Ziek melden

Als uw kind ziek is dient u dit zo spoedig mogelijk te melden. Dit kan vanaf 7.45 uur ’s morgens telefonisch. U kunt uw bericht dan doorgeven aan onze conciërge Jaye. Het telnr van de school is 020-6981078. U kunt het ook persoonlijk doen bij de leerkracht van uw kind als u op school bent voor het brengen van eventueel andere kinderen. Dit kan tussen 8.15 en 8.25.

U kunt  uw kind ook via de ouderapp Parro ziek melden. Daar kunt u ook een eventuele toelichting geven op een melding. Het is de bedoeling dat u dit via de Parro-app bij ‘absentie melden’ zet, dan staat het meteen in het systeem

Als uw kind zonder bericht afwezig is dan geldt dit als ongeoorloofd verzuim.  De school probeert bij kinderen waarvan wij niet weten waarom zij er niet zijn met u contact te zoeken.

A student might want to compose an English essay for a variety of reasons. This type of assignment is extremely difficult and requires plenty of preparation, planning, as well as rewriting. While many can write an excellent English assignment with high success scores, not everyone are able to do so. For you https://techbullion.com/the-best-essay-writing-service-to-trust-with-your-assignment-in-2021/ to be able to write an outstanding English paper, you must use strategic decisions and put in your best effort. Here are a few techniques that could help you begin.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *