Ouderconsulent Wendy

Sinds januari 2017 werk ik met veel plezier als leerkracht in de onderbouw bij Wereldwijs. Een bruisende omgeving, altijd in beweging. Ook op het gebied van ouderbetrokkenheid! U kunt  mij niet alleen als leerkracht, maar ook als ouderconsulent benaderen. Over de verschillende taken en activiteiten zult u in de  nieuwsbrieven nog op de hoogte worden gehouden. Ik kijk uit naar een boeiende samenwerking met jullie als ouders en educatieve partners! 

Wendy van den heuvel

w.vandenheuvel@obs-wereldwijs.nl

 

Alle kinderen kunnen meedoen!

De gemeente Amsterdam heeft een aantal regelingen waarbij het uitgangspunt is dat alle kinderen kunnen meedoen

U kunt echt hulp krijgen bij de kosten voor uw kinderen!