Groep 1/2B (Juf Urgillien, juf Joelke en juf Karina)

Welkom op de groepspagina van groep 1-2B!

Op deze pagina kunt u algemene informatie vinden over onze klas. Van specifieke informatie wordt u op de hoogte gehouden via oudercommunicatie-app Parro. Daar delen we ook beeldmateriaal van activiteiten in de klas met u en sturen we regelmatig een update over het thema.  

___________________________________________________________________

 

Gezonde school 

Wereldwijs is een Jump-In school. Jump-In is het programma dat scholen helpt om optimaal bij te dragen aan gezonde voeding en beweging van hun leerlingen en zo overgewicht te voorkomen.

We drinken water tijdens de pauzes, limonade wordt weer mee naar huis gegeven. In de ochtend eten we fruit. Voor de lunch eten we bruin brood met bij voorkeur gezond hartig beleg.

 

Verjaardagen en traktaties

Een verjaardag is een belangrijk moment in het leven van een kleuter. Dat vieren we dan ook graag in de klas. Gebruikelijk is dat de jarige een kleine traktatie verzorgt voor de kinderen in de klas. Het eten moet passen bij de gezonde school. U kunt een traktatiewijzer vragen bij de leerkracht.

In overleg met de leerkracht kunt u een dag afspreken waarop we de verjaardag van uw kind vieren.

 

Gymtijden  

De kinderen krijgen dit schooljaar gymles van meester Dorian. Dit gebeurt op maandag om 13.15 en woensdag om 9.15. De kinderen kunnen gymmen in hun ondergoed of een gymbroekje en een t-shirt, en op blote voeten of met gymschoenen.

 

Onderwijsassistenten 

In de onderbouw zijn er onderwijsassistenten aanwezig om de leerkrachten te ondersteunen.

 

Wc-gebruik 

Wij vinden hygiëne belangrijk. Op school leren wij alle kinderen om zittend te plassen. Wij gaan er van uit dat u dit thuis met uw kind oefent. Voor ongelukjes is het fijn om een setje reservekleding in de luizenzak te hebben.

 

Sloffen

Om de klas en school schoon te houden dragen we op school sloffen of huissokken (met anti-slip). Zo kunnen de kinderen heerlijk spelen en houden we samen onze omgeving schoon.

 

Thema  

We geven dat praktisch vorm door te werken met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen. Binnen een bepaald thema komen allerlei aspecten aan bod waarvan kinderen kunnen leren. Die aspecten ontdekken zij zelf, geholpen door de leerkracht. Voorbeelden van thema’s zijn de bakker, indianen, voeding of mode. Het zijn altijd onderwerpen die herkenbaar zijn voor de leerlingen. Dat helpt hen om te begrijpen wat het nut ervan is.

In elke groep zijn er sociaal-culturele praktijken te vinden die met het thema te maken hebben en waar de kinderen vanuit hun spel kunnen op onderzoek kunnen gaan. Er is bijvoorbeeld een winkel, huishoek, leeshoek waar kinderen hun rollenspel zich bezighouden met de voorzieningen.

Voor leerzame filmpjes bij dit thema kunt u kijken op www.schooltv.nl

Tot de herfstvakantie wordt schoolbreed gewerkt aan het thema “ bij mij thuis” (n.a.v. de aankomende Kinderboekenweek). In elke groep zijn er sociaal-culturele praktijken te vinden die hiermee te maken hebben en waar de kinderen vanuit hun spel kunnen op onderzoek kunnen gaan. Tot de kerstvakantie hebben wij gewerkt rondom het thema het restaurant, met een spectaculair winterdiner als afsluiter. Het komende thema werken wij rondom ziek zijn. Vervolgens de boerderij en als afsluitend thema dit jaar een schoolbreed thema.

Voorbereidend lezen en schrijven 

Kinderen ontwikkelen in de groepen 1/2 hun interesse voor lezen en schrijven. Ze leren dat letters een klank en een teken hebben en dat ze woorden vormen. En dat je met woorden zinnen kunt maken waarmee je iets kunt vertellen. In de klas doen we activiteiten om de ontluikende geletterdheid te stimuleren en ook in de themahoeken wordt er gebruik gemaakt van geschreven taal.

