nieuwe media

20161213_111229

Vanaf 2021 hebben we een vakdocent nieuwe media in dienst voor een dag per week. Zo krijgen alle leerlingen vanaf groep 3 jaarlijks een blok lessen nieuwe media. De lessen worden in samenhang met het thema waar de groep mee bezig is gegeven.

Zelf actief filmpjes, geluidsproducten maken of presentaties is een onderdeel dat regelmatig bij nieuwe media wordt aangeboden.