Groep 1/2B (Juf Priscilla en juf Rumeysa)

Welkom op de groepspagina van groep 1-2B!

Op deze pagina kunt u algemene informatie vinden over onze klas. Van specifieke informatie wordt u op de hoogte gehouden via oudercommunicatie-app Parro. Daar delen we ook beeldmateriaal van activiteiten in de klas met u en sturen we regelmatig een update over het thema.  

___________________________________________________________________

Update 10-06-2021:

 

Gezonde school 

Wereldwijs is een Jump-In school. Jump-In is het programma dat scholen helpt om optimaal bij te dragen aan gezonde voeding en beweging van hun leerlingen en zo overgewicht te voorkomen.

We drinken water tijdens de pauzes, limonade wordt weer mee naar huis gegeven. In de ochtend eten we fruit. Voor de lunch eten we bruin brood met bij voorkeur gezond hartig beleg.

 

Verjaardagen en traktaties

Een verjaardag is een belangrijk moment in het leven van een kleuter. Dat vieren we dan ook graag in de klas. Gebruikelijk is dat de jarige een kleine traktatie verzorgt voor de kinderen in de klas. Het eten moet passen bij de gezonde school. U kunt een traktatiewijzer vragen bij de leerkracht.

In overleg met de leerkracht kunt u een dag afspreken waarop we de verjaardag van uw kind vieren.

 

Gymtijden  

De kinderen krijgen dit schooljaar gymles van meester Pablo. Dit gebeurt op dinsdag en vrijdag van 8.30 tot 9.15 uur. De kinderen kunnen gymmen in hun ondergoed of een gymbroekje en een t-shirt, en op blote voeten of met gymschoenen.

 

Onderwijsassistenten 

In de onderbouw zijn er onderwijsassistenten aanwezig om de leerkrachten te ondersteunen.

 

Wc-gebruik 

Wij vinden hygiëne belangrijk. Op school leren wij alle kinderen om zittend te plassen. Wij gaan er van uit dat u dit thuis met uw kind oefent. Voor ongelukjes is het fijn om een setje reservekleding in de luizenzak te hebben.

 

Vreedzame School 

Op school werken we met de methode Vreedzame School.

Als u hierklikt vindt u meer informatie over de Vreedzame School en kletskaarten om thuis te kunnen praten over wat er op school is besproken.

 

Thema  

Tot de zomervakantie wordt schoolbreed gewerkt aan het thema Wonderwel. De onderbouw houdt zich daarbij bezig met ‘Hoera, mijn huis doet het Wonderwel’, waarbij we de basisvoorzieningen onderzoeken: elektriciteit, water, riolering, voedsel, afval en gas.

 

In elke groep zijn er sociaal-culturele praktijken te vinden die hiermee te maken hebben en waar de kinderen vanuit hun spel kunnen op onderzoek kunnen gaan. Er is een plantenwinkel, een bouwkeet, een kringloopwinkel en een huishoek waar kinderen zich bezighouden met de voorzieningen.

 

Voor leerzame filmpjes bij dit thema kunt u kijken op www.schooltv.nl

 

Voorbereidend lezen en schrijven 

Kinderen ontwikkelen in de groepen 1/2 hun interesse voor lezen en schrijven. Ze leren dat letters een klank en een teken hebben en dat ze woorden vormen. En dat je met woorden zinnen kunt maken waarmee je iets kunt vertellen. In de klas doen we activiteiten om de ontluikende geletterdheid te stimuleren en ook in de themahoeken wordt er gebruik gemaakt van geschreven taal.

 

In groep 3 leren de kinderen schrijven. Mocht uw kind al eerder belangstelling hebben om te oefenen met het schrijven van letters, dan kunt u hieronder zien welke letters we gebruiken. De bovenste rij zijn de typletters, de onderste rij zijn de letters zoals kinderen ze leren schrijven.

