Naschoolse activiteiten

In het kader van de brede talentenontwikkeling van de Brede School is er gelegenheid deel te nemen aan de naschoolse activiteiten. Dit gebeurt in samenwerking met 2 andere basisscholen in ons cluster Geerdinkhof-Kantershof: Samenspel en Bijlmer drie

Het doel van de activiteiten is de kinderen bekend te maken met vrijetijdsbesteding, hun talenten te ontdekken en te kunnen doorstromen naar een club waarmee in het aanbod  kennis is gemaakt.

Er zijn drie  inschrijfrondes voor de activiteiten:in september en in december/januari en in april/mei. De lessen zijn wekelijks over een periode van 3 maanden ( 10-12 weken)  De derde ronde in mei kan soms gerealiseerd worden voor een bepaalde leeftijdsgroep. Vaak zijn dit buitenactiviteiten waar kinderen zelfstandig naar toe mogen gaan.

Onze brede Schoolcoordinator is Karin Appers. U kunt haar ook mailen: k.appers@obs-wereldwijs.nl

Er is een website  waarop alle activiteiten waaruit gekozen kan worden staan vermeld.  http://www.bredeschoolzuidoost.nl

U kunt uw kind inschrijven via een door de school uitgereikt formulier.

Er worden activiteiten op het gebied van sport, dans, muziek , techniek en beeldende activiteiten ( tekenen, schilderen) aangeboden.

De activiteiten beginnen direct na school  en indien nodig worden de kinderen door de school naar de activiteit gebracht. Na afloop van de activiteiten haalt u uw kind zelf op. Het kost €3,00 per blok (ongeveer 12 weken)  om mee te kunnen doen. Het streven is ieder kind aan één activiteit te laten meedoen. Bij beschikbaarheid van meer plaatsen  kan met nog een activiteit worden meegedaan.