Groep 1/2A (juf Marijke en juf Jasmijn)

Welkom op de groepspagina van groep 1-2A!

Op deze pagina kunt u algemene informatie vinden over onze klas. Van specifieke informatie wordt u op de hoogte gehouden via oudercommunicatie-app Parro. Daar delen we ook beeldmateriaal van activiteiten in de klas met u en sturen we regelmatig een update over het thema.  

___________________________________________________________________

Update 19-08-2021:

 

Gezonde school 

Wereldwijs is een Jump-In school. Jump-In is het programma dat scholen helpt om optimaal bij te dragen aan gezonde voeding en beweging van hun leerlingen en zo overgewicht te voorkomen.

We drinken water tijdens de pauzes, limonade wordt weer mee naar huis gegeven. In de ochtend eten we fruit. Voor de lunch eten we bruin brood met bij voorkeur gezond hartig beleg.

 

Verjaardagen en traktaties 

Een verjaardag is een belangrijk moment in het leven van een kleuter. Dat vieren we dan ook graag in de klas. Gebruikelijk is dat de jarige een kleine traktatie verzorgt voor de kinderen in de klas. Het eten moet passen bij de gezonde school. U kunt een traktatiewijzer vragen bij de leerkracht.

In overleg met de leerkracht kunt u een dag afspreken waarop we de verjaardag van uw kind vieren.

 

Gymtijden 

De kinderen krijgen dit schooljaar gymles van meester Dorian Dit gebeurt op dinsdag en woensdag. De kinderen kunnen gymmen in hun ondergoed of in een gymbroekje en een t-shirt, en op blote voeten of met gymschoenen.

 

Onderwijsassistenten

In de onderbouw zijn er onderwijsassistenten aanwezig om de leerkrachten te ondersteunen.

 

Wc-gebruik 

Wij vinden hygiëne belangrijk. Op school leren wij alle kinderen om zittend te plassen. Wij gaan er van uit dat u dit thuis met uw kind oefent. Voor ongelukjes is het fijn om een setje reservekleding in de luizenzak te hebben.

 

Sloffen

Om de klas en school schoon te houden dragen we op school sloffen of huissokken (met anti-slip). Zo kunnen de kinderen heerlijk spelen en houden we samen onze omgeving schoon.

 

Vreedzame School

Op school werken we met de methode Vreedzame School.

Als u hierklikt vindt u meer informatie over de Vreedzame School en kletskaarten om thuis te kunnen praten over wat er op school is besproken.

 

Thema 

Tot de zomervakantie werd schoolbreed gewerkt aan het thema Wonderwel. De onderbouw hield zich daarbij bezig met ‘Hoera, mijn huis doet het Wonderwel’, waarbij we de basisvoorzieningen onderzochten: elektriciteit, water, riolering, voedsel, afval en gas.

In elke groep zijn er sociaal-culturele praktijken te vinden die hiermee te maken hebben en waar de kinderen vanuit hun spel kunnen op onderzoek kunnen gaan. Er was een plantenwinkel, een bouwkeet, een kringloopwinkel en een huishoek waar kinderen zich bezighouden met de voorzieningen.

De komende periode werken we binnen het schoolbrede thema ‘worden wat ik wil’. In de kleuterklassen zoomen we om het concreter te maken voor de kleuters in op de dierentuin en de mensen die daar werken.

 

Voorbereidend lezen en schrijven 

Kinderen ontwikkelen in de groepen 1/2 hun interesse voor lezen en schrijven. Ze leren dat letters een klank en een teken hebben en dat ze woorden vormen. En dat je met woorden zinnen kunt maken waarmee je iets kunt vertellen. In de klas doen we activiteiten om de ontluikende geletterdheid te stimuleren en ook in de themahoeken wordt er gebruik gemaakt van geschreven taal.

In groep 3 leren de kinderen schrijven. Mocht uw kind al eerder belangstelling hebben om te oefenen met het schrijven van letters, dan kunt u hieronder zien welke letters we gebruiken. De bovenste rij zijn de typletters, de onderste rij zijn de letters zoals kinderen ze leren schrijven.

 

Als uw kind interesse heeft om zelf al te leren lezen, is het erg belangrijk dat de letters fonetisch uitgesproken worden. Hier vindt u een lijstje met de juiste uitspraak: Lijst-fonetische-uitspraak-letters

 

Verteltas, taal- of rekenspel lenen 

In de groepen 1/2 wordt veel voorgelezen. Thuis voorlezen is ook belangrijk. De school biedt de mogelijkheid om een Verteltas te lenen, een tas met verschillende boeken en spelletjes rondom een bepaald thema. De tassen zijn gemaakt door ouders en leerkrachten.

