Welkom bij OBS Wereldwijs

Wereldwijs is een openbare school in Amsterdam Zuidoost die samen met 20 scholen tot Zonova behoort.

Onze school is prachtig gelegen in het groen en is recentelijk verbouwd. We willen samen met u en uw kind zorgen voor een goede brede ontwikkeling. Dat doen we door naast  het rekenen en taalaanbod te zorgen voor aandacht voor onder andere kunst en cultuur . We dragen trots de titel cultuurprofielschool vanaf april 2016. We werken met de modernste methodes op het gebied van technisch, begrijpend lezen, taal, spelling en rekenen. Onze school probeert het aanbod zo betekenisvol en thematisch aan te bieden. Uitgangspunt hierbij is  het ontwikkelingsgericht onderwijs -OGO- concept. In de midden- en bovenbouw maken we gebruik van de methodiek van IPC.  Al onze groepen zijn voorzien van digitale schoolborden en we maken gebruik van de programma’s van Oefenweb.

Ons motto is: “Samen op reis om wijs te worden “.  We willen samen met u en uw kinderen op Wereldwijs zorgen voor onderwijs waar iedereen op zijn of haar manier wijs gaat worden, zijn talenten leert kennen en iedereen zich kan ontwikkelen.  Zo hebben we een goed systeem voor leerlingenzorg  dayaweekschoolmaar ook bieden we een breed aanbod van naschoolse activiteiten (zie brede school) aan. Door deel te nemen aan het Vreedzame School project zorgen we voor zelfstandige leerlingen die zich veilig voelen en zich daardoor optimaal kunnen ontwikkelen. We hopen door samen op reis te gaan dat er een wereld voor de kinderen open gaat!

Nieuwsgierig geworden? Kijk dan ook eens bij groepen. Daar ziet u wat er allemaal geleerd en beleefd wordt op Wereldwijs.

Belangstelling? Bel, stuur een e-mail, bezoek de info-ochtenden of kom langs om een afspraak te maken of een kijkje te nemen. U bent van harte welkom!

   Paula Hoonhout, directeur Wereldwijs

Op  www.scholenopdekaart.nl kunt u over alle scholen van Nederland informatie vinden.

klik hier voor het wereldwijslied

klik hier voor een filmpje met onze 8 kernwaarden