Laatste nieuwsbrief

Wilt u de pdf versie van de laatste nieuwsbrief met alle foto’s? Kijk dan bij archief

Nieuwsbrief OBS WERELDWIJS    

NR  11

17 maart schooljaar 2022-2023

Volg ons op : https://www.instagram.com/wereldwijs__amsterdam/

Belangrijke data: (kijk ook op de website bij de activiteitenkalender, https://www.obs-wereldwijs.nl/activiteitenkalender/

als u op het item gaat staan en klikt, krijgt u vaak meer informatie over de activiteit

Woensdag 29 maart Studiedag: alle leerlingen zijn vrij
Maandag 3 april koffie met… cultuuronderwijs en de ontwikkeling hiervan bij uw kind volgen 8.30-9.30 hal Wereldwijs 1

 

Lentekriebels  

De Week van de Lentekriebels is een landelijke themaweek en gaat vooral over liefde en vriendschap: een respectvolle omgang met elkaar.

Deze week vindt altijd plaats wanneer de lente begint, omdat dan de bloemen weer beginnen te bloeien en er weer jonge dieren geboren worden. We krijgen lentekriebels in onze buik en raken vertederd door de prachtige ontwikkelingen in de natuur!

In elke klas wordt er elke dag een les gegeven uit het bijbehorende lespakket. De lessen kunnen gaan over vriendjes maken, verschillen en overeenkomsten tussen jongens en meisjes, grenzen aangeven en elkaars grenzen respecteren, en ontwikkelingen van een baby’tje in de buik tot de veranderingen die plaatsvinden in de puberteit. Kinderen zijn daar zelf natuurlijk heel nieuwsgierig naar!

 

De lessen passen bij de belevingswereld van de kinderen, en zijn bedoeld om kinderen een stevige basis te geven in zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. Elk kind is immers uniek en mag er zijn! Een belangrijk thema daarin is weerbaarheid: kunnen opkomen voor jezelf. Elk kind moet weten dat niemand zomaar aan zijn of haar lichaam mag komen als het kind dat niet wil. Daarnaast is het belangrijk dat kinderen weten en kunnen aangeven wat wél oké is. Zo worden kinderen weerbaar!

Wij vinden dit thema als school erg belangrijk. Tegenwoordig krijgen kinderen via reclames, internet en andere media gemakkelijk een verdraaid en onrealistisch beeld van liefde en relaties, wat niet klopt met de werkelijkheid. Met de lessen in de Week van de Lentekriebels ( gemaakt door de GGD) kunnen we daar de feiten tegenoverzetten, vanuit een positieve blik. Zo krijgen we een prettige sfeer, zowel in de klas als daarbuiten, waarin iedereen zichzelf mag zijn!

 

Overigens is het aanbieden van deze lesstof een verplichting voor het basisonderwijs.

Al onze leerkrachten zijn hier apart voor geschoold.

 

Tevredenheid peiling ouders en leerlingen

Hoera! Er zijn al 120 ouders die de moeite hebben genomen om de 10 vragen te beantwoorden. Super fijn.

Maar ja We hebben bijna 470 leerlingen op school dus we hebben er ook nog veel meer respons nodig voor een betrouwbare peiling.

Wilt u dus zo vriendelijk zijn om via de link die in Parro staat de peiling in te vullen?

3 april Koffie met …over ons cultuuronderwijs hoe we de ontwikkeling hiervan bij uw kind volgen

Wereldwijs is een cultuurprofielschool. Inmiddels hebben we heel veel aanbod en veel vakdocenten werken op onze school. Maar hoe ziet dat onderwijs er uit en hoe volgen wij de ontwikkeling van uw kind in het portfolio.

Meer weten over culturele competenties en het aanbod?

Kom dan gezellig naar de koffie met.. op

3 april van 8.30-9.30 in de hal van Wereldwijs 1

 

 The Urban Scientist is een gratis tweedaags kinderfestival voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar, gericht op experimenten in Amsterdam Zuidoost. De kinderen gaan aan de slag als echte wetenschappers. Hoe leuk is dat! Ze maken kennis met natuurkundige en scheikundige proefjes die ze na het festival helemaal zelf uit kunnen voeren. Alle experimenten zijn namelijk mogelijk met huis en tuin benodigdheden. Er zullen verschillende optredens zijn, eten en drinken, een wedstrijd en na afloop krijgen de kinderen een goodiebag vol ideeën mee naar huis. Ook ouders zijn welkom!

Natuurlijk zijn er aan het festival, naast plezier, ontwikkelingsgerichte doelen verbonden:

  • Het aansluiten bij en vergroten van, het onderzoekend vermogen van kinderen.
  • Leren van en met elkaar. (Het stimuleren van de zone van naaste ontwikkeling).
  • Een vroege kennismaking met de wetenschap, gericht op natuur- en scheikunde.