 

Als uw kind interesse heeft om zelf al te leren lezen, is het erg belangrijk dat de letters fonetisch uitgesproken worden. Hier vindt u een lijstje met de juiste uitspraak: Lijst-fonetische-uitspraak-letters

 

Verteltas, taal- of rekenspel lenen 

In de groepen 1/2 wordt veel voorgelezen. Thuis voorlezen is ook belangrijk. De school biedt de mogelijkheid om een Verteltas te lenen, een tas met verschillende boeken en spelletjes rondom een bepaald thema. De tassen zijn gemaakt door ouders en leerkrachten.

Klik hier voor meer informatie over een Verteltas: https://www.obs-wereldwijs.nl/ouderbetrokkenheid/verteltas/

Als u hier interesse in heeft kunt u op woensdag tussen 13.00 en 14.00 uur een Verteltas lenen bij juf Wendy. Hiervoor kunt u een afspraak met haar maken via w.vandenheuvel@obs-wereldwijs.nl 

 

Ook voor het lenen van taal- en rekenspellen kunt u terecht op woensdag tussen 13.00 en 14.00 uur.

 

Voorbereidend rekenen 

In de onderbouw werken we aan rekendoelen in de sociaal-culturele hoeken en tijdens verschillende (kleine) kringactiviteiten. Daarbij maken we onder andere gebruik van het programma Met Sprongen Vooruit.

 

Oefenweb 

Alle kinderen krijgen vanaf groep 2 een account bij Oefenweb http://www.oefenweb.nl. Daarmee kunnen de kinderen op school en thuis oefenen met de programma’s Rekentuin en Taalzee.

 

 

 


Vreedzame School

Op school werken we met de methode Vreedzame school. Als u hier klikt vindt u meer informatie over de Vreedzame School en kletskaarten om thuis te kunnen praten over wat op school is besproken.


tot de voorjaarsvakantie (tot en met vrijdag 14 februari) werkt de hele onderbouw aan het thema Hulpdiensten.

 

Hulpdiensten zoals politie, ambulance en brandweer staan ons ten dienst wanneer er dingen mis gaan. Ook hulpdiensten als de dierenambulance, Reddingsbrigade en Kustwacht zijn hulpdiensten die dit thema besproken worden. Vorige week zijn we van start gegaan en de komende weken zal in de klassen steeds meer zichtbaar zijn waar we het met de leerlingen over hebben.

We hebben het over wat er bij de hulpdiensten hoort aan voertuigen, apparatuur en hulpmiddelen. En wat is eigenlijk het verschil tussen de ambulance, het ziekenhuis en de huisarts? Wat gebeurt er allemaal op een brandweerkazerne na een melding? Hoe verloopt de actie na een melding bij de Dierenambulance? En hoe word je eigenlijk ambulancemedewerker, politieagent of brandweerman of -vrouw? Wat moet je er voor kunnen?

En natuurlijk hebben we het over landelijke alarmnummer 112: wanneer bel je, wat zeg je en wat kun je zelf als eerste hulp verlenen (bijvoorbeeld EHBO toepassen of een AED gebruiken)? Wat doe je als je een sirene hoort?

Hiervoor doen we samen met de kinderen onderzoek. Over welke discipline willen de kinderen het meeste weten en wat dan precies? We geven antwoord op de vragen door boeken te lezen, filmpjes te bekijken en professionals uit te nodigen om wat over hun werk te vertellen en te laten zien. Natuurlijk zijn we zeker de eerste weken ook druk bezig met het inrichten van de themahoek, afhankelijk van de voorkeuren van de leerlingen.

 

Doelen voor de komende periode:

 

Rekenen:

