Groep 1/2D (Juf Hestia en juf Busra)

Welkom op de groepspagina van groep 1-2D!

Op deze pagina kunt u algemene informatie vinden over onze klas. Van specifieke informatie wordt u op de hoogte gehouden via de oudercommunicatie-app Parro. Daar delen we ook beeldmateriaal van activiteiten in de klas met u en sturen we regelmatig een update over het thema.  

___________________________________________________________________

Update 27-08-2022:

 

Gezonde school  

Wereldwijs is een Jump-In school. Jump-In is het programma dat scholen helpt om optimaal bij te dragen aan gezonde voeding en beweging van hun leerlingen en zo overgewicht te voorkomen.

We drinken water tijdens de pauzes, limonade wordt weer mee naar huis gegeven. In de ochtend eten we fruit. Voor de lunch eten we bruin brood met bij voorkeur gezond hartig beleg.

Verjaardagen en traktaties 

Een verjaardag is een belangrijk moment in het leven van een kleuter. Dat vieren we dan ook graag in de klas. Gebruikelijk is dat de jarige een kleine traktatie verzorgt voor de kinderen in de klas. Het eten moet passen bij de gezonde school. U kunt een traktatiewijzer vragen bij de leerkracht.

In overleg met de leerkracht kunt u een dag afspreken waarop we de verjaardag van uw kind vieren.

Gymtijden  

De kinderen krijgen dit schooljaar gymles van meester Dorian. Dit gebeurt op dinsdag en woensdag. De kinderen kunnen gymmen in hun ondergoed of een gymbroekje en een t-shirt, en op blote voeten of met gymschoenen.

Onderwijsassistenten 

In de onderbouw zijn er onderwijsassistenten aanwezig om de leerkrachten te ondersteunen.

Wc-gebruik 

Wij vinden hygiëne belangrijk. Op school leren wij alle kinderen om zittend te plassen. Wij gaan er van uit dat u dit thuis met uw kind oefent. Voor ongelukjes is het fijn om een setje reservekleding in de luizenzak te hebben.

Vreedzame School 

Op school werken we met de methode Vreedzame School. Als u hierklikt vindt u meer informatie over de Vreedzame School en kletskaarten om thuis te kunnen praten over wat er op school is besproken.

Thema 

Tot de herfstvakantie wordt schoolbreed gewerkt aan het thema Gi-Ga-Groen (n.a.v. de aankomende Kinderboekenweek). De onderbouw houdt zich daarbij bezig met ‘Dieren in het bos’. In elke groep zijn er sociaal-culturele praktijken te vinden die hiermee te maken hebben en waar de kinderen vanuit hun spel kunnen op onderzoek kunnen gaan.

Voorbereidend lezen en schrijven 

Kinderen ontwikkelen in de groepen 1/2 hun interesse voor lezen en schrijven. Ze leren dat letters een klank en een teken hebben en dat ze woorden vormen. En dat je met woorden zinnen kunt maken waarmee je iets kunt vertellen. In de klas doen we activiteiten om de ontluikende geletterdheid te stimuleren en ook in de themahoeken wordt er gebruik gemaakt van geschreven taal.

In groep 3 leren de kinderen schrijven. Mocht uw kind al eerder belangstelling hebben om te oefenen met het schrijven van letters, dan kunt u hieronder zien welke letters we gebruiken. De bovenste rij zijn de typletters, de onderste rij zijn de letters zoals kinderen ze leren schrijven.

 

Als uw kind interesse heeft om zelf al te leren lezen, is het erg belangrijk dat de letters fonetisch uitgesproken worden. Hier vindt u een lijstje met de juiste uitspraak: Lijst-fonetische-uitspraak-letters

Verteltas, taal- of rekenspel lenen 

In de groepen 1/2 wordt veel voorgelezen. Thuis voorlezen is ook belangrijk. De school biedt de mogelijkheid om een Verteltas te lenen, een tas met verschillende boeken en spelletjes rondom een bepaald thema. De tassen zijn gemaakt door ouders en leerkrachten.

Klik hier voor meer informatie over een Verteltas: https://www.obs-wereldwijs.nl/ouderbetrokkenheid/verteltas/

Voorbereidend rekenen 

In de onderbouw werken we aan rekendoelen in de sociaal-culturele hoeken en tijdens verschillende (kleine) kringactiviteiten. Daarbij maken we onder andere gebruik van het programma Met Sprongen Vooruit.

Oefenweb 

Alle kinderen krijgen vanaf groep 2 een account bij Oefenweb http://www.oefenweb.nl. Daarmee kunnen de kinderen op school en thuis oefenen met de programma’s Rekentuin en Taalzee.

