Groep 1/2C (Juf Wendy en Juf Aziza)

Welkom!

Welkom op de klassenpagina van groep 1/2 C. Op deze pagina kunt u zien en lezen waar wij mee bezig zijn in de groep. Hier kunt u ook terugvinden welk thema wij hebben, aan welke doelen wij werken en welke woorden er geleerd worden. Dit biedt u de mogelijkheid om hier ook thuis met uw kind aan te werken. In de kolom aan de rechterkant staan de nieuwste berichten en worden de foto’s geplaatst.  >>>>>>

Heeft u nog spullen die met het thema te maken hebben? Dat zou leuk zijn. Goede tips/ helpende handen en talenten zijn ook welkom.

___________________________________________________________________

tot de voorjaarsvakantie (tot en met vrijdag 14 februari) werkt de hele onderbouw aan het thema Hulpdiensten.

 

Hulpdiensten zoals politie, ambulance en brandweer staan ons ten dienst wanneer er dingen mis gaan. Ook hulpdiensten als de dierenambulance, Reddingsbrigade en Kustwacht zijn hulpdiensten die dit thema besproken worden. Vorige week zijn we van start gegaan en de komende weken zal in de klassen steeds meer zichtbaar zijn waar we het met de leerlingen over hebben.

We hebben het over wat er bij de hulpdiensten hoort aan voertuigen, apparatuur en hulpmiddelen. En wat is eigenlijk het verschil tussen de ambulance, het ziekenhuis en de huisarts? Wat gebeurt er allemaal op een brandweerkazerne na een melding? Hoe verloopt de actie na een melding bij de Dierenambulance? En hoe word je eigenlijk ambulancemedewerker, politieagent of brandweerman of -vrouw? Wat moet je er voor kunnen?

En natuurlijk hebben we het over landelijke alarmnummer 112: wanneer bel je, wat zeg je en wat kun je zelf als eerste hulp verlenen (bijvoorbeeld EHBO toepassen of een AED gebruiken)? Wat doe je als je een sirene hoort?

Hiervoor doen we samen met de kinderen onderzoek. Over welke discipline willen de kinderen het meeste weten en wat dan precies? We geven antwoord op de vragen door boeken te lezen, filmpjes te bekijken en professionals uit te nodigen om wat over hun werk te vertellen en te laten zien. Natuurlijk zijn we zeker de eerste weken ook druk bezig met het inrichten van de themahoek, afhankelijk van de voorkeuren van de leerlingen.

 

Doelen voor de komende periode:

 

Rekenen:

 • Structurerend (verkort) kunnen tellen, bv. in stapjes van 2
 • Het kunnen hanteren van een maatbeker of emmer met maatverdeling als meetinstrumenten voor inhoud
 • Het kunnen maken van een routebeschrijvingLeesvaardigheid:
 • De leerlingen weten dat ze vragen kunnen beantwoorden door te lezen en daarover na te denken
 • Leerlingen kunnen een voorgelezen of samen gelezen verhaal navertellen, met of zonder steun van illustraties
 • Leerlingen kunnen woorden in zinnen onderscheidenSchrijfvaardigheid:
 • Leerlingen weten dat schrijven of notities maken helpt bij het onthouden van nieuwe informatie
 • Leerlingen noteren hun ideeën, bijvoorbeeld in een tekening, woordveld of lijstje
 • Leerlingen onderscheiden fonemen als de kleinste klankeenheden in woorden, zoals bij p-e-nMondelinge taalvaardigheid:
 • Leerlingen weten dat ze in gesprekken zelf vragen kunnen stellen en doen dat ook
 • Leerlingen kunnen belangrijke en minder belangrijke informatie van elkaar onderscheiden
 • Leerlingen formuleren zorgvuldig en expressief (spreken met intonatie, handgebaren en nadruk)
 • Leerlingen hanteren verschillende betekenisaspecten van woorden en begrippenTechnisch:Hulpdiensten moeten op pad. Ze moeten van de ene naar de andere kant van het water. Maar de brug is stuk. Kinderen gaan met verschillende materialen een brug bouwen. Ze bedenken zelf welk materiaal ze hiervoor geschikt achten.Daarnaast bieden we de komende periode de volgende letters aan:e (uitspraak: niet /ee/, maar korte /e/ zoals in ‘het’)
 • l (uitspraak: geen /el/ maar /lu/ met een bijna onhoorbare /u/)
 • h (uitspraak: niet /haa/, maar /hu/)
 • Komt voor in lessen als ‘De brug is stuk’:

Thema ‘Kunst’ januari-februari 2019

De komende weken gaan we spelen, werken en onderzoeken rondom het thema kunst.
Kunst is overal. Zowel bewust als onbewust komen we er constant mee in aanraking. Zonder er moeite voor te doen zien we overal beeldende kunst (schilderijen, beelden, tekeningen), en horen we overal muziek (op televisie, in een filmpje, op de radio), maar je kan kunst ook zelf opzoeken door een bezoek te brengen aan een museum, een muziekvoorstelling of een dans- of theatervoorstelling. Vanuit de ervaringen die kinderen met kunst hebben gaan we dieper op het thema in. In elke klas zal de komende weken gekeken worden naar de interesse van de kinderen: ligt dit vooral bij de beeldende kunst of bij muziek, of misschien wel bij dans of juist bij literatuur en poëzie? Waar willen de kinderen meer over weten? Over het theater, het museum, een atelier of een muziekstudio? Kunst is een heel breed thema waar we veel kanten mee op kunnen.