De vrijwilligers die deelnemen aan het festival zijn voor een groot deel studenten van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de Universiteit van Amsterdam (UvA) lerarenopleiding Natuurkunde en Scheikunde. Het is de bedoeling dat de studenten jonge kinderen stimuleren in het kennismaken met natuurkunde en scheikunde door hen te begeleiden bij het uitvoeren van de experimenten. Hiermee zetten zij deze te kort vakken in een positief daglicht en wordt het leraarschap indirect gepromoot.

Een ander pluspunt van dit festival is dat kinderen uit het primair onderwijs (po) letterlijk en

figuurlijk een stap zetten in het voortgezet onderwijs (vo). Het Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB) opent haar deuren en zal het festival huisvesten. De doorstroom van het po en naar het vo wordt hierdoor versterkt.

Eigenlijk zijn er geen kanttekeningen aan dit festival… Misschien wel als je het niet deelt. Ook jij bent welkom.

The Urban Scientist

Datum: 22 en 23 april 2023

Locatie: Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB)

Gulden Kruis 5, 1103 BE Amsterdam Aanmelden via de website: www.theurbanscientist.nl

Instagrampagina: @theurbanscientistfestival

 

Bericht van een enthousiaste ouder:

“ik ga op de zaterdag regelmatig met mijn kinderen naar de OSB gymzaal. Ze hebben daar namelijk Club Zuidoost sport- en spelactiviteiten voor kinderen tussen de 4 en 14 jaar. De kosten zijn € 1,00 per kind per kind (of strippenkaart kopen. Er is ook stadspas korting.) Er zijn heel veel leuke activiteiten voor zowel jongens als meisjes.”

M- analyse en Cito M-toetsen

In het portfolio zijn de resultaten van de M-toetsen inmiddels upgeload bij uw kind. In de vorige nieuwsbrieven is al aandacht besteed aan de Cito toeten en interessante links voor ouders gedeeld  en er is een koffie met…over geweest. Hierbij nogmaals de links:

https://www.cito.nl/-/media/files/po/leerling-in-beeld/de-groei-van-je-kind-in-beeld—uitleg-voor-ouders-leerling-in-beeld.pdf

of deze: https://www.cito.nl/-/media/files/kennisbank/cito-bv/18a-cito_ouderfolder_cito_volgsysteem_primair_speciaal_onderwijs.pdf

Zoals al in de eerdere nieuwsbrief gemeld. De focus ligt op (vaardigheids) groei. Hierbij voor de volledigheid alle informatie ook nog een keer:

Op Wereldwijs nemen wij twee keer paar jaar Citotoetsen af voor de vakken Technisch lezen, Spelling, Begrijpend Lezen en Rekenen. Basisscholen in Nederland zijn verplicht om leerlingen te volgen in hun ontwikkeling op de belangrijkste leergebieden door middel van een onafhankelijke toets. Cito is de meest gebruikte. De Citotoetsen zijn onafhankelijk van de leerstof en methodes die op school worden gebruikt. De toetsen worden gebruikelijk twee keer per leerjaar afgenomen na steeds (ongeveer) 20 lesweken. In januari/februari (de M-toetsen) en juni (de E-toetsen). M staat voor midden en E staat voor eind. Uw kind maakt naast de toetsen van CITO ook toetsen uit de lesmethoden.

Bij de afname van de toetsen staan groei en ontwikkeling voorop en niet het eindresultaat. We gebruiken het Cito Leerlingvolgsysteem om te monitoren of er genoeg ontwikkeling plaats vindt en aan welke onderdelen we als leerkracht wellicht nog meer aandacht kunnen geven (als blijkt dat dat nodig is). Het Cito Leerlingvolgsysteem is bedoeld voor de leerkrachten en wordt helaas steeds meer als eindresultaat/prestatie voor uw kind gebruikt in het onderwijs. Wij kiezen er bewust voor om niet in deze trend mee te gaan.

Wat is het verschil met de methodegebodentoetsen?

De lesmethodetoetsen zijn bedoeld om vast te stellen of uw kind de lesstof die is behandeld voldoende beheerst. De leerkracht (en uw kind) weet op die manier of ze zo door kunnen gaan in de methode en leerlijn of dat herhaling of verrijking wenselijk is.

De toetsen van CITO hebben echter een ander doel; ze zijn bedoeld om de vaardigheidsgroei en het vaardigheidsniveau van uw kind vast te stellen. De leerkracht gebruikt deze toetsen om de leerontwikkeling van de individuele kinderen in de gaten te houden. Daarnaast kan een leerkracht zien hoe de hele groep het doet op een bepaald gebied.

Hoe werkt dit?

De toetsen van een leergebied, bijvoorbeeld rekenen, zijn door CITO van alle jaren aan elkaar gekoppeld. De score van de toets in groep 3 kunt u daardoor vergelijken met die van de toets in groep 4. Zo is direct duidelijk of uw kind vooruit is gegaan. Om de groei goed in beeld te brengen, staan de toetsresultaten in een grafiek. In de grafiek ziet u onderaan de verschillende toetsmomenten.

 

En reminder: de citotoetsen zijn een stukje van de puzzel!

 

 

 

Geef een reactie