Groep 1/2A (juf Lisa en juf Jasmijn)

Welkom op de groepspagina van groep 1-2A!

Op deze pagina kunt u lezen en zien waar wij mee bezig zijn in de klas (thema’s, foto’s, doelen etc.) Neem regelmatig een kijkje, dan blijft u van alles op de hoogte!

___________________________________________________________________

Gymtijden

De kinderen krijgen dit schooljaar gymles van meester Frank. Dit gebeurt op donderdag en op vrijdag. De kinderen gymmen in hun ondergoed, of een gymbroekje en het liefst op blote voeten.

 ________________________________________________________________

Vreedzame School

Als u hier klikt vindt u meer informatie over de Vreedzame School en kletskaarten om thuis te kunnen praten over wat op school is besproken.

wij zijn begonnen met het eerste blok, we horen bij elkaar. In dit blok herhalen we onze afspraken en maken we kennis met aap en tijger. Aap en tijger leren ons over opstekers en afbrekers en vieren we zelfs aap zijn verjaardag.


 

tot de voorjaarsvakantie (tot en met vrijdag 14 februari) werkt de hele onderbouw aan het thema Hulpdiensten.

 

Hulpdiensten zoals politie, ambulance en brandweer staan ons ten dienst wanneer er dingen mis gaan. Ook hulpdiensten als de dierenambulance, Reddingsbrigade en Kustwacht zijn hulpdiensten die dit thema besproken worden. Vorige week zijn we van start gegaan en de komende weken zal in de klassen steeds meer zichtbaar zijn waar we het met de leerlingen over hebben.

We hebben het over wat er bij de hulpdiensten hoort aan voertuigen, apparatuur en hulpmiddelen. En wat is eigenlijk het verschil tussen de ambulance, het ziekenhuis en de huisarts? Wat gebeurt er allemaal op een brandweerkazerne na een melding? Hoe verloopt de actie na een melding bij de Dierenambulance? En hoe word je eigenlijk ambulancemedewerker, politieagent of brandweerman of -vrouw? Wat moet je er voor kunnen?

En natuurlijk hebben we het over landelijke alarmnummer 112: wanneer bel je, wat zeg je en wat kun je zelf als eerste hulp verlenen (bijvoorbeeld EHBO toepassen of een AED gebruiken)? Wat doe je als je een sirene hoort?

Hiervoor doen we samen met de kinderen onderzoek. Over welke discipline willen de kinderen het meeste weten en wat dan precies? We geven antwoord op de vragen door boeken te lezen, filmpjes te bekijken en professionals uit te nodigen om wat over hun werk te vertellen en te laten zien. Natuurlijk zijn we zeker de eerste weken ook druk bezig met het inrichten van de themahoek, afhankelijk van de voorkeuren van de leerlingen.

 

Doelen voor de komende periode:

 

Rekenen:

 • Structurerend (verkort) kunnen tellen, bv. in stapjes van 2
 • Het kunnen hanteren van een maatbeker of emmer met maatverdeling als meetinstrumenten voor inhoud
 • Het kunnen maken van een routebeschrijvingLeesvaardigheid:
 • De leerlingen weten dat ze vragen kunnen beantwoorden door te lezen en daarover na te denken
 • Leerlingen kunnen een voorgelezen of samen gelezen verhaal navertellen, met of zonder steun van illustraties
 • Leerlingen kunnen woorden in zinnen onderscheidenSchrijfvaardigheid:
 • Leerlingen weten dat schrijven of notities maken helpt bij het onthouden van nieuwe informatie
 • Leerlingen noteren hun ideeën, bijvoorbeeld in een tekening, woordveld of lijstje
 • Leerlingen onderscheiden fonemen als de kleinste klankeenheden in woorden, zoals bij p-e-nMondelinge taalvaardigheid:
 • Leerlingen weten dat ze in gesprekken zelf vragen kunnen stellen en doen dat ook
 • Leerlingen kunnen belangrijke en minder belangrijke informatie van elkaar onderscheiden
 • Leerlingen formuleren zorgvuldig en expressief (spreken met intonatie, handgebaren en nadruk)
 • Leerlingen hanteren verschillende betekenisaspecten van woorden en begrippenTechnisch:Hulpdiensten moeten op pad. Ze moeten van de ene naar de andere kant van het water. Maar de brug is stuk. Kinderen gaan met verschillende materialen een brug bouwen. Ze bedenken zelf welk materiaal ze hiervoor geschikt achten.Daarnaast bieden we de komende periode de volgende letters aan:e (uitspraak: niet /ee/, maar korte /e/ zoals in ‘het’)
 • l (uitspraak: geen /el/ maar /lu/ met een bijna onhoorbare /u/)
 • h (uitspraak: niet /haa/, maar /hu/)
 • Komt voor in lessen als ‘De brug is stuk’:

__________________________________________________________________

 

 

___________________________________________________________________

We hebben het  thema Reis mee alweer afgesloten.

