Voorschool

Wereldwijs is een Brede school. Bij een Brede school hoort een voor- en vroegschool. 

Een voorschool is een voorziening voor kinderen in de leeftijd van 2 1/2 tot 4 jaar en de vroegschool is bestemd voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 6 jaar (groep 1/2 van Wereldwijs). De voor-en vroegschool is er om al in een vroegtijdig stadium achterstanden bij kinderen te voorkomen of door een gericht programma te verkleinen ( VVE = Voor – en vroegschoolse Educatie). Wij werken hierbij samen met  welzijnsinstelling Swazoom. Het programma wat wij gebruiken is Ko Totaal.

De naam van de voorschool is Wijsneusjes. De Wijsneusjes zijn gevestigd in onze beide panden. De voorschool wordt ook wel VVE peuterspeelzaal genoemd.

Op de school is een oudercontactpersoon werkzaam. Zij is er om de ouders van de voor-en vroegschool te informeren over wat er op de voor-en vroegschool gebeurt en hoe je als ouder je kind  kunt ondersteunen bij datgene wat er in de groepen gebeurt.

Informatie over de voorschool (VVE peuterspeelzaal ) en inschrijving van uw kind kunt u krijgen bij Swazoom, telefoon 020-569800 of via www.swazoom.nl.

kosten van deelname aan de voorschool hangt af van uw inkomen. Meer info hierover zie https://swazoom.nl/kosten-voorschool-per-1-januari-2018/

Voorschool De Wijsneusjes 1
Geerdinkhof 694
1103 RP Amsterdam
Telefoonnummer: 020 – 569 68 53
E-mail: wijsneusjes@swazoom.nl

Openingsdagen en -tijden:
Maandag t/m vrijdag van 08:25 – 13:45 uur

Voorschool De Wijsneusjes 2
Geerdinkhof 685
1103 RP Amsterdam
Telefoonnummer: 020 – 569 68 94
E-mail: wijsneusjes2@swazoom.nl

Openingsdagen en -tijden:
Maandag, dinsdag en donderdag van 08:10 – 13:30 uur