kerstborrel voor alle ouders bij het kerstdiner.

Staking 30 en 31 januari

De stakingsbereidheid is groot en Wereldwijs en Bijlmerdrie zijn op donderdag 30 en vrijdag 31 januari gesloten.