In groep 3 leren de kinderen schrijven. Mocht uw kind al eerder belangstelling hebben om te oefenen met het schrijven van letters, dan kunt u hieronder zien welke letters we gebruiken. De bovenste rij zijn de drukletters, de onderste rij zijn de letters zoals kinderen ze leren schrijven.

Als uw kind interesse heeft om zelf al te leren lezen, is het erg belangrijk dat de letters fonetisch uitgesproken worden. Hier vindt u een lijstje met de juiste uitspraak: Lijst-fonetische-uitspraak-letters

 

Verteltas, taal- of rekenspel lenen 

In de groepen 1/2 wordt veel voorgelezen. Thuis voorlezen is ook belangrijk. De school biedt de mogelijkheid om een Verteltas te lenen, een tas met verschillende boeken en spelletjes rondom een bepaald thema. De tassen zijn gemaakt door ouders en leerkrachten.

Klik hier voor meer informatie over een Verteltas: https://www.obs-wereldwijs.nl/ouderbetrokkenheid/verteltas/

Als u hier interesse in heeft kunt u op woensdag tussen 13.00 en 14.00 uur een Verteltas lenen bij juf Wendy. Hiervoor kunt u een afspraak met haar maken via w.vandenheuvel@obs-wereldwijs.nl 

Ook voor het lenen van taal- en rekenspellen kunt u terecht op woensdag tussen 13.00 en 14.00 uur.

 

Voorbereidend rekenen 

In de onderbouw werken we aan rekendoelen in de sociaal-culturele hoeken en tijdens verschillende (kleine) kringactiviteiten. Daarbij maken we onder andere gebruik van het programma Met Sprongen Vooruit.

 

Oefenweb 

Alle kinderen krijgen vanaf groep 2 een account bij Oefenweb http://www.oefenweb.nl. Daarmee kunnen de kinderen op school en thuis oefenen met de programma’s Rekentuin en Taalzee.

 

 

 


Vreedzame School

Op school werken we met de methode Vreedzame school. Als u hier klikt vindt u meer informatie over de Vreedzame School en kletskaarten om thuis te kunnen praten over wat op school is besproken.


 

Doelen voor de komende periode:

 

Rekenen:

 • Structurerend (verkort) kunnen tellen, bv. in stapjes van 2
 • Het kunnen hanteren van een maatbeker of emmer met maatverdeling als meetinstrumenten voor inhoud
 • Het kunnen maken van een routebeschrijving

Leesvaardigheid:

 • De leerlingen weten dat ze vragen kunnen beantwoorden door te lezen en daarover na te denken
 • Leerlingen kunnen een voorgelezen of samen gelezen verhaal navertellen, met of zonder steun van illustraties
 • Leerlingen kunnen woorden in zinnen onderscheiden

Schrijfvaardigheid:

 • Leerlingen weten dat schrijven of notities maken helpt bij het onthouden van nieuwe informatie
 • Leerlingen noteren hun ideeën, bijvoorbeeld in een tekening, woordveld of lijstje
 • Leerlingen onderscheiden fonemen als de kleinste klankeenheden in woorden, zoals bij p-e-n

Mondelinge taalvaardigheid:

 • Leerlingen weten dat ze in gesprekken zelf vragen kunnen stellen en doen dat ook
 • Leerlingen kunnen belangrijke en minder belangrijke informatie van elkaar onderscheiden
 • Leerlingen formuleren zorgvuldig en expressief (spreken met intonatie, handgebaren en nadruk)
 • Leerlingen hanteren verschillende betekenisaspecten van woorden en begrippenTechnisch:Hulpdiensten moeten op pad. Ze moeten van de ene naar de andere kant van het water. Maar de brug is stuk. Kinderen gaan met verschillende materialen een brug bouwen. Ze bedenken zelf welk materiaal ze hiervoor geschikt achten.

