Ouderbetrokkenheid

      Wereldwijs vindt ouderbetrokkenheid belangrijk. Wij hechten waarde aan uw mening en willen u als partner benaderen. (lees meer bij visie) We stellen prijs op het gesprek over de ontwikkeling van uw kind en delen graag de zorg voor uw kind met u.

Daarvoor vinden we het belangrijk dat u ons ook als serieuze partner benadert en we verwachten dat u op de ouderavonden en informatieavonden aanwezig bent om u te laten informeren en het gesprek met ons kan aangaan. We verwachten ook dat u de nieuwsbrieven en andere schriftelijke informatie leest. We communiceren ook veel middels de Parro app. Zo kunt u veel meebeleven van wat er op school geleerd, gelachen en verwonderd wordt. Voor uw kind is het belangrijk dat u regelmatig even op school bent en de klas even binnenstapt (voor aanvang lestijd) om te zien waar uw kind mee bezig is/trots op is.  Voor korte vragen of mededelingen kunt u dan ook terecht bij de juf of meester van uw kind.

In onze intentieverklaring kunt u lezen wat wij van u als ouder verwachten en wat u van Wereldwijs mag verwachten.

Heeft u vragen over hoe u het beste thuis kunt helpen bij de ontwikkeling van uw kind dan kunt u terecht bij de leerkracht en  Ouder Kind Adviseur (zie OKA)  De  Ouder Kind Adviseur is er om u te helpen en te ondersteunen hoe u zo betrokken mogelijk kunt worden bij het onderwijs en opvoeding van uw kind. Zij is verbonden met het Ouder KInd Centrum en niet bij ons in dienst.

Daarnaast is er een eigen ouderconsulent werkzaam op Wereldwijs. Haar naam is Wendy van den Heuvel. Juf Wendy is ook leerkracht bij ons maar daarnaast is zij dus ouderconsultent ( zie verder ouderconsulent )

Iedere ouder kan meehelpen om de school een geweldige plek te laten zijn voor uw kind. Dan kan door praktisch hulp te bieden, maar ook door mee te praten en mee te beslissen over allerlei schoolzaken. U heeft recht op medezeggenschap.

Veel ouders zijn op de een of andere manier betrokken bij de school. Sommigen helpen bij het werken in de groepen, bijvoorbeeld als leesouder. Er zijn ook ouders die helpen met het organiseren van bijzondere activiteiten zoals feesten, excursies, sportevenementen of schoolreisjes. U kunt  aan het begin van het schooljaar opgeven waaraan u als ouder een steentje kunt bijdragen.

Als u echt wilt meepraten en meebeslissen kunt u zich kandidaat stellen voor de medezeggenschapsraad of de ouderraad.