Verlof

Verlof buiten de schoolvakanties

Uw kind kan een extra dag vrij krijgen in slechts enkele gevallen:

 • Verhuizing
 • Wettelijke verplichtingen zoals een afspraak bij de kinderrechter of een oproep van de leerplichtambtenaar
 • Verplichtingen die voortkomen uit een geloofsovertuiging
 • Een huwelijk en viering van een 121/2, 25-, 40-, 50- of 60- jarig huwelijksjubileum van naaste familieleden
 • Ernstige ziekte of overlijden van naaste familieleden
 • Zogenoemde “andere gewichtige omstandigheden’. Dit zijn omstandigheden die , of onverwachts zijn of buiten de wil van de ouders zijn gelegen.

Verlofaanvragen dienen minimaal zes weken van te voren schriftelijk aan worden gevraagd bij de directeur van de school. U kunt een formulier bij de adminstratie krijgen of hieronder downloaden. U dient alijd zoveel mogelijk bewijzen bij te voegen of achteraf aan te leveren bij ziekte, overlijden en huwelijk van naaste familieleden.

Er wordt GEEN verlof gegeven voor:

 • Een familiebezoek in het buitenland
 • Een vakantie in een goedkope periode of met een speciale aanbieding
 • Gebrek aan boekingsmogelijkheden in de gewone vakantietijd
 • Eerdere of latere terugkeer in verband met (verkeers)-drukte
 • Verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al vrij zijn
 • Vakantiespreiding
 • Samen reizen

U kunt niet met uw leerplichtige kinderen buiten de schoolvakantie op vakantie gaan. De school stelt de vakantiedata ruim van te voren vast. Op ongeoorloofd verzuim rond vakantie, zogenaamd luxe verzuim’, wordt streng toezicht gehouden. De school is verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Er wordt proces-verbaal opgemaakt als u de afwezigheid van uw kind onvoldoende kan verklaren bij de leerplichtambtenaar.

Alleen als u kunt aantonen dat u een speciaal beroep heeft waardoor het onmogelijk is om in de gewone schoolvakanties op vakantie te gaan ( dus niet mogelijk in de herfst-, kerst-, voorjaars-, mei- of zomervakantie) kan extra verlof worden verleend. Het dienstrooster van uw werkgever is geen reden om toestemming te krijgen. U moet aantonen dat een vakantie in de gewone vakanties tot onoverkomelijke zakelijke problemen zal leiden. Het verlof mag nooit vallen in de eerst twee weken van het schooljaar. Eventueel verlof mag maximaal een keer per jaar worden verleend voor maximaal tien schooldagen als u dus voldoet aan bovengeschetste criteria.

Voor een aanvraagformulier voor verlof en alle richtlijnen zie: Wereldwijs Aanvraagformulier 

Wilt u contact met de leerplichtambtenaar die verbonden is aan onze school?

 • Fausia Hussainali
 • Leerplichtambtenaar Team Oost
 • Afdeling Onderwijs, Jeugd en Zorg Gemeente Amsterdam
 • Telefoonnummers:  020-2535130/06 52621964
 • E-mail: f.hussain.ali@amsterdam.nl
 • Werkdagen: ma t/m do

Webmail: https://www.amsterdam.nl/leerplicht