Daarnaast bieden we de komende periode de volgende letters aan:e (uitspraak: niet /ee/, maar korte /e/ zoals in ‘het’)

 • l (uitspraak: geen /el/ maar /lu/ met een bijna onhoorbare /u/)
 • h (uitspraak: niet /haa/, maar /hu/)
 • Komt voor in lessen als ‘De brug is stuk’:

 

De doelen voor de komende periode:
Kring en gespreksactiviteiten

– Leerlingen kunnen in gesprekken persoonlijke verhalen vertellen en genieten daarvan
– Leerlingen kunnen hun mening geven en juist verwoorden

Lees- en schrijfactiviteiten

Leesactiviteiten
– De leerlingen krijgen zin om lekker te lezen en beleven plezier aan verhalen en teksten
– De leerlingen kunnen aan de hand van illustraties, titels en de achterflap van het boek, de inhoud van het boek al enigszins voorspellen
– Leerlingen kunnen reageren op en spelen met bepaalde klankpatronen in woorden; eerst door eindrijm (laars-paars), later met beginrijm (kees en kim)

Schrijfactiviteiten
– Leerlingen zien zichzelf als auteurs en hebben ideeën om te schrijven

Reken- en wiskundeactiviteiten
– Inzicht in verschillende betekenissen van getallen (hoeveelheid, volgorde, maat, naam)
– Het kunnen onderscheiden van grootheden zoals lengte, gewicht, volume, kleur etc.
– Zich kunnen oriënteren in een bekende ruimte en het daarbij hanteren van oriënteringsbegrippen als voor, achter, dichtbij, naast etc.

Constructieve activiteiten
– Leerlingen leren werken met kleuren (benoemen, mengen, verschil licht/donker)
– Leerlingen leren werken met de gevoelswaarde van kleuren (vrolijke, sombere, koele, warme)
– Leerlingen leren werken met vormsoorten (rond, vierkant, driehoek, bol, kubus, cilinder, piramide, enz.) en vormkenmerken (spits, hoekig, lang, dun, groot, klein, enz.)

Daarnaast bieden we de komende periode de volgende letters aan:
p (uitspraak: niet pee, maar pu, met een bijna onhoorbare u)
v (uitspraak: geen vee, maar vvvvv)
l (uitspraak: geen el, maar llllll)


Thema de raket

Het thema De Raket is een voorbeeldthema van hoe wij in de klas werken met een thema. De kinderen zijn aan de hand van hun eigen gemaakte onderzoeksvragen druk bezig met het thema ‘De Raket’. De leerlingen maken bouw- en knutselopdrachten en ook allerlei leerzame tel- en taalactiviteiten komen aan bod.

Hier kunt u al enkele foto’s van ons thema bekijken:)

 

 

 

 

 

 


 

Oefenen

Oefenen thuis? ja dat kan. Tijdens de startgesprekken geven wij u een brief mee over oefenweb.
Bij de brief is een inlogcode. De kinderen kunnen oefenen met rekentuin en taalzee. Sommige spelletjes zijn nu misschien nog te moeilijk maar andere zijn al heel goed te oefenen. Helpt u bij het intypen van de codes en kijkt u gezellig mee met uw kind?

Wist u dat alle kinderen op Wereldwijs met dit programma zowel thuis als op school kunnen oefenen?

Verder leert uw kind door te DOEN. Samen, nadoen of zelf. Ervaringen zoals mee naar de supermarkt, mee naar de kinderboerderij, een kaartje schrijven, feestjes vieren, thuis helpen met klusjes… verzin het maar. Dus niet alleen achter de computer!!!!!!!!!!!


 

 

Laatste nieuws groep 1/2B

Zomerfeest op 1 juli

artikel in Volgens Bartjes

Juf Hestia heeft in oktober een masterclass Kijken naar Kinderen bij de schrijfster van dit artikel gevolgd en ter voorbereiding […]

Inspectiebezoek: waardering GOED

Inspectiebezoek: waardering GOED! Lees hier het Kwaliteitsonderzoek inspectie Wereldwijs Wereldwijs heeft opnieuw de waardering GOED gekregen van de inspectie. Op ons […]

Boek cadeau en prijsvraag!

De kinderen krijgen traditiegetrouw vanaf groep 1 allemaal een boek mee om te lezen of in te kijken ( kleuters) en […]

Een kleine brief

Maandag 26 en donderdag 29 april speelt de Toneelmakerij bij ons op school de voorstelling Een kleine brief speciaal voor […]

Bekijk al het nieuws