OR/Ouderbijdrage

DE OUDERRAAD (OR)

Vacature: Lid van de Ouderraad – november 2023

De Ouderraad (OR) bestaat uit een enthousiaste groep ouders/verzorgers die de MR adviseren over onderwerpen die vooral de ouders belangrijk vinden en vrijwillig praktische ondersteuning bieden bij schoolactiviteiten zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, Keti Koti en meer.
Naast de communicatie via onze Whatsapp groep, komen wij een paar keer per jaar samen om activiteiten te plannen, taken te verdelen en voorgaande evenementen te evalueren. Als OR-lid help je bij minstens 1 activiteit en houd je je bezig met o.a. de voorbereiding, versiering, eten en drinken regelen en/of coördinatie op de dag zelf.
We begrijpen dat het gezinsleven druk kan zijn, dus je hebt de vrijheid om zelf te bepalen waar je bij betrokken wil zijn en hoeveel tijd je aan de Ouderraad besteedt.
Het is ook meteen een mooie kans om andere ouders te ontmoeten en bij te dragen aan een hechtere schoolgemeenschap. Samen vormen we een sterk en gezellig team!
Word lid van de Ouderraad!
Neem contact op via e-mail WWOR1103@gmail.com of spreek ons aan op het schoolplein voor vragen, hulp bij activiteiten, of om lid te worden van de Ouderraad.

 

Wat is en doet de ouderraad ?

De ouderraad bestaat, zoals het woord al suggereert, uit ouders of verzorgers van de leerlingen die bij ons op school staan ingeschreven.

De doelstellingen van de ouderraad

Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de ouders en leerlingen, met name bij de medezeggenschapsraad, bij de schoolleiding en zo nodig bij het bevoegd gezag;

het klankborden met de ouderleden in de medezeggenschapsraad (zie MR);

het coördineren en stimuleren van activiteiten van ouders ten behoeve van leerlingen en de school;

bevorderen dat ouders zich betrokken voelen bij de school;

het bevorderen van goede contacten tussen ouders, personeel en leerlingen van de school;

het bevorderen van een schoolklimaat dat bijdraagt aan de bloei van de school.

De taken van de ouderraad

De OR overlegt met de leerkrachten die participeren in de ouderraad en zonodig met de schoolleiding over de gang van zaken op en rond de school.

alle OR leden participeren na een gewenningsperiode in 1 of meerdere Werkgroepen ouderraad ;

onderhoudt contact met de klassenouders van elke groep. U kunt hier het Protocol Klassenouder obs Wereldwijs lezen.

samen met school worden een aantal activiteiten voorbereid;

De OR vergadert ongeveer 1 keer per maand, de vergaderdatum wordt tijdig bekend gemaakt in de nieuwsbrief en staan in de activiteitenkalender

————————————————————————————————————————–

De ouderbijdrage

Voor dit schooljaar is de vrijwillige bijdrage als volgt berekend:

  • Ouderbijdrage – 35 euro per kind
  • Schoolreisje groep 1 t/m 7 – 30 euro per kind / Schoolkamp groep 8 –  100 euro per kind.

Het totale jaarbedrag is dan 65 euro voor de kinderen in groep 1 t/m 7 en 135 euro voor de kinderen in groep 8

 

Voor het innen van deze vrijwillige ouderbijdrage en de vrijwillige bijdrage voor het jaarlijkse schoolreisje werken wij met het systeem: Schoolkassa.
Wat betekent dit voor u?
U ontvangt de twee facturen:  eentje voor de vrijwillige ouderbijdrage en eentje voor  de vrijwillige bijdrage voor het  schoolreisje in Parro.

Ouders die (nog) niet betaald hebben, ontvangen gedurende het schooljaar 4 herinneringen.

• DATA 2023-2024

  • 2 december 2023: eerste factuur
  • 30 december 2023 – eerste herinnering
  • 27 januari 2024 – tweede herinnering
  • 24 februari 2024 – derde herinnering
  • 23 maart 2024 – vierde en laatste herinnering.

