4 juni 2024: koffie met…. portfolio

Zoals u weet werken we op Wereldwijs met een digitaal portfolio. Voor inloggen verwijs ik u naar de handleiding die op de website staat.

De leerkracht en uw kind werken er in en als het goed u ook!

Bij de koffie met…. wordt uitleg gegeven en kunt u ( verder) kennis maken met hoe het portfolio eruit ziet en is opgebouwd. Ook wordt uitgelegd hoe u zelf ook uw  stukje  kunt schrijven.

 

 

van 19.00-19.45 per Teams

U kunt u opgeven via Parro.