Laatste nieuwsbrief

Nieuwsbrief OBS WERELDWIJS     NR  7

14 december schooljaar 2018-2019

Belangrijke data: (kijk ook op de website bij de activiteitenkalender, als u op het item gaat staan en klikt, krijgt u vaak meer informatie over de activiteit.)

 

17.18,19 december Kerststukjes maken in alle groepen
Donderdag 20 december Voorspeellessen leerorkest. Ouders welkom!

 

14.00 uit

en om 17.30 start kerstdiner ( vanaf 17.00 kun je het eten brengen)

Vrijdag 21 december 12.00 uit

Afsluiting IPC thema 2 groep 5-8

22 december t/m 6 jan Kerstvakantie
Vanaf maandag 14 januari Start NSA blok 2
Woensdag 16 januari Groepen 4 naar de Krakeling
14-18 januari Adviesgesprekken groep 8

Nieuwsbrief 8 -18 jan

Maandag 21 januari Excellentie???????????
Dinsdag 22 januari Groep 3a Van Gogh
Woensdag 23 januari Groep 3b Van Gogh

Ouderworkshopavond met kinderen 17.30-19.00

 

Open lessen 7 december

Er waren weer open lessen op vrijdag 7 december. Zomaar wat voorbeelden van lessen die zijn gegeven:

Juf Anne heeft een Estafetteles gedaan waarin ze heeft laten zien hoe er wordt geflitst en hoe er wordt gewerkt in verschillende niveaus. Ze heeft op drie niveaus instructie gegeven om dit te laten zien. Juf Marleen heeft een taalronde gedaan met het thema ziek zijn. Er werd veel gepraat over kotsen (hè bah)!

Juf Bianca heeft tutor rekenen gedaan en heeft leerlingen van groep 7 en groep 8 aan elkaar gekoppeld (in de tutor rol gezet) en daarna zijn ze met de weektaak aan de slag gegaan.

Zet u de volgende datum alvast in uw agenda?

7 februari om 8.30 open les in alle groepen

En natuurlijk de workshopouderavond op 23 januari nu samen met de kinderen!

 

Leerorkest Wereldwijs en Bijlmerdrie Voorspeellessen voor ouders

Donderdag 20 december

9u groep 5

10u groep 6

11u groep 7 

12.30u groep 8

Locatie:Speelzaal Bijlmerdrie

Kom ook!!

 

Naar Ghana

In februari start de volgende Sirius Track reis. Dit maal naar Ghana. Die week gaan er vier leerkrachten op reis en de adjunct directeur. Dus we zijn druk aan het puzzelen om alle groepen te bezetten en dat gaat vast lukken door extra inzet van ons eigen personeel.

Juf Anne, juf Bertine, juf Natascha, juf Freke en juf Rita Boekenoogen gaan ditmaal op reis.

De reis naar Ghana is van 2 tot 10 februari 2019.

(Al eerder zijn juf Paula, juf Saskia, juf Marleen, juf Lisa, juf Ineke en juf Berber naar Suriname of Ghana geweest)

 

 

Terugblik Sint

We hebben weer genoten van Sint en de pieten. Dit jaar kwamen ze in de huifkar aan en hadden we een echte kunstjespiet op bezoek. Sint en de pieten zijn in alle groepen op bezoek geweest.

De Albert Heijn van Kraaiennest heeft ons gesponsord voor dit feest. Geweldig!

De Ouderraad heeft zich enorm ingespannen om dit feest weer mogelijk te maken. Super!

 

Kerst

Kerststukjes

Op 17, 18 en 19 december worden door alle groepen kerststukjes gemaakt.

Voor takken, oase en bakjes wordt gezorgd.

Het is de bedoeling dat de kinderen zelf versiersels en

een kaars meenemen. Wilt u daar aan denken?

 

Kerstdiner

Het kerstdiner is op donderdag 20 december van 17.30 tot 18.30 uur. Tussen 17.00 en 17.15 uur kunnen de ouders het eten naar de klas brengen, de leerkracht is dan in de klas aanwezig.

Alle kinderen nemen hun eigen bord, bestek, beker en soepkom mee. Hier moet een naam op staan en in een stevige (plastic) tas worden meegegeven.

De intekenlijsten voor het kerstdiner hangen al bij de klassen en we zouden het fijn vinden als er veel hartige gerechten worden gemaakt.

U bent van harte welkom in de hal tussen 17.30-18.30 voor een drankje en een hapje. Heeft u wat te veel gebakken of gekookt of wilt u wat extra maken voor deze ontmoeting, neem het dan gerust mee voor het gezellig samenzijn. Super bedankt alvast.

 

Opruimen

Na het kerstdiner, om 18.30, hebben we veel handen nodig om in de klassen op te ruimen en natuurlijk de hal weer schoon te krijgen. Fijn als u dan even meehelpt!

 

 

Op weg naar excellentie?

Het juryrapport is binnen! Het is een prachtig rapport met positieve bevindingen. De eindconclusie – krijgen we het predicaat excellent? – komt op 17 januari. Dat blijft dus nog even spannend.  De eventuele feestelijke uitreiking is op maandag 21 januari. We duimen!

 

Wilt u meer weten over ons excellentie profiel- formatieve assessment-  kijk dan op de webpagina

https://www.obs-wereldwijs.nl/formatieve-assessment/

Workshopouderavond met kinderen

Op woensdag 23 januari is van 17.30-19.00 de workshopouderavond samen met de kinderen.

U kunt naar drie workshops van een half uur om meer te weten te komen over ons onderwijs en onze manier van lesgeven. In de volgende nieuwsbrief worden alle workshops bekend gemaakt. Maar zet de datum vast in uw agenda!

We rekenen op uw komst!

Start NSA blok 2

Vanaf 14 januari start het tweede blok van de NaSchoolseActiviteiten. Op dit moment zijn we de kinderen aan het indelen en krijgt u zo snel mogelijk bericht of uw kind is geplaatst bij een activiteit.

MR ouder gezocht – herhaalde oproep-

Op dit moment zitten er twee ouders in de MR. We zijn op zoek naar een derde ouder!

Wat doet de Medezeggenschapsraad?

De MR van Wereldwijs richt zich op wat er zich op Wereldwijs afspeelt. Er zitten drie ouders en drie personeelsgeleding in de MR.

De MR praat over alles wat met de school te maken heeft. Elk belangrijk besluit dat het bestuur wil nemen moet worden voorgelegd aan de MR. De MR heeft adviesrecht en soms ook instemmingsrecht, afhankelijk van waar het over gaat. Ook kan de MR zijn standpunten kenbaar maken, of daar nu wel of niet om wordt gevraagd. Dat is het initiatiefrecht.

 

Heeft u belangstelling? Mail dan naar mr@obs-wereldwijs.nl of spreek juf Marleen, juf Irma of juf Isabella (zij zitten ook in de MR) even aan. De zittende ouders zijn Goedele van der Straeten en Ferre Wijnstra. Ook hen kunt u natuurlijk aanspreken.

Bij meerdere aanmeldingen worden er verkiezingen georganiseerd.

Nieuwe thema IPC – luchthavens

Na de kerstvakantie starten we alweer met het derde IPC thema in groep 5-8 dat over reizen en luchthavens gaat.

We hebben er zin in en zijn aan het kijken of het lukt om naar Schiphol te gaan.

 

Voor straks een fijne tijd met Kerst en alle goeds voor 2019 namens het hele team Wereldwijs!