nieuwe media

20161213_111229

Vanaf 2021 hebben we een vakdocent nieuwe media in dienst voor een dag per week. Zo krijgen alle leerlingen vanaf groep 3 jaarlijks een blok lessen nieuwe media. De lessen worden in samenhang met het thema waar de groep mee bezig is gegeven.

Zelf actief filmpjes, geluidsproducten maken of presentaties is een onderdeel dat regelmatig in onze Topuren wordt aangeboden.

Vanaf 2013-2014 hebben verschillende leerjaren 10 uur les krijgen op het gebied van nieuwe media. Dit wordt gerealiseerd door ons TOPuur.