Groep 4A (Meester Jasper en juf Sandra)

We zijn volop bezig met het thema ruimte!

 

Welkom in groep 4A!

Op deze pagina vind je alles wat je over onze klas moet weten.
Tips voor huiswerk en oefenstof, wat je dit jaar gaat leren en meer!

_______________________________________________________________________________

Gymtijden
Let op: Gymkleding is verplicht!
Dinsdag             09:50-10:30
Donderdag 
      09:50-10:30

___________________________________________________________________

Hieronder kan je de leerlijnen voor rekenen, taal en spelling aanklikken. Ook kan je hier de woordpakketten van spelling vinden.

Doelen: taal

Doelen: spelling

Doelen: lezen

 

Rekenen

Oefenen met taal

Begrijpend lezen

Oefenen met spelling

Woordpakketten

 

Vreedzame School

Spreekbeurten

 _______________________________________________________________________________

Alle leerlingen hebben een account bij https://www.oefenweb.nl voor de programma’s Rekentuin, Taalzee en Words&Birds. Hiermee leren zij op school extra te oefenen maar dat kunnen zij ook thuis! De inloggegevens van uw kind kun tu navragen bij de leerkracht.

_______________________________________________________________________________

 

 

Laatste nieuws groep 4A

Handleiding Mijnrapportfolio

Hierbij kunt u onze eigengemaakte handleiding vinden voor Mijnrapportfolio. U kunt er in lezen hoe u kunt inloggen en wat […]

Afspraken voor afstandsonderwijs

Aandachtspunten voor het online afstandsonderwijs vanaf 4 januari ➢ Communicatie  We communiceren met u via Parro. Elke dag krijgt u […]

Ouders en leerlingen bedanken alle teamleden

Week van de lentekriebels

De Week van de Lentekriebels, dit jaar van 16 t/m 20 maart,  is een landelijke themaweek en gaat vooral over […]

Voorleeswedstrijd en uitreiking diploma’s mediatoren

Vandaag hebben de nieuwe mediatoren hun diploma ontvangen! Zij zullen er samen met de meesters en juffen voor zorgen dat […]

Bekijk al het nieuws