Groep 6B (Juf Bertine)

 Dit is de website van groep 6B van juf Bertine

Hier vindt u belangrijke informatie betreffende de aan te bieden leerstof, de doelen en activiteiten voor dit schooljaar.

Door op de onderstaande links te klikken, kunt u info lezen over de vakken die wij hebben in de klas.

Wij zullen ook leuke foto’s  plaatsen. Heel veel lees – en kijkplezier

Op woensdag en vrijdag hebben we gym. Op dinsdag gaan we naar de schooltuinen. 

Dit zijn de doelen voor de komende maanden:

Rekenen 

Hieronder vindt u per blok de doelen van rekenen. Op deze manier weet u wat er in het blok aan bod komt en krijgt u meer inzicht waar uw kind mee bezig is in de klas.

spelling

Hieronder vindt u per blok de doelen van spelling.  Op deze manier weet u wat er in het blok aan bod komt en krijgt u meer inzicht waar uw kind mee bezig is in de klas.


Oefen je woordpakketten thuis goed!
Klik hier voor alle woordpakketten van groep 6. Klik hier voor de uitleg van de spellingregels van de verschillende woordpakketten.

Taal

Hieronder vindt u per blok de doelen van taal woord- en zinsbouw. Op deze manier weet u wat er in het blok aan bod komt en krijgt u meer inzicht waar uw kind mee bezig is in de klas.

 

Vreedzame school

Lezen – estafette 

Het op beheersingsniveau (correct en vlot) kunnen lezen van teksten op AVI-niveau M6/E6.

Tussendoelen:

– Opbouw van de technische leesvaardigheid vindt plaats via de volgende fasen: van correct naar vlot naar vloeiend lezen.
– Leesplezier behouden of laten ontdekken en leesmotivatie ontwikkelen.
– Het correct en vlot kunnen lezen van losse woorden.

Leerinhoud groep 6:

Bergrijpend lezen 

Nieuwsbegrip
Elke week komt er een nieuwe nieuwsbegrip tekst online te staan. Hier zijn vragen bij die je kunt maken. Ook is er een woordenschat oefening.
Het is de bedoeling dat je deze teksten ELKE WEEK maakt!

Inloggen doe je via www.nieuwsbegrip.nl.

IPC is ontwikkeld om ondersteuning te bieden bij het bereiken van vier hoofddoelen, te weten:

  •  kinderen helpen de vakkennis, de vaardigheden en het begrip te leren die zij  nodig hebben om de wereld om zich heen te begrijpen

  • kinderen helpen de persoonlijke vaardigheden en het begrip te leren die zij nodig hebben, om gedurende hun hele leven actief deel te kunnen nemen aan de samenleving.

  • kinderen naast het bewustzijn van hun eigen nationaliteit helpen een internationale denkrichting te ontwikkelen.

  • alle benodigde doelen bereiken bereiken op basis van hedendaags onderzoek naar hoe kinderen leren naar hoe kinderen leren en hoe zij kunnen worden aangemoedigd om een leven lang te lere

Oefenweb

De leerlingen hebben een account voor Oefenweb.
Via Oefenweb kunnen de kinderen oefenen met:
Rekentuin en Taalzee

Elke vrijdag bekijken we samen de tuintjes en zee met vissen in de klas.

Laatste nieuws groep 6B

Handleiding Mijnrapportfolio

Hierbij kunt u onze eigengemaakte handleiding vinden voor Mijnrapportfolio. U kunt er in lezen hoe u kunt inloggen en wat […]

Afspraken voor afstandsonderwijs

Aandachtspunten voor het online afstandsonderwijs vanaf 4 januari ➢ Communicatie  We communiceren met u via Parro. Elke dag krijgt u […]

Theatervoorstelling op het schoolplein!

voor de groepen 5-8 speelt de Toneelmakerij deze voorstelling op ons schoolplein op 9 juni.  

Ouders en leerlingen bedanken alle teamleden

Week van de lentekriebels

De Week van de Lentekriebels, dit jaar van 16 t/m 20 maart,  is een landelijke themaweek en gaat vooral over […]

Bekijk al het nieuws