___________________________________________________________________

 

 

 

 

___________________________________________________________________

Tot de voorjaarsvakantie (tot en met vrijdag 14 februari 2019) werkt de hele onderbouw aan het thema Hulpdiensten.

 

Hulpdiensten zoals politie, ambulance en brandweer staan ons ten dienst wanneer er dingen mis gaan. Ook hulpdiensten als de dierenambulance, Reddingsbrigade en Kustwacht zijn hulpdiensten die dit thema besproken worden. Vorige week zijn we van start gegaan en de komende weken zal in de klassen steeds meer zichtbaar zijn waar we het met de leerlingen over hebben.

We hebben het over wat er bij de hulpdiensten hoort aan voertuigen, apparatuur en hulpmiddelen. En wat is eigenlijk het verschil tussen de ambulance, het ziekenhuis en de huisarts? Wat gebeurt er allemaal op een brandweerkazerne na een melding? Hoe verloopt de actie na een melding bij de Dierenambulance? En hoe word je eigenlijk ambulancemedewerker, politieagent of brandweerman of -vrouw? Wat moet je er voor kunnen?

En natuurlijk hebben we het over landelijke alarmnummer 112: wanneer bel je, wat zeg je en wat kun je zelf als eerste hulp verlenen (bijvoorbeeld EHBO toepassen of een AED gebruiken)? Wat doe je als je een sirene hoort?

Hiervoor doen we samen met de kinderen onderzoek. Over welke discipline willen de kinderen het meeste weten en wat dan precies? We geven antwoord op de vragen door boeken te lezen, filmpjes te bekijken en professionals uit te nodigen om wat over hun werk te vertellen en te laten zien. Natuurlijk zijn we zeker de eerste weken ook druk bezig met het inrichten van de themahoek, afhankelijk van de voorkeuren van de leerlingen.

 

Doelen voor de komende periode:

 

Rekenen:

 • Structurerend (verkort) kunnen tellen, bv. in stapjes van 2
 • Het kunnen hanteren van een maatbeker of emmer met maatverdeling als meetinstrumenten voor inhoud
 • Het kunnen maken van een routebeschrijvingLeesvaardigheid:
 • De leerlingen weten dat ze vragen kunnen beantwoorden door te lezen en daarover na te denken
 • Leerlingen kunnen een voorgelezen of samen gelezen verhaal navertellen, met of zonder steun van illustraties
 • Leerlingen kunnen woorden in zinnen onderscheidenSchrijfvaardigheid:
 • Leerlingen weten dat schrijven of notities maken helpt bij het onthouden van nieuwe informatie
 • Leerlingen noteren hun ideeën, bijvoorbeeld in een tekening, woordveld of lijstje
 • Leerlingen onderscheiden fonemen als de kleinste klankeenheden in woorden, zoals bij p-e-nMondelinge taalvaardigheid:
 • Leerlingen weten dat ze in gesprekken zelf vragen kunnen stellen en doen dat ook
 • Leerlingen kunnen belangrijke en minder belangrijke informatie van elkaar onderscheiden
 • Leerlingen formuleren zorgvuldig en expressief (spreken met intonatie, handgebaren en nadruk)
 • Leerlingen hanteren verschillende betekenisaspecten van woorden en begrippenTechnisch:Hulpdiensten moeten op pad. Ze moeten van de ene naar de andere kant van het water. Maar de brug is stuk. Kinderen gaan met verschillende materialen een brug bouwen. Ze bedenken zelf welk materiaal ze hiervoor geschikt achten.Daarnaast bieden we de komende periode de volgende letters aan:e (uitspraak: niet /ee/, maar korte /e/ zoals in ‘het’)
 • l (uitspraak: geen /el/ maar /lu/ met een bijna onhoorbare /u/)
 • h (uitspraak: niet /haa/, maar /hu/)
 • Komt voor in lessen als ‘De brug is stuk’

Thema Feest! november-december 2019

De komende periode gaan we spelen, werken en onderzoeken rondom het thema Feest! Natuurlijk hebben we hiervoor genoeg gelegenheid in de decembermaand met Sinterklaas en Kerst. Maar we zullen het ook hebben over verjaardagen en andere culturele of religieuze feesten. We zullen het uiteraard hebben over wat er gevierd wordt, maar ook zullen we ons afvragen wat je aan moet naar verschillende feesten, wat wordt er gegeten? Wordt er geluisterd naar muziek? Worden er cadeautjes gegeven? En hoe bereid je een feest eigenlijk voor? Hoe nodig je mensen uit en wat moet je allemaal in huis halen om het feest te laten slagen?

