Inschrijven

 Wij vinden het belangrijk dat u goed weet voor welke school u kiest. Regelmatig organiseren wij op school informatieochtenden. U krijgt de gelegenheid om vragen te stellen, de schoolsfeer te proeven en om uw kind alvast aan te melden.

Op onze school is altijd plaats voor kinderen die in Zuidoost wonen en ook vrijwel altijd voor kinderen die elders wonen.

Voordat uw kind daadwerkelijk op school komt mag hij/zij twee dagdelen komen wennen in de groep waarin hij/zij geplaatst wordt. Bij het bericht van plaatsing hoort u wanneer dat zal zijn. Op de eerste wenochtend mag u als ouder even meekomen maar op de tweede wenochtend verwachten wij dat uw kind alleen in de groep komt. In overleg kan hier van worden afgeweken. Immers geen enkel kind is hetzelfde.

Bij het inschrijven wordt u gevraagd een intentieverklaring  “Zo doen we het met elkaar” te ondertekenen. Hierin staat vermeld wat u van de school mag verwachten en wat de school van de ouders verwacht.

De informatie-ochtenden  schooljaar 18-19 vinden plaats op 10 oktober 2018 , 12 december 2018 ,  13 februari 2019,    10 april 2019,  15 mei 2019, en 19 juni 2019 van 9.00 tot 10.30 uur  We vinden het prettig als u zich hiervoor aanmeldt door even te bellen met de school en door te geven dat u naar de informatie-ochtend wilt komen. Maar lukt dat niet, schuif dan gewoon aan! Bent u niet in de gelegenheid om de informatie-ochtenden te bezoeken dan kunt u ook een individuele afspraak maken.

Information in English:  Naar de Basisschool Engels

 

Voor het eerst naar de basisschool

 

Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Sinds enkele jaren zijn bijna alle basisscholen in Amsterdam overgegaan op een stadsbreed gelijk toelatingsbeleid. Dit betekent dat het aanmelden voor de basisschool en het toedelen van de plaatsen op alle deelnemende scholen op dezelfde wijze gebeurt.

 

Aanmelden voor de basisschool Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het aanmeldformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingbeleid (oktober/november 2017).

U kunt uw kind alleen aanmelden door dit aanmeldformulier voor de basisschool in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.
Kinderen die in Zuidoost wonen en op onze school worden aangemeld, hebben een plaatsgarantie op onze school. Dit geldt ook voor kinderen die in een deel van Diemen wonen, waarvoor wij een voorrangsschool zijn. De Amsterdamse scholen buiten Zuidoost geven deze plaatsgarantie niet.

 

Uw kind op onze school aanmelden

Als onze school uw eerste voorkeur is, meldt u uw kind aan door het aanmeldformulier (geen kopie of scan) bij ons in te leveren.

  • Vul het aanmeldformulier volledig in en onderteken het (vergeet telefoonnummer en e-mailadres niet).
  • Op het aanmeldformulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Controleer of deze gegevens correct zijn en corrigeer het indien noodzakelijk.
  • Lever aansluitend het aanmeldformulier in op onze school.
  • Let op:
  • Ook wanneer al een oudere broer of zus op de school zit, is het noodzakelijk dat u het aanmeldformulier bij ons inlevert.
  • Ook voor een kind dat naar de voorschool van de school gaat, moet het aanmeldformulier ingeleverd worden.

Geen aanmeldformulier

Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u dit downloaden van Amsterdam.nl/naardebasisschool of van bboamsterdam.nl of de volgende link gebruiken okt-2016-aanmeldformulier-basisschool-2017-2018. Voor 2018-2019 moet u de volgende link gebruiken okt. 2017 Aanmeldformulier basisschool 2018-2019 blanco . Ook kunt u dit formulier op onze school krijgen

Inleverdata voor het aanmeldformulier

 De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:

  • kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2014                                        1 november 2017
  • kinderen geboren tussen 1 september en 31 december 2014                        8 maart 2018
  • kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april 2015                                          1 juni 2018
  • kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2015                                        1 november 2018  

Inschrijven

Als voor u de plaatsgarantie geldt, bent u in principe verzekerd van een plaats. Wij vertellen u dit gelijk bij uw inschrijving. Wanneer u van buiten Zuidoost komt, krijgt u circa 2 weken na de uiterste inleverdatum bericht of en waar uw kind een plaats heeft. Wanneer u van deze (gereserveerde) plaats gebruik wilt maken, moet u dit vóór de in deze brief genoemde datum aan de school kenbaar maken. Pas daarna is uw inschrijving definitief en bent u zeker van de plaats op de school waar u de brief van heeft ontvangen.

 

Meer informatie Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020 251 8006 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl Op de website van het BBO bboamsterdam.nl vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.

 

De gemeente Amsterdam heeft een brochure uitgegeven waarin in vijf stappen wordt uitgelegd hoe het inschrijven en aanmelden verloopt. U kunt deze  brochure Naar de basisschool NL downloaden.

 

Aanmelding van leerlingen ouder dan vier jaar.

Indien uw kind eerder op een andere school gezeten heeft nodigen wij u altijd uit voor een gesprek. Hierbij dient u ons het dossier van uw kind te overhandigen of toestemming te geven dit dossier bij de andere school op te vragen. Wij nemen altijd contact op met de school waar uw kind eerder gezeten heeft om informatie over uw kind te krijgen. Zo voorkomen wij dat uw kind op de verkeerde plek terechtkomt.

Soms wordt een toets afgenomen om vast te stellen op welk niveau het kind functioneert. De ouders worden hierover geïnformeerd. Als aan alle formaliteiten is voldaan,  kan de school overgaan tot de plaatsing.