Mocht u een Stadspas  ( zie onderaan deze pagina Stadspas scannen ouderbijdrage) hebben dan kunt u deze laten inscannen op school bij juf Helen (maandag t/m donderdag). U zult dan geen verdere herinneringen ontvangen. De gemeente  Amsterdam betaalt dan de ouderbijdrage aan onze school.

Uw vrijwillige ouderbijdrage wordt goed besteed. Dankzij deze ouderbijdrage, gaan onze kinderen op schoolreisje, gaan onze kinderen naar Artis, het theater, maken zij onderdeel uit van het klein leerdorkest, komt sinterklaas naar de school en de paashaas en wordt de school met kerst versierd. Maar ook het zomerfeest, boeken voor de bibliotheek (ieder jaar ruim 600 euro), buitenspeelmateriaal, het afscheid van groep 8 en als u goede ideeën heeft voor een informatie avond of een ander initiatief, behoort dat zeker tot de mogelijkheden.

Er worden geen kinderen uitgesloten van deelname aan schoolreisje of kamp als het u niet lukt om de vrijwillige bijdrage te voldoen.

De MR ziet toe op een goede besteding van de Ouderbijdrage gelden.

Pak je kans – hulp bij schoolkosten

Hebt u een laag inkomen en weinig vermogen? Bijvoorbeeld omdat u werkt, maar weinig verdient.

Of omdat u een uitkering hebt. U kunt van de gemeente Amsterdam gratis hulp krijgen bij de kosten voor uw kinderen.

De inkomensnormen zijn verhoogd. Meer ouders kunnen daardoor regelingen aanvragen voor hun kinderen tot 18 jaar. Misschien u ook.

Stadspas

Met de Stadspas krijgt u veel korting. Bijvoorbeeld bij het zwembad, de bibliotheek of de bioscoop. Voor kinderen tot en met 14 jaar zijn er extra acties tijdens de schoolvakanties. En in de Kidsgids staan cursussen die kinderen voor weinig geld kunnen doen zoals streetdance, muziekles of knutselen. Soms hebt u de Stadspas nodig om andere regelingen te krijgen.

Kindtegoed

Met Kindtegoed kunt u spullen kopen die uw kind nodig heeft. Voorbeeld zijn schoolspullen, kleding of speelgoed. U kunt de spullen kopen bij verschillende winkels. U doet dit met de Stadspas van uw kind. Kindtegoed is voor kinderen van 0 tot en met 17 jaar. Hoeveel geld uw kind krijgt, hangt af van de leeftijd van uw kind.

Gratis laptop of tablet basisschool

Uw kind is 10, 11 of 12 jaar en zit op de basisschool. Uw kind mag kiezen tussen een laptop of tablet. Uw kind moet eerst een computerles van 1,5 uur doen.

Gratis laptop of tablet middelbare school

Voor uw kind op de middelbare school kunt u een gratis laptop of tablet aanvragen. Uw kind doet eerst een computerles van 2,5 uur. Daarna mag uw kind kiezen tussen een laptop of tablet.

Reiskostenvergoeding middelbare school

U krijgt € 250,-  per jaar als uw kind 3 zones of meer met het openbaar vervoer moet reizen naar de middelbare school.

Kijk voor alle regelingen, voorwaarden en het aanvraagformulier op www.amsterdam.nl/pakjekans of bel 020 252 6000.

Vrijwillige ouderbijdrage betalen met Stadspas

Op bijna alle basisscholen en speciaal (basis)onderwijs kunt u de vrijwillige ouderbijdrage betalen met de Stadspas. Vraag hiernaar op school.

U gaat met de Stadspas van uw kind naar een medewerker op school.

De gemeente betaalt het bedrag voor de vrijwillige ouderbijdrage aan school.