 

We hebben veel geleerd over het openbaar vervoer. we weten nu bijvoorbeeld wat de pictogrammen in de bus betekenen, hoe je een ov-chipkaart moet gebruiken en ook de letters van  bus hebben we geleerd.

Verder hebben we weer nieuwe woorden geleerd zoals wegwijzer en kruispunt maar weten we ook wat passagiers zijn en waar we op de bus moeten wachten.

Het volgende thema begint de 2e week na de herfstvakantie.

hieronder nog enkele foto’s van dit thema.

 

Wij onderzoeken het openbaar vervoer, wat is het openbaar vervoer en wat weten wij al is het uitgangspunt. Vanuit dit uitgangspunt bedenken de kinderen onderzoeksvragen (wat willen wij weten) en gaan we proberen deze vragen te beantwoorden. Dit kan bijvoorbeeld zijn door het lezen van een boekje of het bekijken van een foto.

We hebben in de klas een bus gemaakt en natuurlijk hoort daar een ov-chipkaart bij, zonder ov-chipkaart kan je niet met de bus mee.

 

 

 

 

 

 

 

 We zijn naar de bushalte Geerdinkhof gelopen en gekeken wat we daar zagen.

Daarna hebben we in de klas een halte gemaakt voor onze eigen bus.

 

Klassenouder gezocht!

Groep 1-2a is op zoek naar een klassenouder.

Vind jij het leuk om je op deze wijze in te zetten voor de klas? meld je dan aan bij juf Anastasia of juf Dayenne.

Doel van de klassenouder

 • De klassenouder is de schakel tussen de leerkracht en de (hul)ouders
 • De betrokkenheid tussen ouders en de groep van hun kind te vergroten en te coördineren bij evenementen van de klas.

Taken van de klassenouder

 • Bij organisatorische zaken assisteren of deze uit handen nemen van de leerkracht. Hierbij valt te denken aan: excursies, museumbezoek, etc.
 • Indien gewenst andere ouders betrekken bij activiteiten.
 • Aandacht besteden aan het lief en leed in de groep, bijvoorbeeld bij ziekte, geboorte of andere (ingrijpende) gebeurtenissen. Dit gebeurt in overleg met de leerkracht.
 • Indien gewenst de verjaardag van de leerkracht helpen organiseren.

 

 

_____________________________________________________

De verteltas

 

In de klas wordt er ook met de verteltas gewerkt. De verteltas wordt eerst in de klas aangeboden. De juf leest het prentenboek op een interactieve wijze voor.  De onderwijsassistenten werken met kleine groepjes kinderen aan de verteltas. Het prentenboek wordt wederom voorgelezen, de kinderen geven het verhaal in eigen woorden weer en de spelletjes worden gespeeld.

De kinderen reageren heel enthousiast op de verteltas. Ze willen allemaal de verteltas mee naar huis. En dat kan!

U kunt de verteltas lenen.  U kunt bij juf Anastasia of juf Dayenne aangeven welke tas je zou willen lenen. Doen he?

 

Yes! Ik mag de verteltas mee naar huis nemen.

Verteltas/ voorleesouders gezocht!

Wij zijn op zoek naar ouders/verzorgers/ opa’s en oma’s die het leuk vinden om voor te lezen aan een klein groepje kinderen. Lijkt  dit je leuk en heb je tijd, meld je dan bij juf Anastasia of juf Dayenne.

 

 

 

 

 

 

 

Laatste nieuws groep 1/2A

Handleiding Mijnrapportfolio

Hierbij kunt u onze eigengemaakte handleiding vinden voor Mijnrapportfolio. U kunt er in lezen hoe u kunt inloggen en wat […]

Afspraken voor afstandsonderwijs

Aandachtspunten voor het online afstandsonderwijs vanaf 4 januari ➢ Communicatie  We communiceren met u via Parro. Elke dag krijgt u […]

Ouders en leerlingen bedanken alle teamleden

Week van de lentekriebels

De Week van de Lentekriebels, dit jaar van 16 t/m 20 maart,  is een landelijke themaweek en gaat vooral over […]

Verteltassen maken

Bekijk al het nieuws