Inloopspreekuur directie:  Paula Hoonhout (directeur), Amy Gort-van Arkel en Linda Weeling (adjunct-directeuren):

elke donderdag van 8.25 uur tot 9.15 uur. U kunt ook telefonisch een afspraak maken.

OBS wereldwijs

Geerdinkhof 696
1103 RP Amsterdam
020 – 6981078
wereldwijs@obs-wereldwijs.nl

 

Voor de plattegrond klik hier

Onze schooltijden:

maandag tm vrijdag 8.25-14.00 voor alle groepen

Er is een continurooster. Het eten en drinken en pauze gebeurt onder toezicht van de juffen en meesters.