 • Structurerend (verkort) kunnen tellen, bv. in stapjes van 2
 • Het kunnen hanteren van een maatbeker of emmer met maatverdeling als meetinstrumenten voor inhoud
 • Het kunnen maken van een routebeschrijvingLeesvaardigheid:
 • De leerlingen weten dat ze vragen kunnen beantwoorden door te lezen en daarover na te denken
 • Leerlingen kunnen een voorgelezen of samen gelezen verhaal navertellen, met of zonder steun van illustraties
 • Leerlingen kunnen woorden in zinnen onderscheidenSchrijfvaardigheid:
 • Leerlingen weten dat schrijven of notities maken helpt bij het onthouden van nieuwe informatie
 • Leerlingen noteren hun ideeën, bijvoorbeeld in een tekening, woordveld of lijstje
 • Leerlingen onderscheiden fonemen als de kleinste klankeenheden in woorden, zoals bij p-e-nMondelinge taalvaardigheid:
 • Leerlingen weten dat ze in gesprekken zelf vragen kunnen stellen en doen dat ook
 • Leerlingen kunnen belangrijke en minder belangrijke informatie van elkaar onderscheiden
 • Leerlingen formuleren zorgvuldig en expressief (spreken met intonatie, handgebaren en nadruk)
 • Leerlingen hanteren verschillende betekenisaspecten van woorden en begrippenTechnisch:Hulpdiensten moeten op pad. Ze moeten van de ene naar de andere kant van het water. Maar de brug is stuk. Kinderen gaan met verschillende materialen een brug bouwen. Ze bedenken zelf welk materiaal ze hiervoor geschikt achten.Daarnaast bieden we de komende periode de volgende letters aan:e (uitspraak: niet /ee/, maar korte /e/ zoals in ‘het’)
 • l (uitspraak: geen /el/ maar /lu/ met een bijna onhoorbare /u/)
 • h (uitspraak: niet /haa/, maar /hu/)
 • Komt voor in lessen als ‘De brug is stuk’:

Thema ‘Ondernemen’ mei-juli 2019

De komende periode gaan we spelen, werken en onderzoeken rondom het thema ondernemen. In elke groep zullen we een onderneming beginnen in de vorm van een winkel. Hierbij moeten we bedenken wat we gaan verkopen en hoe. Waar houden mensen van? Hoe kunnen we meer mensen aantrekken? We kunnen marktonderzoekjes doen en reclame maken. Ook zullen we producten moeten uittesten en produceren. En als het dan in de winkel ligt, hoe zorgen we er dan voor dat alles er aantrekkelijk uitziet?
Uiteindelijk willen we onze winkels ook tentoonstellen op het zomerfeest op 5 juli. Hier kunnen we dan aan de hele school onze winkel laten zien en onze producten verkopen.
In elke klas zullen er weer andere winkels oppoppen. We zijn heel benieuwd!

In groep 1/2B komt: een boekenwinkel!


Thema ‘Bouwen’ maart-april 2019

De komende gaan we spelen, werken en onderzoeken rondom het thema bouwen. Hierbij zullen we het hebben over de bouwplaats: hoe wordt een huis gebouwd? Welke machines, materialen, gereedschappen en werkkleding zijn hierbij nodig? Maar ook zullen we het hebben over de eigen woonomgeving: in wat voor soort huis woon jij eigenlijk? Hoe ziet jouw huis eruit? Misschien kunnen de kinderen wel omschrijven hoe ze van de voordeur bij hun slaapkamer komen of kunnen ze een routebeschrijving maken van de route van huis naar school. Uiteraard gaan we ook zelf dingen bouwen waarbij we met verschillende materialen en gereedschappen zullen werken. Vanuit de ervaringen die kinderen met het thema bouwen hebben gaan we dieper op het thema in en zullen er in elke klas verschillende soorten hoeken ontstaan die hiermee te maken hebben. Hierbij kunt u denken aan een makelaarskantoor waar een huis uitgekozen wordt, een architectenbureau waar een huis bedacht wordt, een bouwplaats waar met een plattegrond een bouwwerk nagemaakt moet worden of misschien wel een timmerwerkplaats waar meubels gemaakt worden. We kunnen weer vele kanten op!


Thema ‘Kunst’ januari-februari 2019

De komende weken gaan we spelen, werken en onderzoeken rondom het thema kunst.
Kunst is overal. Zowel bewust als onbewust komen we er constant mee in aanraking. Zonder er moeite voor te doen zien we overal beeldende kunst (schilderijen, beelden, tekeningen), en horen we overal muziek (op televisie, in een filmpje, op de radio), maar je kan kunst ook zelf opzoeken door een bezoek te brengen aan een museum, een muziekvoorstelling of een dans- of theatervoorstelling. Vanuit de ervaringen die kinderen met kunst hebben gaan we dieper op het thema in. In elke klas zal de komende weken gekeken worden naar de interesse van de kinderen: ligt dit vooral bij de beeldende kunst of bij muziek, of misschien wel bij dans of juist bij literatuur en poëzie? Waar willen de kinderen meer over weten? Over het theater, het museum, een atelier of een muziekstudio? Kunst is een heel breed thema waar we veel kanten mee op kunnen.

