Spelling groep 5

Blokposters Extra oefenbladen TV_sp_gr5_b2_PB_wp8_rem4 TV_sp_gr5_b2_PB_wp6_rem2 TV_sp_gr5_b2_PB_wp7_rem3 TV_sp_gr5_b2_PB_wp5_rem1 TV_sp_gr5_b2_PB_v1 TV_sp_gr5_b2_PB_v2 TV_sp_gr5_b2_PB_hh4 TV_sp_gr5_b2_PB_hh3 TV_sp_gr5_b2_PB_hh2 (1) TV_sp_gr5_b2_PB_hh1 (2) G5_WW3 G5_WW2 G5_WW1   Uitleg welke woorden in de CITO komen

Lerarentekort

Ook op Wereldwijs is het lerarentekort voelbaar. Vanuit Sirius kunt u over de problematische situatie deze  Brief over lerarentekort lezen.

Inhoud klassenpagina groep 3B afgelopen schooljaar (2018-2019)

Thema bibliotheek We zijn sinds twee weken bezig met het thema bibliotheek. In de eerste week hebben we een bezoek gebracht aan de OBA op het Bijlmerplein. Ze hadden van tevoren onderzoeksvragen bedacht, die ze daar hebben kunnen stellen. Enkele onderzoeksvragen: Hoe veel boeken zijn er in de bibliotheek? Waarom staat er een sticker met […]

Spelling groep 7

Spelling   Elke week werken we aan één spellingcategorie. We sluiten de week af met een klein dictee zodat de leerlingen zelf goed kunnen controleren of zij de categorie beheersen. Na 4 weken volgt een bloktoets waarin alle categorieën nog eens terugkomen. De kinderen krijgen bij elk nieuw blok de vier woordpakketten uitgeprint. Deze woorden […]

Taal groep 7

Taal Voor de taallessen gebruiken we de methode ‘Taalverhaal’. Elk blok werken we aan Woordenschat, Spreken & Luisteren, Leesbegrip, Woord- en Zinsbouw en Stellen. Elke 5e en 10e les is een herhalingsles woordenschat of woord- en zinsbouw, waarbij de leerlingen zichzelf controleren of alle leerdoelen lukken. Na elk blok maken de leerlingen een bloktoets. Dit […]

We zijn weer begonnen

Zelfde lokaal, zelfde juf, maar een paar verschillen. We zijn nu groep 6B, 3 nieuwe kinderen (welkom) en juf Fatiha staat maandag en dinsdag voor de klas. Elke ochtend starten we met een leescircuit. Misschien heeft u het in de ochtend al op het bord zien staan. Op het Digibord staat wat we moeten doen: […]

We zijn weer begonnen!

De eerste week is alweer voorbij en wat een week. We hebben hard gewerkt om een mooi lokaal voor de kinderen te maken en gelukkig waren er veel complimenten. Het was de eerste dagen ook gelijk warm en gelukkig speelden we in de middagpauze op het kleuterplein bij bijlmerdrie dat lekker in de schaduw ligt. Juf […]

Rekenen groep 5

Extra rekenwerkbladen Blok 1 Blok 2

Taal groep 5

Woordenschat:  woordenschat groep 5 Taal blok 1:  Uitleg zelfstandig naamwoorden, lidwoorden en verkleinwoorden Uitleg samenstelling Uitleg werkwoord Uitleg telwoord  Taal blok 2: Uitleg persoonlijk voornaamwoord en herhaling telwoorden Uitleg bijvoeglijk naamwoord Taal blok 3: Blok 3 woord- en zinsbouw Taal blok 4:  Blok 4 woord- en zinsbouw  Taal blok 5 en 6: Blok 5 en 6 woord- […]

1 3 4 5 6 7 39