Taal groep 7

Taal

Afbeeldingsresultaat voor taalverhaal groep 7

Voor de taallessen gebruiken we de methode ‘Taalverhaal’. Elk blok werken we aan Woordenschat, Spreken & Luisteren, Leesbegrip, Woord- en Zinsbouw en Stellen. Elke 5e en 10e les is een herhalingsles woordenschat of woord- en zinsbouw, waarbij de leerlingen zichzelf controleren of alle leerdoelen lukken. Na elk blok maken de leerlingen een bloktoets.

Dit is een overzicht van wat de leerlingen leren in groep 7!

Hier vindt u materiaal per blok waarmee kinderen thuis nog extra kunnen oefenen.

 

Blok 1
Woordenschatwoorden taal groep 7 blok 1


Blok 2
Woordenschatwoorden taal groep 7 blok 2


Blok 3
Woordenschatwoorden taal groep 7 blok 3


Blok 4
Woordenschatwoorden taal groep 7 blok 4


Blok 5

Woordenschatwoorden taal groep 7 blok 5


Blok 6

Woordenschatwoorden taal groep 7 blok 6

 

Kun je dit nog? (Oefenwerk uit groep 6)
Figuurlijk taalgebruik oefenwerk

Trappen van vergelijking oefenwerk

Instructiekaartjes per onderwerp:

Aanwijzend voornaamwoord
Bezittelijk voornaamwoord
Bijvoeglijk naamwoord
Directe en indirecte rede
Gezegde
Lijdend voorwerp
Persoonlijk voornaamwoord
Persoonsvorm en onderwerp
Plaats van het onderwerp en persoonsvorm na een voegwoord
Synoniem en tegenstelling
Trappen van vergelijking
Vast voorzetsel
Voegwoord
Voltooid deelwoord
Woordenboek gebruiken – alfabetische volgorde
Woordsoorten benoemen
Zinnen ontleden