De doelen voor de komende periode:
Kring en gespreksactiviteiten

– Leerlingen kunnen in gesprekken persoonlijke verhalen vertellen en genieten daarvan
– Leerlingen kunnen hun mening geven en juist verwoorden

Lees- en schrijfactiviteiten

Leesactiviteiten
– De leerlingen krijgen zin om lekker te lezen en beleven plezier aan verhalen en teksten
– De leerlingen kunnen aan de hand van illustraties, titels en de achterflap van het boek, de inhoud van het boek al enigszins voorspellen
– Leerlingen kunnen reageren op en spelen met bepaalde klankpatronen in woorden; eerst door eindrijm (laars-paars), later met beginrijm (kees en kim)

Schrijfactiviteiten
– Leerlingen zien zichzelf als auteurs en hebben ideeën om te schrijven

Reken- en wiskundeactiviteiten
– Inzicht in verschillende betekenissen van getallen (hoeveelheid, volgorde, maat, naam)
– Het kunnen onderscheiden van grootheden zoals lengte, gewicht, volume, kleur etc.
– Zich kunnen oriënteren in een bekende ruimte en het daarbij hanteren van oriënteringsbegrippen als voor, achter, dichtbij, naast etc.

Constructieve activiteiten
– Leerlingen leren werken met kleuren (benoemen, mengen, verschil licht/donker)
– Leerlingen leren werken met de gevoelswaarde van kleuren (vrolijke, sombere, koele, warme)
– Leerlingen leren werken met vormsoorten (rond, vierkant, driehoek, bol, kubus, cilinder, piramide, enz.) en vormkenmerken (spits, hoekig, lang, dun, groot, klein, enz.)

Daarnaast bieden we de komende periode de volgende letters aan:
p (uitspraak: niet pee, maar pu, met een bijna onhoorbare u)
v (uitspraak: geen vee, maar vvvvv)
l (uitspraak: geen el, maar llllll)


Thema ‘Ziek!’ november-december 2018

De komende weken gaan we spelen, werken en onderzoeken rondom het thema ziek zijn.
Iedereen is wel eens ziek geweest, ook de kinderen. Vanuit hun ervaringen gaan we dieper op het thema in. Hoe komt het dat je ziek wordt, hoe wordt je weer beter? Wat willen we leren? Willen we meer weten over een huisarts, een apotheek of een ziekenhuis? Dit zal in de komende weken in elke klas duidelijk worden.

De doelen voor de komende periode:
Kring- en gespreksactiviteiten
Lees- en schrijfactiviteiten
Reken- en wiskundeactiviteiten

Daarnaast bieden we de komende periode de volgende letters aan:
b (uitspraak: niet bee, maar bu, met een bijna onhoorbare u)
s (uitspraak: geen es, maar sssss)
r (uitspraak: geen er, maar rrrrrr)


Thema “het tuincentrum” september – oktober 2018

Het eerste thema van dit jaar bij de kleutergroepen is ‘het Tuincentrum’! We leren over plantensoorten, hoe planten groeien en hoe je ze kan verzorgen.

Daarnaast bieden we de komende periode de volgende letters aan:

 • t
 • k
 • m

___________________________________________________________________

 Thema “Dieren” mei-juni 2018

We zijn gestart met het thema: Dieren. We willen alles te weten komen over waar en hoe dieren wonen, welke soorten dieren er zijn en hoe een plattegrond eruit ziet. In de klas maken we een dierenhoek of een dierenwinkel of dierentuin waar we onze dieren verzorgen. Blijf de pagina in de gaten houden voor onze leervragen en ervaringen met het thema. Rechts van de pagina zal een nieuwsbericht komen met foto’s van dit thema!

