Beeldende vorming

De discipline Beeldende vorming is volop in ontwikkeling op Wereldwijs. De school heeft een  beeldende vorming / technieklokaal waar zowel leerkrachten, kunstdocenten en de Naschoolse activiteiten met kinderen gebruik van kunnen maken. We werken met de de digitale methode voor beeldende vorming:  “Laat maar zien”. Het vak beeldende vorming wordt gegeven door middel van de procesgerichte didactiek. Dat houdt in dat het proces centraal staat en niet zozeer het product of resultaat.

Sinds 2014 zijn de leerlijnen beeldende vorming opgesteld door de stichting leerplanontwikkeling.

Hierin staat het begrip reflecteren centraal. Doordat kinderen zich oriënteren vervolgens onderzoeken, uitvoeren (ook presenteren)en evalueren kunnen kinderen we dieper inzoom op de creatieve ontwikkeling bij kinderen.

De kinderen leren werken met verschillende materialen zowel in het platte vlak als ruimtelijk. Er wordt bij het proces en de opdrachten aandacht besteed aan kunstbeschouwing en er wordt ingespeeld op actualiteiten die de kinderen aangaan.

Bijvoorbeeld de kinderboekenweek, Artisbezoek, museumbezoek, wereldoriëntatie of taal. De lessen worden zoveel mogelijk gekoppeld aan het thematisch onderwijs.

Tesse Kok is onze vakdocent beeldende vorming. Vaak zijn de leerkrachten zijn aanwezig bij de lessen beeldende vorming zodat zij hun expertise kunnen vergroten.

De groepen 8 krijgen extra begeleiding bij de aankleding van hun eindmusical en is ook nog ruimte gemaakt in de begroting voor museumbezoek in alle andere groepen.

Geef een reactie