Klik hier voor meer informatie over een Verteltas: https://www.obs-wereldwijs.nl/ouderbetrokkenheid/verteltas/

Als u hier interesse in heeft kunt u op woensdag tussen 13.00 en 14.00 uur een Verteltas lenen bij juf Wendy. Hiervoor kunt u een afspraak met haar maken via w.vandenheuvel@obs-wereldwijs.nl 

 

Ook voor het lenen van taal- en rekenspellen kunt u terecht op woensdag tussen 13.00 en 14.00 uur.

 

Voorbereidend rekenen

In de onderbouw werken we aan rekendoelen in de sociaal-culturele hoeken en tijdens verschillende (kleine) kringactiviteiten. Daarbij maken we onder andere gebruik van het programma Met Sprongen Vooruit.

 

Oefenweb

Alle kinderen krijgen vanaf groep 2 een account bij Oefenweb http://www.oefenweb.nl. Daarmee kunnen de kinderen op school en thuis oefenen met de programma’s Rekentuin en Taalzee.

 

 ________________________________________________________________

Vreedzame School

Als u hier klikt vindt u meer informatie over de Vreedzame School en kletskaarten om thuis te kunnen praten over wat op school is besproken.

wij zijn begonnen met het eerste blok, we horen bij elkaar. In dit blok herhalen we onze afspraken en maken we kennis met aap en tijger. Aap en tijger leren ons over opstekers en afbrekers en vieren we zelfs aap zijn verjaardag.


 

tot de voorjaarsvakantie (tot en met vrijdag 14 februari 2019) werkt de hele onderbouw aan het thema Hulpdiensten.

 

Hulpdiensten zoals politie, ambulance en brandweer staan ons ten dienst wanneer er dingen mis gaan. Ook hulpdiensten als de dierenambulance, Reddingsbrigade en Kustwacht zijn hulpdiensten die dit thema besproken worden. Vorige week zijn we van start gegaan en de komende weken zal in de klassen steeds meer zichtbaar zijn waar we het met de leerlingen over hebben.

We hebben het over wat er bij de hulpdiensten hoort aan voertuigen, apparatuur en hulpmiddelen. En wat is eigenlijk het verschil tussen de ambulance, het ziekenhuis en de huisarts? Wat gebeurt er allemaal op een brandweerkazerne na een melding? Hoe verloopt de actie na een melding bij de Dierenambulance? En hoe word je eigenlijk ambulancemedewerker, politieagent of brandweerman of -vrouw? Wat moet je er voor kunnen?

En natuurlijk hebben we het over landelijke alarmnummer 112: wanneer bel je, wat zeg je en wat kun je zelf als eerste hulp verlenen (bijvoorbeeld EHBO toepassen of een AED gebruiken)? Wat doe je als je een sirene hoort?

Hiervoor doen we samen met de kinderen onderzoek. Over welke discipline willen de kinderen het meeste weten en wat dan precies? We geven antwoord op de vragen door boeken te lezen, filmpjes te bekijken en professionals uit te nodigen om wat over hun werk te vertellen en te laten zien. Natuurlijk zijn we zeker de eerste weken ook druk bezig met het inrichten van de themahoek, afhankelijk van de voorkeuren van de leerlingen.

 

Doelen voor de komende periode:

 

Rekenen:

 • Structurerend (verkort) kunnen tellen, bv. in stapjes van 2
 • Het kunnen hanteren van een maatbeker of emmer met maatverdeling als meetinstrumenten voor inhoud
 • Het kunnen maken van een routebeschrijvingLeesvaardigheid:
 • De leerlingen weten dat ze vragen kunnen beantwoorden door te lezen en daarover na te denken
 • Leerlingen kunnen een voorgelezen of samen gelezen verhaal navertellen, met of zonder steun van illustraties
 • Leerlingen kunnen woorden in zinnen onderscheidenSchrijfvaardigheid:
 • Leerlingen weten dat schrijven of notities maken helpt bij het onthouden van nieuwe informatie
 • Leerlingen noteren hun ideeën, bijvoorbeeld in een tekening, woordveld of lijstje
 • Leerlingen onderscheiden fonemen als de kleinste klankeenheden in woorden, zoals bij p-e-nMondelinge taalvaardigheid:
 • Leerlingen weten dat ze in gesprekken zelf vragen kunnen stellen en doen dat ook
 • Leerlingen kunnen belangrijke en minder belangrijke informatie van elkaar onderscheiden
 • Leerlingen formuleren zorgvuldig en expressief (spreken met intonatie, handgebaren en nadruk)
 • Leerlingen hanteren verschillende betekenisaspecten van woorden en begrippenTechnisch:Hulpdiensten moeten op pad. Ze moeten van de ene naar de andere kant van het water. Maar de brug is stuk. Kinderen gaan met verschillende materialen een brug bouwen. Ze bedenken zelf welk materiaal ze hiervoor geschikt achten.Daarnaast bieden we de komende periode de volgende letters aan:e (uitspraak: niet /ee/, maar korte /e/ zoals in ‘het’)
 • l (uitspraak: geen /el/ maar /lu/ met een bijna onhoorbare /u/)
 • h (uitspraak: niet /haa/, maar /hu/)
 • Komt voor in lessen als ‘De brug is stuk’:

__________________________________________________________________

 

 

___________________________________________________________________

We hebben het  thema Reis mee alweer afgesloten.

