Leerorkest

Het Leerorkest is een innovatief muziekeducatieproject dat kinderen de kans biedt een muziekinstrument te leren bespelen. Maar dat niet alleen. Al snel laten deze kinderen wat ze aan muziek geleerd hebben, samenklinken in een echt beginnersorkest: het Leerorkest. Dat motiveert en stimuleert.
Met deze aanpak is het Leerorkest uniek in Nederland. Het draagt bij aan de talentontwikkeling van basisschoolkinderen, vergroot hun sociale vaardigheden en kleurt daarmee hun toekomst. Het Leerorkest biedt met name kansen aan kinderen die zonder dit project niet snel de weg zouden vinden naar het muziekonderwijs.

Bekijk de trailer

Hoe werkt het op Wereldwijs?
Om de week op donderdag , dus een keer per twee weken krijgen de leerlingen een uur les in kleine groepjes. Ze oefenen op één van de veertien meest gangbare muziekinstrumenten uit een symfonieorkest. Op onze school zijn de instrumenten die de kinderen kunnen kiezen:  trompet, hobo, hoorn, viool, cello en slagwerk. De hele klas doet mee; van groep vijf tot en met groep acht, vier jaar lang. Vanaf groep zes mogen de instrumenten ook mee naar huis. Hier is een leencontract voor opgesteld. De lessen worden onder schooltijd en in het eigen schoolgebouw gegeven door professionele muzikanten. Al na een paar maanden gaan de kinderen ook met elkaar oefenen. Ze vormen dan een echt symfonieorkest, het Leerorkest, dat onder leiding staat van een professionele dirigent. We werken daarvoor nauw samen met de buurscholen Samenspel en Bijlmerdrie.  Op deze scholen worden zes andere instrumenten door kinderen bespeeld zoals:  de altviool, de contrabas, de dwarsfluit, de trombone en de harp.

In januari 2007 is het Leerorkest gestart op basisscholen de Bijlmermontessori (heet nu Wereldwijs), de Santenkraam en het Kruispunt. (heten nu Samenspel). Wij waren de pioniers. Inmiddels is het Leerorkest uitgegroeid tot een stedelijke activiteit. Niet alleen in Zuidoost, maar ook in de stadsdelen Oost, West en Noord  spelen in totaal ruim 2100 leerlingen in maar liefst 12 orkesten.

Regelmatig speelden de kinderen ook al met veel succes “buiten de deur”.  Concerten in de Heineken Music Hall voor prinses Maxima, het Concertgebouw (Holland Festival), Hilversum (actie voor instrumenten),  Muziekgebouw aan het IJ ( bij de uitreiking van de Janusz Korczakprijs aan het Leerorkest) en Zuidoost (voor Koningin Beatrix en de president van Slowakije)stonden  op het programma.

Wij zijn er van overtuigd geraakt dat de aanpak met het leerorkest de kinderen veel meer brengt dan alleen een geweldige muzikale ontwikkeling. Ook saamhorigheid, luisteren naar elkaar, avontuur door het spelen voor publiek, zelfvertrouwen, volharden in je opdracht en training van hersendelen die anders veel minder worden aangesproken zijn positieve verworvenheden geworden en vaardigheden waar je later je voordeel mee kunt doen in andere situaties.

———————————————————————————————————————-

Het Leerorkest treedt op voor de koningin en wint de Janusz Korczakprijs

Lees het  Artikel uit de krant

Koninklijk bezoek

Ja het is echt waar! In november 2012 heeft het de koningin behaagd om het leerorkest te vereren met een bezoek. (Toen nog) Koningin Beatrix nam de Slowaakse president en zijn vrouw, die op staatsbezoek waren, mee naar het leerorkest. De groepen 8 van het leerorkest en het Klein Leerorkest hebben voor hen gespeeld en de kinderen van groep 7 mochten mee om te zingen voor de president en zijn vrouw.

Het leerorkest krijgt de Janusz Korczakprijs

Het Leerorkest heeft een belangrijke prijs gekregen. De Janusz Korczak Stichting kent een tweejaarlijkse wisselprijs toe aan een instelling, organisatie of groep mensen die in haar/hunwerk veel van Korczak’s ideeën hebben nagestreefd of hebben bereikt. Hun werk wordt gekenmerkt door respect voor de rechten, de eigen belevingswereld en de eigen inbreng van kinderen. Men geeft op een creatieve en vernieuwende manier vorm aan het leven van kinderen. In 2012 werd de wisselprijs toegekend aan Stichting Leerorkest.