Inschrijven

Voor het schooljaar 2023-2024 is er geen plaats meer in de jaarlaag 2,  voor nieuwe instromende leerlingen.

Wij vinden het belangrijk dat u goed weet voor welke school u kiest. Regelmatig organiseren wij op school informatieochtenden. U krijgt de gelegenheid om vragen te stellen, de schoolsfeer te proeven en om uw kind alvast aan te melden.

De informatie-ochtenden schooljaar 23-24  vinden plaats op 12 september 2023 , 31 oktober 2023 ,  4 december 2023  19 januari 2024, 5 maart 2024, 18 april 2024, 23 mei 2024 en 25 juni 2024 van 9.00 tot 10.00 uur.  Kijk voor actuele tijden en/of wijzigingen op de kalender. We vinden het prettig als u zich hiervoor aanmeldt door even te bellen met de school en door te geven dat u naar de informatie-ochtend wilt komen. Maar lukt dat niet, schuif dan gewoon aan! Bent u niet in de gelegenheid om de informatie-ochtenden te bezoeken dan kunt u ook een individuele afspraak maken.

Op onze school is bijna altijd plaats voor kinderen die in Zuidoost wonen en ook vrijwel altijd voor kinderen die elders wonen.

Voordat uw kind daadwerkelijk op school komt mag hij/zij twee dagdelen komen wennen in de groep waarin hij/zij geplaatst wordt. Bij het bericht van plaatsing hoort u wanneer dat zal zijn. Op de eerste wenochtend mag u als ouder even meekomen maar op de tweede wenochtend verwachten wij dat uw kind alleen in de groep komt. In overleg kan hier van worden afgeweken. Immers geen enkel kind is hetzelfde.

Bij het inschrijven wordt u gevraagd een intentieverklaring  “Zo doen we het met elkaar” te ondertekenen. Hierin staat vermeld wat u van de school mag verwachten en wat de school van de ouders verwacht.

Information in English:  Folder Starting primary school in 2024-2025.

Voor het eerst naar de basisschool
Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Op vrijwel alle Amsterdamse basisscholen gaat het registreren en het toedelen van de plaatsen op dezelfde wijze.

Registreren voor de basisschool
Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het voorkeursformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid (begin november 2023). U meldt uw kind aan door dit voorkeursformulier in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.

Kinderen die in Zuidoost wonen en bij ons worden aangemeld, hebben een plaatsgarantie op onze school. Dit geldt ook voor kinderen die in een deel van Diemen wonen, waarvoor wij een voorrangsschool zijn.
Voor kinderen die buiten Zuidoost wonen, hebben wij vrijwel altijd plaats. De Amsterdamse scholen buiten Zuidoost geven deze plaatsgarantie niet.

Uw kind op onze school registreren

Als onze school uw eerste voorkeur is, levert u het voorkeursformulier (geen kopie of scan) in op onze school.

  • Vul het formulier volledig in en onderteken het (vergeet telefoonnummer en e-mailadres niet).
  • Op het formulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt.
    Als er fouten in staan, verander dit dan op het formulier.
  • Lever aansluitend het voorkeursformulier in op onze school.

Let op:

  • Ook wanneer al een oudere broer of zus op de school zit, is het noodzakelijk dat u het voorkeursformulier bij ons inlevert.
  • Ook voor een kind dat naar de voorschool van onze school gaat, moet het formulier ingeleverd worden.

Geen voorkeursformulier?

Wanneer u geen voorkeursformulier heeft, download dan een blanco formulier Voorkeursformulier 2024-2025. Ook kunt u dit formulier bij ons op school krijgen. Voeg in dit geval altijd een adresbewijs toe, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren (en de voorrangsscholen bepaald kunnen worden).

Inleverdata voor het voorkeursformulier

De datum waarop het voorkeursformulier moet zijn ingeleverd, hangt af van de geboortedatum van uw kind. De uiterste data zijn voor: 

· kinderen geboren tussen 1 september 2020 en 31 december 2020 7 maart 2024

· kinderen geboren tussen 1 januari 2021 en 30 april 2021 6 juni 2024

· kinderen geboren tussen 1 mei 2021 en 31 augustus 2021 7 november 2024

Inschrijven

Als voor uw kind de plaatsgarantie geldt, bent u in principe verzekerd van een plaats. Wij vertellen u dit gelijk als u het voorkeursformulier inlevert.

Uitzondering:
Als blijkt dat uw kind speciale zorg nodig heeft, die onze school niet kan bieden, kan besloten worden uw kind niet toe te laten. In overleg met de ouders zorgt onze school dan voor een andere school die deze zorg wel kan bieden.

Wanneer u van buiten Zuidoost komt, krijgt u circa 2 weken na de uiterste inleverdatum bericht waar uw kind een plaats heeft. Wanneer u van deze (gereserveerde) plaats gebruik wilt maken, moet u dit vóór de in deze brief genoemde datum aan de school kenbaar maken. Pas daarna is uw inschrijving definitief en bent u zeker van de plaats op de school waar u de brief van heeft ontvangen.

Meer informatie
Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020 244 6345 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl
Op de website van het BBO bboamsterdam.nl vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.

De gemeente Amsterdam heeft een brochure uitgegeven waarin in vijf stappen wordt uitgelegd hoe het inschrijven en aanmelden verloopt. U kunt deze  Brochure ‘Naar de basisschool’ schooljaar 2024-2025 downloaden.

Aanmelding van leerlingen ouder dan vier jaar.

In de eerste drie en laatste drie weken van het schooljaar nemen wij geen aanvragen voor aanmeldingen van leerlingen ouder dan 4 jaar in behandeling. 

Indien uw kind eerder op een andere school gezeten heeft nodigen wij u altijd uit voor een gesprek. Hierbij dient u ons het dossier van uw kind te overhandigen of toestemming te geven dit dossier bij de andere school op te vragen. Wij nemen altijd contact op met de school waar uw kind eerder gezeten heeft om informatie over uw kind te krijgen. Zo voorkomen wij dat uw kind op de verkeerde plek terechtkomt.

Soms wordt een toets afgenomen om vast te stellen op welk niveau het kind functioneert. De ouders worden hierover geïnformeerd. Als aan alle formaliteiten is voldaan,  kan de school overgaan tot de plaatsing.