De doelen voor de komende periode:
Kring en gespreksactiviteiten

– Leerlingen kunnen in gesprekken persoonlijke verhalen vertellen en genieten daarvan
– Leerlingen kunnen hun mening geven en juist verwoorden

Lees- en schrijfactiviteiten

Leesactiviteiten
– De leerlingen krijgen zin om lekker te lezen en beleven plezier aan verhalen en teksten
– De leerlingen kunnen aan de hand van illustraties, titels en de achterflap van het boek, de inhoud van het boek al enigszins voorspellen
– Leerlingen kunnen reageren op en spelen met bepaalde klankpatronen in woorden; eerst door eindrijm (laars-paars), later met beginrijm (kees en kim)

Schrijfactiviteiten
– Leerlingen zien zichzelf als auteurs en hebben ideeën om te schrijven

Reken- en wiskundeactiviteiten
– Inzicht in verschillende betekenissen van getallen (hoeveelheid, volgorde, maat, naam)
– Het kunnen onderscheiden van grootheden zoals lengte, gewicht, volume, kleur etc.
– Zich kunnen oriënteren in een bekende ruimte en het daarbij hanteren van oriënteringsbegrippen als voor, achter, dichtbij, naast etc.

Constructieve activiteiten
– Leerlingen leren werken met kleuren (benoemen, mengen, verschil licht/donker)
– Leerlingen leren werken met de gevoelswaarde van kleuren (vrolijke, sombere, koele, warme)
– Leerlingen leren werken met vormsoorten (rond, vierkant, driehoek, bol, kubus, cilinder, piramide, enz.) en vormkenmerken (spits, hoekig, lang, dun, groot, klein, enz.)

Daarnaast bieden we de komende periode de volgende letters aan:
p (uitspraak: niet pee, maar pu, met een bijna onhoorbare u)
v (uitspraak: geen vee, maar vvvvv)
l (uitspraak: geen el, maar llllll)

____________________________________________________

Sint op bezoek bij 1/2c

 

Niet alleen de verjaardag van sint werd vandaag gevierd. Er was nog een jarige!

_________________________________

Klassenouder gezocht!

Groep 1-2C is op zoek naar een klassenouder.

Vind jij het leuk om je op deze wijze in te zetten voor de klas? meld je dan aan bij juf Wendy of juf Dayenne.

Doel van de klassenouder

 • De klassenouder is de schakel tussen de leerkracht en de (hul)ouders
 • De betrokkenheid tussen ouders en de groep van hun kind te vergroten en te coördineren bij evenementen van de klas.

Taken van de klassenouder

 • Bij organisatorische zaken assisteren of deze uit handen nemen van de leerkracht. Hierbij valt te denken aan: excursies, museumbezoek, etc.
 • Indien gewenst andere ouders betrekken bij activiteiten.
 • Aandacht besteden aan het lief en leed in de groep, bijvoorbeeld bij ziekte, geboorte of andere (ingrijpende) gebeurtenissen. Dit gebeurt in overleg met de leerkracht.
 • Indien gewenst de verjaardag van de leerkracht helpen organiseren.

 

 

_____________________________________________________

De verteltas

U heeft ze vast al zien hangen. De verteltassen.  Meer informatie over het gebruik van de verteltassen vind u onder het kopje ‘ouderbetrokkenheid’.  Zie link –>  ouderbetrokenheid  of verteltas

Groep 1-2c is dit schooljaar met een pilot gestart. Elke vrijdag mag één kind uit de groep een verteltas mee naar huis nemen. De tas wordt woensdag weer terug gebracht naar school. Thuis kan er worden voorgelezen en kunnen de spelletjes worden gespeeld.

In de klas wordt er ook met de verteltas gewerkt. De verteltas wordt eerst in de klas aangeboden. De juf leest het prentenboek op een interactieve wijze voor.  De onderwijsassistenten werken met kleine groepjes kinderen aan de verteltas. Het prentenboek wordt wederom voorgelezen, de kinderen geven het verhaal in eigen woorden weer en de spelletjes worden gespeeld.

De kinderen reageren heel enthousiast op de verteltas. Ze willen allemaal de verteltas mee naar huis. En dat kan!

U kunt de verteltas lenen.  U kunt op de woensdag bij juf Wendy of juf Dayenne aangeven welke tas je zou willen lenen. Doen he?

 

Yes! Ik mag de verteltas mee naar huis nemen.

Verteltas/ voorleesouders gezocht!

Wij zijn op zoek naar ouders/verzorgers/ opa’s en oma’s die het leuk vinden om voor te lezen aan een klein groepje kinderen. Lijkt  dit je leuk en heb je tijd, meld je dan bij juf Wendy of juf Dayenne.

