Groep 5B (Juf Saskia en juf Lieve)

Welkom in groep 5B van Juf Lieve  (ma en di) en Juf Saskia (wo, do en vrijdag)

Afbeeldingsresultaat voor lj vis
Op deze pagina vind je alles wat je over onze klas moet weten.

Wat we dit jaar gaan leren en nog veel meer!

Klik op de titel van het vak om meer informatie te vinden:

Rekenen

Spelling

Taal

***

Gym

De kinderen krijgen twee keer per week gymles van meester Egon. Zij gymmen in een sportbroek, een t-shirt en sportschoenen.
Woensdag
Donderdag

***

Huiswerk

Op Oefenweb kun je op je eigen niveau oefenen met rekenen, taal en zelfs Engels (Words&Birds)
Het is de bedoeling dat er 100 sommen op Rekentuin en 100 opdrachten op Taalzee worden gemaakt.
Op vrijdag controleren wij het huiswerk.

 

Rekenen

In het onderstaande document zijn per blok de doelen duidelijk in beeld gebracht en kunt u zien wat wij in groep 5 leren.

Leerlijn Rekenen DOELEN Blok 1 t/m 9

Technisch lezen

In groep 5 ontwikkelen de kinderen hun technische leesvaardigheid (verklanken van woorden en zinnen). De gemiddelde lengte van woorden en zinnen neemt toe en het taalgebruik en de verhaallijnen wordt complexer. Kinderen breiden in groep 5 hun leeswoordenschat uit. Daarnaast gaat hun leessnelheid omhoog omdat het lezen steeds meer geautomatiseerd gaat. Ook leren ze verschillende technieken om een tekst op toon en ritme voor te lezen.

Begrijpend lezen

Vanaf groep 4 verschuift de aandacht van technisch lezen dus steeds meer naar vloeiend en vlot lezen met begrip. Bij begrijpend lezen gaat het om het zien en begrijpen van verbanden tussen woorden en zinnen. Waar gaat de tekst over? Om wat voor een soort tekst gaat het? Is het een brief, kookrecept, of fictief verhaal? Wat is het doel van de tekst: amuseren, informeren? Om dit soort vragen te kunnen beantwoorden leren kinderen verschillende leesstrategieën.

OGO 

In groep 5 werken we volgens het onderwijsconcept ‘OGO’ (ontwikkelingsgericht onderwijs). De ontwikkeling van de persoonlijke identiteit van uw kind staat hierbij centraal. We streven ernaar om een sociaal-culturele werkplaats te creëren in de klas, waarin ruimte is voor eigen initiatief en zelfontplooiingElke periode (van ongeveer 6-8 weken) werken we aan een thema wat past bij de belevingswereld van de kinderen.

 Dit schooljaar starten we met het thema:Bij mij thuis’. Thuis betekent voor iedereen iets anders en thuis bestaat in veel verschillende vormen. Deze diversiteit vieren we dit jaar en we praten we over de verschillen en gelijkenissen. Dit thema gerelateerd aan de Kinderboekenweek 2023. 

Vreedzame school

Aan het begin van het schooljaar starten we met het thema: we horen bij elkaar. In de eerste weken geven we elke dag een Vreedzame School les om bij te dragen aan positieve groepsvorming. De groep vindt zich opnieuw uit na een lange zomervakantie. Wat wordt de norm in de groep? Wie heeft het voor het zeggen? Welke rol vervult iedere leerling? Voelt iedereen zich thuis in de groep en heeft iedereen de vrijheid te zijn zoals hij of zij is? We gaan veel aandacht schenken aan:
  • Regels, routines en afspraken in de klas (en daarbuiten).
  • Gemeenschapstaken.
  • Opstekers en afbrekers.
  • Verschil van mening.
  • Samenwerken in de groep.
  • Pesten en plagen.

Laatste nieuws groep 5B

Spelling groep 5

Hier vind je alle woordpakketten van groep 5! Elke week oefenen we een woordpakket in de klas en dat sluiten […]

16 februari: Concerten Leerorkest!

Zomerfeest op 1 juli

Inspectiebezoek: waardering GOED

Inspectiebezoek: waardering GOED! Lees hier het Kwaliteitsonderzoek inspectie Wereldwijs Wereldwijs heeft opnieuw de waardering GOED gekregen van de inspectie. Op ons […]

Boek cadeau en prijsvraag!

De kinderen krijgen traditiegetrouw vanaf groep 1 allemaal een boek mee om te lezen of in te kijken ( kleuters) en […]

Bekijk al het nieuws