artikel in Volgens Bartjes

Juf Hestia heeft in oktober een masterclass Kijken naar Kinderen bij de schrijfster van dit artikel gevolgd en ter voorbereiding daarop vroeg ze om foto’s van rekenactiviteiten in de klas en juf Hesta’s opmerkingen daarbij. Die vond ze zo leuk dat ze deze foto’s graag wilde gebruiken bij dit artikel.

Lees het hele artikel  hier:

VB41_3_12_Kijken naar kinderen_Terlouw