_____________________________________________________

Thema ‘Ziek!’ november-december 2018

De komende weken gaan we spelen, werken en onderzoeken rondom het thema ziek zijn.
Iedereen is wel eens ziek geweest, ook de kinderen. Vanuit hun ervaringen gaan we dieper op het thema in. Hoe komt het dat je ziek wordt, hoe wordt je weer beter? Wat willen we leren? Willen we meer weten over een huisarts, een apotheek of een ziekenhuis? Dit zal in de komende weken in elke klas duidelijk worden.

De doelen voor de komende periode:
Kring- en gespreksactiviteiten
Lees- en schrijfactiviteiten
Reken- en wiskundeactiviteiten

Daarnaast bieden we de komende periode de volgende letters aan:
b (uitspraak: niet bee, maar bu, met een bijna onhoorbare u)
s (uitspraak: geen es, maar sssss)
r (uitspraak: geen er, maar rrrrrr)

 

_____________________________________________________

Wat een prachtige buitenspeelplaats hebben wij!

 

_____________________________________________________

Aankomende uitjes

Maandag 12 november 2018 – Bibliotheek bezoek (10.15 uur – 11.15 uur) – Genoeg ouders!
Dinsdag 13 november 2018 – Bijlmerparktheater (10.00 uur – 11.00 uur) –  Er kunnen nog twee ouders mee!

Op bezoek in de bibliotheek beleven de kleuters een avontuur uit één van de prentenboeken die Annemarie van Haeringen en Rindert Kromhout hebben gemaakt over Kleine Ezel en zijn vriendjes. In een sfeervolle setting wordt met behulp van mooie materialen een prentenboek over Kleine Ezel voorgelezen. De kleuters vertellen en spelen het verhaal na en doen een spel passend bij het thema van het gekozen boek.

Doel:
·         Kleuters maken kennis met de bibliotheek
·         Kleuters genieten van een verhaal met mooie prenten
·         De taalontwikkeling van kleuters wordt gestimuleerd

____________________________________________________

Kinderboekenweek

Tijdens de Kinderboekenweek verraste juf Glynis ons: alle kinderen kregen haar prentenboek ’ Max en zijn koffer cadeau’!

Ook kwam zij voor een gastles in de klas. En konden we kijken naar de interactieve voorstelling waarbij ze het boek voorlas.

Dank je wel, juf Glynis!

_____________________________________________________

Gymtijden

De kinderen krijgen sinds dit schooljaar gymles van meester Frank. Dit gebeurt op woensdag van 10.45 – 11.30 en op vrijdag van 10.00 tot 10.45. De kinderen gymmen in hun ondergoed, of een gymbroekje en het liefst op blote voeten.

___________________________________________________________________

Thema “Het tuincentrum” september-oktober 2018

Tijdens het thema de afgelopen periode is er veel gedaan en geleerd in de groep. Er is gelezen, gepraat, gespeeld en onderzocht.

 • Hoe groeien planten?
 • Wat heeft een plant nodig om te kunnen groeien?
 • Hoe verzorg je een plant?
 • Kun je planten eten?

In de winkel kon gespeeld worden en konden bloemen, planten, vazen, tuinhandschoenen en tuingereedschap gekocht worden. De bloemen werden er netjes ingepakt en voorzien van een prijskaartje.

 

De proefkeuken ontstond door vragen over eetbare planten, groenten en fruit. Eerst werden er vooral tomaten gesneden, aardappels geschild gebakken. Daarna werden het appels en werden er vooral pannenkoeken gebakken. Als het goed is kan uw kind u precies vertellen wat er in een pannenkoek zit en hoe je er een kunt bakken.

 

 

 _________________________________________________________________

Kabouterpad

Maandag 15 oktober 2018 hebben we het kabouter/natuurpad gelopen! Wat hebben we veel gezien, herfstbladeren, paddenstoelen, kriebelbeestjes, bloemen (verdord maar ook nog in bloei!). Het was gezellig en we hadden mooi weer!

Bedankt lieve hulpouders!

 _________________________________________________________________

 

Vreedzame School

Als u hier klikt vindt u meer informatie over de Vreedzame School en kletskaarten om thuis te kunnen praten over wat op school is besproken.

 

_________________________________________________________________

 

Laatste nieuws groep 1/2C

Handleiding Mijnrapportfolio

Hierbij kunt u onze eigengemaakte handleiding vinden voor Mijnrapportfolio. U kunt er in lezen hoe u kunt inloggen en wat […]

Afspraken voor afstandsonderwijs

Aandachtspunten voor het online afstandsonderwijs vanaf 4 januari ➢ Communicatie  We communiceren met u via Parro. Elke dag krijgt u […]

Ouders en leerlingen bedanken alle teamleden

Week van de lentekriebels

De Week van de Lentekriebels, dit jaar van 16 t/m 20 maart,  is een landelijke themaweek en gaat vooral over […]

Verteltassen maken

Bekijk al het nieuws