18 november 2021: koffie met…. portfolio

Zoals u wellicht weet werken we sinds verleden jaar met een digitaal portfolio. Voor inloggen verwijs ik u naar de handleiding die op de website staat.

De leerkracht en uw kind werken er in en als het goed u (straks) ook!

Bij de koffie met…. wordt uitleg gegeven en kunt u ( verder) kennis maken met hoe het portfolio er nu uit ziet en is opgebouwd. Ook wordt uitgelegd hoe u zelf ook uw  stukje  gaat schrijven.

In januari zijn de eerste portfolio gesprekken. Dan staat uw stukje er toch ook in?

Van 8.30- 9.30 in de hal van Wereldwijs

En van 19.00-19.45 per zoom

U kunt u opgeven via Parro.