Laatste nieuwsbrief

Wilt u de pdf versie van de laatste nieuwsbrief met alle foto’s? Kijk dan bij archief

 
Nieuwsbrief OBS WERELDWIJS   NR  38 oktober schooljaar 2021-2022

Belangrijke data: (kijk ook op de website bij de activiteitenkalender, https://www.obs-wereldwijs.nl/activiteitenkalender/

als u op het item gaat staan en klikt, krijgt u vaak meer informatie over de activiteit

 

Vrijdag 15 oktober Studiedag: kinderen vrij
16 t/m 24 oktober Herfstvakantie
Maandag 25 oktober Voorleeswedstrijd en

Huldiging mediatoren

Dinsdag 26 oktober Informatieochtend oriënterende ouders
Donderdag 11 oktober Inlooplessen voor alle ouders
Donderdag 18 november Koffie met….portfolio

Inspectiebezoek: waardering GOED!

U heeft het al gelezen in het Parro bericht maar we hebben de waardering GOED weer gekregen van de inspectie.

De inspectie beoordeeld eerst de basiskwaliteit van 12 standaarden. Daarna bekijkt ze van elke standaard of er eigen ambities zijn en wat de school dus bovenop die basiskwaliteit ook nog doet.

Als er drie standaarden ( in verschillende domeinen) gewaardeerd worden als goed, dan krijg je in totaal de waardering GOED.

Een goed krijgen op een standaard is dus best bijzonder.

1 standaard: de onderwijsresultaten, wordt door de inspectie niet beoordeeld. Dat is besloten voor alle scholen in Nederland omdat de (eind)resultaten door Corona niet betrouwbaar zijn.

Van de overige 11 standaarden zijn er 9 als goed beoordeeld! De andere twee worden nog nader onderzocht en worden intern besproken bij de inspectie omdat het inspectiekader net vernieuwd is. De basiskwaliteit is “verhoogd” en de vraag is of wij op deze twee standaarden de basiskwaliteit ( die dus al op zich prima is) ontstijgen. Hiervoor hebben we nog aanvullende informatie verstrekt aan de inspectie.

Maar al met al een geweldig resultaat en heel erg bijzonder.

De standaarden zijn:

 • Aanbod
 • Zicht op ontwikkeling
 • Pedagogisch-didactisch handelen
 • Onderwijstijd
 • Afsluiting
 • Resultaten
 • Sociale en maatschappelijke competenties
 • Veiligheid
 • Schoolklimaat
 • Visie, ambitie en doelen
 • Uitvoering en kwaliteitscultuur
 • Evaluatie: verantwoording en dialoog

Her rapport zal nog even op zich laten wachten en zal summier zijn, zo is ons al verteld. Dit komt omdat in principe het bestuur door de inspectie wordt gecontroleerd. Het bestuur heeft formeel ons aangedragen voor een verificatie naar GOED en het antwoord is dus eigenlijk. Dat klopt! Wereldwijs is, zoals de inspectie ons teruggaf in het eindgesprek, een onderscheidende school. Niet alleen hier in Amsterdam Zuidoost maar in heel Nederland. Dat is dus wel iets om van te gaan glimmen van trots.

Taart van Zonova!

Dag van de leraar 5 oktober

Op de dag van ons inspectiebezoek was het ook de dag van de leraar.

Onze wethouder Moorman heeft een lieve brief geschreven naar alle scholen in Amsterdam en we hebben ook toen heerlijke taart ontvangen om ons een hart onder de riem te steken.

Mediatoren worden opgeleid

Deze week worden de mediatoren opgeleid uit de groepen 7. Samen met mediatoren van groep 8 zorgen zij straks voor het bemiddelen bij conflictjes op school.

Hierbij een bericht uit groep 7B:

Een onderdeel van de Vreedzame school is mediatie; bemiddelen bij een conflict. In de bovenbouw kunnen kinderen mediator worden, zij helpen dan andere kinderen bij het zelf oplossen van een conflict. Dat doen ze aan de hand van een stappenplan. Vandaag hebben we dat door middel van rollenspellen geoefend. Maar liefst 12 kinderen zouden mediator willen worden! Morgen gaan zij pitchen in de klas waarom ze een goede mediator zouden zijn en dan starten er volgende week 3 kinderen met de opleiding. Ze behalen dan een echt certificaat en zijn dan dit jaar mediator!

Oefenen met het stappenplan van mediator

Schoolvoetbal: op naar de finale!

Er hebben veel kinderen ( vijf teams) meegedaan met het schoolvoetbaltournooi. Geweldig.

1 team is door naar de finale! Een prachtige prestatie van Xavinho, Ya’ir, Shanelle, Constantijn, Rafael en Justin.

We wensen hun succes!

Kinderboekenweek en afsluiting thema

Het is weer kinderboekenweek! We zijn al een tijd bezig in de groepen met het thema: “Worden wat je wilt”. https://www.cpnb.nl/nieuws/kinderboekenweek-2021-worden-wat-je-wil

Het thema wordt deze week in alle groepen afgesloten. U krijgt van uw leerkracht via Parro te horen wanneer u van harte welkom bent voor de afsluiting.

Een kinderboek kopen is nu extra leuk, want u krijgt gratis het kinderboekenweek geschenk bij besteding van €12,50!

ZO-LEEST!

Om het lezen te stimuleren heeft Amsterdam Zuid Oost een geweldig initiatief genomen.

Elk kind krijgt een boek cadeau!

Op dit moment kan elk kind kiezen uit vijf boeken – die zijn op school- en kunnen ze de boeken bekijken/bladeren en een goede keuze maken samen met de leerkracht en u ( als u even binnenloopt bij de inloop).

Het duurt nog even maar we verwachten dat voor december elk kind een mooi boek krijgt!

Wilt u meer lezen over dit initiatief? Kijk dan bij https://zoiszuidoost.nl/ontwikkelingen/zozuidoost-leest/

Terugblik studietweedaagse

Op onze studietweedaagse hebben we hard gewerkt, gestudeerd en veel aan teambuilding gedaan.

Het was dus een inspirerende tweedaagse in Lage Vuursche.

Hoofonderwerpen waren: hoe gaat het met het werken in halve groepen en hoe ziet ons aanbod en differentiatie er uit op basis van onze analyses. We hebben een retrospective hierover gedaan en een speeddate.

Daarnaast hebben we onze doelstellingen goed bestudeerd en gekeken waarmee we willen beginnen en welke acties daaruit voortkomen. We werken dat uit bij onze leerKRACHTborden.

We hebben ook een opfriscursus gekregen over C-zicht, wat is creativiteit en het doen van reflectiegesprekken.

En tenslotte hebben we stil gestaan bij onze werkdruk en hoe we daarmee om kunnen gaan. Een goede planning en werken aan kwadrant 2 activiteiten ( kwadrant van Eisenhouwer) is daarbij belangrijk.

En natuurlijk hebben we lekker gegeten en gelachen met elkaar!

Voorleeswedstrijd = 25 oktober

Onze voorleeswedstrijd tillen we even over de vakantie heen omdat er gewoon deze week teveel activiteiten zijn J.

En we willen dit natuurlijk wel serieus aanpakken dus maandag 25 oktober huldigen we de mediatoren en houden we onze voorleeswedstijd!