 

We hebben veel geleerd over het openbaar vervoer. we weten nu bijvoorbeeld wat de pictogrammen in de bus betekenen, hoe je een ov-chipkaart moet gebruiken en ook de letters van  bus hebben we geleerd.

Verder hebben we weer nieuwe woorden geleerd zoals wegwijzer en kruispunt maar weten we ook wat passagiers zijn en waar we op de bus moeten wachten.

Het volgende thema begint de 2e week na de herfstvakantie.

hieronder nog enkele foto’s van dit thema.

 

Wij onderzoeken het openbaar vervoer, wat is het openbaar vervoer en wat weten wij al is het uitgangspunt. Vanuit dit uitgangspunt bedenken de kinderen onderzoeksvragen (wat willen wij weten) en gaan we proberen deze vragen te beantwoorden. Dit kan bijvoorbeeld zijn door het lezen van een boekje of het bekijken van een foto.

We hebben in de klas een bus gemaakt en natuurlijk hoort daar een ov-chipkaart bij, zonder ov-chipkaart kan je niet met de bus mee.

 

 

 

 

 

 

 

 We zijn naar de bushalte Geerdinkhof gelopen en gekeken wat we daar zagen.

Daarna hebben we in de klas een halte gemaakt voor onze eigen bus.

 

Klassenouder gezocht!

Groep 1-2a is op zoek naar een klassenouder.

Vind jij het leuk om je op deze wijze in te zetten voor de klas? meld je dan aan bij juf Anastasia of juf Dayenne.

Doel van de klassenouder

 • De klassenouder is de schakel tussen de leerkracht en de (hul)ouders
 • De betrokkenheid tussen ouders en de groep van hun kind te vergroten en te coördineren bij evenementen van de klas.

Taken van de klassenouder

 • Bij organisatorische zaken assisteren of deze uit handen nemen van de leerkracht. Hierbij valt te denken aan: excursies, museumbezoek, etc.
 • Indien gewenst andere ouders betrekken bij activiteiten.
 • Aandacht besteden aan het lief en leed in de groep, bijvoorbeeld bij ziekte, geboorte of andere (ingrijpende) gebeurtenissen. Dit gebeurt in overleg met de leerkracht.
 • Indien gewenst de verjaardag van de leerkracht helpen organiseren.

 

 

_____________________________________________________

De verteltas

 

In de klas wordt er ook met de verteltas gewerkt. De verteltas wordt eerst in de klas aangeboden. De juf leest het prentenboek op een interactieve wijze voor.  De onderwijsassistenten werken met kleine groepjes kinderen aan de verteltas. Het prentenboek wordt wederom voorgelezen, de kinderen geven het verhaal in eigen woorden weer en de spelletjes worden gespeeld.

De kinderen reageren heel enthousiast op de verteltas. Ze willen allemaal de verteltas mee naar huis. En dat kan!

U kunt de verteltas lenen.  U kunt bij juf Anastasia of juf Dayenne aangeven welke tas je zou willen lenen. Doen he?

 

Yes! Ik mag de verteltas mee naar huis nemen.

Verteltas/ voorleesouders gezocht!

Wij zijn op zoek naar ouders/verzorgers/ opa’s en oma’s die het leuk vinden om voor te lezen aan een klein groepje kinderen. Lijkt  dit je leuk en heb je tijd, meld je dan bij juf Anastasia of juf Dayenne.

 

 

 

 

 

 

 

Laatste nieuws groep 1/2A

Zomerfeest op 1 juli

artikel in Volgens Bartjes

Juf Hestia heeft in oktober een masterclass Kijken naar Kinderen bij de schrijfster van dit artikel gevolgd en ter voorbereiding […]

Inspectiebezoek: waardering GOED

Inspectiebezoek: waardering GOED! Lees hier het Kwaliteitsonderzoek inspectie Wereldwijs Wereldwijs heeft opnieuw de waardering GOED gekregen van de inspectie. Op ons […]

Boek cadeau en prijsvraag!

De kinderen krijgen traditiegetrouw vanaf groep 1 allemaal een boek mee om te lezen of in te kijken ( kleuters) en […]

Een kleine brief

Maandag 26 en donderdag 29 april speelt de Toneelmakerij bij ons op school de voorstelling Een kleine brief speciaal voor […]

Bekijk al het nieuws