Vanuit de ervaringen die kinderen met het thema Feest hebben gaan we dieper op het thema in en zullen er in elke klas verschillende soorten hoeken ontstaan die hiermee te maken hebben. Hierbij kunt u denken aan een speelgoedwinkel waar cadeautjes worden gekocht, een bakkerij waar taarten, koekjes of pepernoten worden gebakken of misschien wel een kledingzaak met feestkleren. We kunnen weer vele kanten op!

Verjaardag vieren

In de huishoek wordt een verjaardag gevierd! We verdelen en eten taart, drinken frisdrank, zingen liedjes, dansen en verwennen de jarige met leuke cadeautjes. Ook verjaardagshoedjes horen er bij, wat een feest!

   

Feesten in andere landen

We hebben ook geleerd over feesten in andere landen. In India vieren ze Holi. Bij Holi gooien ze met gekleurd poeder om het begin van de lente te vieren. Vandaag hebben we zelf poeder gemaakt voor Holi, het moet nu alleen nog drogen.

  

 

De doelen voor de komende periode:

Rekendoelen:

 • resultatief kunnen tellen
 • het direct vergelijken en ordenen op lengte, inhoud en gewicht (zonder een maat te gebruiken)
 • het kunnen beschrijven van de plaats van iets of iemand in een bekende omgeving

Leesvaardigheid:

 • De leerlingen krijgen zin om lekker te lezen en beleven plezier aan verhalen en teksten
 • De leerlingen kunnen hun voorkennis activeren bij verhalen en teksten
  Leerlingen kunnen reageren op en spelen met bepaalde klankpatronen in woorden; eerst door eindrijm (laars-paars), later met beginrijm (kees en kim)
 • Leerlingen leiden de betekenis van woorden af door in het woord te kijken, vervolgens in de context van het woord te kijken, om vervolgens het woord op te zoeken of aan iemand te vragen

Schrijfvaardigheid:

 • Leerlingen zien zichzelf als auteurs en hebben ideeën om te schrijven
 • Leerlingen stellen het schrijfonderwerp vast en zijn zich bewust van het schrijfdoel en het lezerspubliek
 • Leerlingen kunnen woorden in zinnen onderscheiden
 • Leerlingen kunnen woorden voor hun tekst vinden in woordenboeken, woordvelden in de klas etc.

Mondelinge taalvaardigheid:

 • Leerlingen ervaren dat je in een gesprek meer te weten kan komen over de wereld en de ander
 • Leerlingen gebruiken complexe taalfuncties (redeneren, vergelijken, concluderen)
 • Leerlingen verwoorden hun gedachten, vragen en ideeën goed verstaanbaar
 • Leerlingen leiden nieuwe woordbetekenissen af uit mondelinge verhalen en gesprekken

Constructief en beeldend:

 • Leerlingen leren werken met de gevoelswaarde van kleuren (vrolijke, sombere, koele, warme)
 • Leerlingen leren knippen, scheuren en plakken
 • Leerling kunnen vertellen of ze tevreden zijn over het werk en hoe ze het gemaakt hebben

Daarnaast bieden we de komende periode de volgende letters aan:
k (uitspraak: niet /kaa/, maar /k/)
a (uitspraak: niet /aa/, maar een korte /a/, zoals in pak)

p (uitspraak: niet pee, maar pu, met een bijna onhoorbare u)
z (uitspraak: geen zet, maar zzzz)

___________________________________________________________________

Thema Reis mee

 

Afsluiting thema

Vrijdag voor de herfstvakantie is het thema afgesloten. Met de hele groep zijn we naar het metrostation geweest. De kinderen hebben geoefend met inchecken en uitchecken, hebben het oplaadpunt gezien en hebben de metro binnen zien komen in het station. Samen hebben we gekeken naar de plattegrond van de metrolijnen en de vertrektijden. Het was een geslaagd uitje!

___________________________________________________________________

Laatste nieuws groep 1/2D

Zomerfeest op 1 juli

artikel in Volgens Bartjes

Juf Hestia heeft in oktober een masterclass Kijken naar Kinderen bij de schrijfster van dit artikel gevolgd en ter voorbereiding […]

Inspectiebezoek: waardering GOED

Inspectiebezoek: waardering GOED! Lees hier het Kwaliteitsonderzoek inspectie Wereldwijs Wereldwijs heeft opnieuw de waardering GOED gekregen van de inspectie. Op ons […]

Boek cadeau en prijsvraag!

De kinderen krijgen traditiegetrouw vanaf groep 1 allemaal een boek mee om te lezen of in te kijken ( kleuters) en […]

Een kleine brief

Maandag 26 en donderdag 29 april speelt de Toneelmakerij bij ons op school de voorstelling Een kleine brief speciaal voor […]

Bekijk al het nieuws