Dit gaan we leren binnen het thema Dieren:

vertellen wat we al allemaal weten over dieren adhv platen en boeken

– hoe we een plattegrond kunnen maken

– wat voor verschillende soorten dieren er zijn (vissen, reptielen, zoogdieren etc.)

– waar dieren wonen en verblijven

 

Woordclusters thema DIEREN 2018

Doelen rekenen

Doelen taal

___________________________________________________________________

Thema “Zwemmen” maart-april 2018

We zijn gestart met het thema: Zwemmen. We willen alles te weten komen over waar en hoe je kunt zwemmen, wat je met water kunt doen, drijven en zinken en wat er onder water te zien is en leeft. In de klas maken we een zwemkledingwinkel waarin je de mooiste badkleding, badspullen, zwemmaterialen en handdoeken kunt kopen. Blijf de pagina in de gaten houden voor onze leervragen en ervaringen met het thema. Rechts van de pagina zal een nieuwsbericht komen met foto’s van dit thema!

Dit gaan we leren binnen het thema Zwemmen:

– Wat drijven en zinken is

– Welke soorten water er zijn

– Hoe je je in het water kunt bewegen

– Wat er onder water leeft en groeit

Woordclusters

Doelen rekenen

Doelen taal

 


Thema de raket jan-feb 2018

Deze week zijn we gestart met het thema: De raket. We willen alles te weten komen over de ruimte, reizen door de ruimte, de planeten en astronauten. In de klas krijgen we een raket waarin we kunnen ervaren hoe het is om astronaut te zijn.  Blijf de pagina in de gaten houden voor onze leervragen en ervaringen met het thema. Rechts van de pagina zal een nieuwsbericht komen met foto’s van dit thema!

Woordclusters

Doelen rekenen

Doelen taal

 

De kinderen zijn aan de hand van hun eigen gemaakte onderzoeksvragen al druk bezig  met het thema ‘De Raket’.

De leerlingen zijn bouw- en knutselopdrachten aan het maken. Ook allerlei leerzame tel- en taalactiviteiten komen aan bod.

Hier kunt u al enkele foto’s van ons thema bekijken:)

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Oefenen

Oefenen thuis? ja dat kan. Tijdens de startgesprekken geven wij u een brief mee over oefenweb.
Bij de brief is een inlogcode. De kinderen kunnen oefenen met rekentuin en taalzee. Sommige spelletjes zijn nu misschien nog te moeilijk maar andere zijn al heel goed te oefenen. Helpt u bij het intypen van de codes en kijkt u gezellig mee met uw kind?
donderdag 14 september is een workshopbijeenkomst over oefenweb vanaf 8.30.

Wist u dat alle kinderen op Wereldwijs met dit programma zowel thuis als op school kunnen oefenen?

Verder leert uw kind door te DOEN. Samen, nadoen of zelf. Ervaringen zoals mee naar de supermarkt, mee naar de kinderboerderij, een kaartje schrijven, feestjes vieren, thuis helpen met klusjes… verzin het maar. Dus niet alleen achter de computer!!!!!!!!!!!


 

 

Laatste nieuws groep 1/2B

Zomerfeest op 1 juli

artikel in Volgens Bartjes

Juf Hestia heeft in oktober een masterclass Kijken naar Kinderen bij de schrijfster van dit artikel gevolgd en ter voorbereiding […]

Inspectiebezoek: waardering GOED

Inspectiebezoek: waardering GOED! Lees hier het Kwaliteitsonderzoek inspectie Wereldwijs Wereldwijs heeft opnieuw de waardering GOED gekregen van de inspectie. Op ons […]

Boek cadeau en prijsvraag!

De kinderen krijgen traditiegetrouw vanaf groep 1 allemaal een boek mee om te lezen of in te kijken ( kleuters) en […]

Een kleine brief

Maandag 26 en donderdag 29 april speelt de Toneelmakerij bij ons op school de voorstelling Een kleine brief speciaal voor […]

Bekijk al het nieuws