Welkom bij OBS Wereldwijs


Wereldwijs is een openbare school in Amsterdam Zuidoost die samen met 18 scholen tot  Zonova behoort.

Onze school (2 panden aan hetzelfde plein) is prachtig gelegen in het groen met veel speelmogelijkheden en een natuurspeeltuin op ons eigen terrein. We willen samen met u en uw kind zorgen voor een goede brede ontwikkeling. Dat doen we door naast  het rekenen en taalaanbod te zorgen voor veel aandacht voor cultuureducatie,  digitale geletterdheid en burgerschap.  We dragen trots de titel cultuurprofielschool vanaf april 2016.  Onze school probeert het aanbod zo betekenisvol en thematisch aan te bieden. Uitgangspunt hierbij is  het ontwikkelingsgericht onderwijs -OGO- concept. In de midden- en bovenbouw gebruiken we  IPC hierbij als ondersteuning. Elke leerling krijgt een account voor de programma’s van Oefenweb en leert typen.

Ons motto is: “Samen op reis om wijs te worden “.  We willen samen met u en uw kinderen op Wereldwijs zorgen voor onderwijs waar iedereen op zijn of haar manier wijs gaat worden, zijn kwaliteiten leert kennen en iedereen zich kan ontwikkelen. Onze leerlingen leren veel over hoe je het beste kunt leren en daarbij is ontwikkeling ten opzichte van jezelf het uitgangspunt ( formatieve evaluatie). We hebben een goed systeem voor leerlingenzorg  dayaweekschoolen bieden we een breed aanbod van naschoolse activiteiten (zie brede school) aan. Door deel te nemen aan het Vreedzame School project zorgen we voor zelfstandige leerlingen die zich veilig voelen en zich daardoor optimaal kunnen ontwikkelen. We hopen door samen op reis te gaan dat er een wereld voor de kinderen open gaat!

Onze focus ligt op (persoonlijke) groei en brede ontwikkeling. Dat volgen wij (en uw eigen kind) in hun digitale portfolio.

Nieuwsgierig geworden? Kijk dan ook eens bij groepen. Daar ziet u wat er allemaal geleerd en beleefd wordt op Wereldwijs.

Belangstelling? Bel, stuur een e-mail, bezoek de info-ochtenden of kom langs om een afspraak te maken of een kijkje te nemen. U bent van harte welkom!

Lees hier het Kwaliteitsonderzoek inspectie  voor de waardering Goed. Vaststelling maart 2022.  Klik hier voor excellentie rapport OBS Wereldwijs – Juryrapport po ES schooljaar 2022-2025

   Paula Hoonhout, directeur Wereldwijs

 

U kunt ons volgen voor Cultuureducatie op instagram (https://www.instagram.com/wereldwijs__amsterdam/

Wilt u weten hoe Wereldwijs de extra financiële middelen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs heeft ingezet? Lees dan https://www.obs-wereldwijs.nl/cultuureducatie/
Op  www.scholenopdekaart.nl kunt u over alle scholen van Nederland informatie vinden.
 Wil je bij ons werken of stage lopen? Kijk ook bij team

klik hieronder voor het Wereldwijslied 

klik hier voor informatie over Mijnrapportfolio of klik op de link voor  handleiding mijnrapportfolio voor ouders