rapportage

Sinds het schooljaar 2014-2015 zijn we begonnen met Startgesprekken. In de tweede en derde week van het schooljaar vinden deze gesprekken plaats.

Deze startgesprekken zijn bedoeld om een compleet en actueel beeld van uw kind te krijgen en om wederzijdse verwachtingen ten aanzien van dit schooljaar uit te spreken. Wereldwijs investeert hiermee in het educatief partnerschap met ouders. Wij verwachten dan ook dat iedere ouder zich intekent voor dit gesprek. Leerlingen uit groep 6,7 en 8 worden samen met de ouders verwacht.

Vragen en onderwerpen die in het gesprek aan de orde komen:

-Schets een beeld van uw kind (bijv. karaktereigenschappen, interesses, vrijetijdsbesteding)

-Wat wilt uw kind het komende jaar leren?

-Welke uitdaging ziet u voor uw kind?

-Heeft u ten aanzien van het nieuwe schooljaar zorgen, goede tips of vragen die u wilt delen?

Vervolgens informeert  de school u nog drie keer (herfst, februari en juni) over de ontwikkeling van uw kind in een persoonlijk 15 minuten gesprek. In deze gesprekken is vanzelfsprekend ruimte voor uw inbreng en stellen wij het delen van uw expertise ten aanzien van uw kind op prijs. Tijdens het tweede en derde gesprek ontvangt u tevens een schriftelijke rapportage. De data voor deze gesprekken zullen op de activiteitenkalender worden vermeld.

Voor de gesprekken ontvangt u tijdig een uitnodiging tot inschrijving. Aanwezigheid van de ouder bij de gesprekken is  dan ook zeer gewenst.

Indien er tussentijds aanleiding is om met u over uw kind te spreken dan nodigt de leerkracht u uit. Indien u contact wenst met de leerkracht dan kunt u hiervoor een afspraak na schooltijd maken.

Voor de ouders van leerlingen uit groep 8 geldt een aparte procedure in verband met het schooladvies voor het Voortgezet Onderwijs.