Wij(k) Brede school

In In Amsterdam Zuidoost werken stadsdeel, schoolbesturen en scholengezamenlijk aan de ontwikkeling van brede scholen.
Een brede school in Amsterdam Zuidoost bestaat uit een aantal verschillende basisscholen, in één buurt, die gezamenlijk activiteiten aanbieden. Deze activiteiten dragen bij aan een optimale ontwikkeling van de kinderen en bieden de scholen extra mogelijkheden om deze ontwikkeling te versterken. Amsterdam Zuidoost zijn 10 clusters brede scholen. Iedere buurt heeft er wel 1.

Samen met de basisschool Samenspel vormen wij de Wijk Brede School.  Deze brede school heeft  een ontwikkelingskansenprofiel. Wij kiezen ervoor om samen te werken met organisaties die activiteiten voor kinderen onder schooltijd of na schooltijd ontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied van talentontwikkeling zoals de muziekschool, de bibliotheek, de buurtvereniging, de sportclub.

Binnen de brede talentontwikkeling zijn alle activiteiten ondergebracht in vijf talentgebieden. Het streven is om in de Brede School voor alle talentgebieden één of meer activiteiten te ontwikkelen zodat er voor “elk wat wils” is.

De talentgebieden zijn:groeten-van-de-brede-school-zuidoost

 Sport  alle sporten, alles over lijf en gezondheid, maar ook sociale vaardigheden, voeding, bewegings- en ontspanningsactiviteiten

 Kunst en cultuur; beeldende vormgeving, muziek en dans, toneel en theater

 Science;  natuuractiviteiten, techniek, wetenschap en onderzoek

 Media; waaronder taal, communicatie, computer en mediatechnieken

Leren: waaronder leerondersteuning, bijlesklas, huiswerkbegeleiding 

De Brede School Zuidoost wil zoveel mogelijk kinderen laten kennismaken met zoveel mogelijk verschillende activiteiten. In de Brede School staat de beleving van kinderen centraal en wordt gestreefd naar zinvolle,  aantrekkelijke en inspirerende activiteiten.

Uw kind kan deelnemen aan Naschoolse activiteiten die door ons cluster worden georganiseerd.

Topuur

Vanaf schooljaar 2012-2013 zijn we gestart met 10 uur per leerling aan activiteiten onder schooltijd aan te bieden. Elke leerling doet hier aan mee en we kunnen zo een breed aanbod aanbieden voor al onze leerlingen. Gedurende het schooljaar wordt u op de hoogte gehouden over deze activiteiten. Deze 10 uur ontstond doordat we woensdag een kwartier de schooldag verlengden  (van 12.15-12.30). Onze brede school is zo gegroeid van het Plus model naar het Top model.

Sinds schooljaar 2015-2016 werken we met het vijf gelijke dagen model en worden de extra topuren ook onder schooltijd gegeven waardoor de schooldag verlengd wordt met vijf minuten zodat we om 8.25 starten. Wanneer deze uren voor welke groep gegeven worden wordt in de nieuwsbrief gemeld.

De Brede School wordt ondersteund door het projectbureau van de Gemeente Amsterdam in Zuid-Oost.