Spelling groep 8A

Hoe kun je je spellingvaardigheden verbeteren en onderhouden?

animaatjes-multicolor-21371

Hier vind je het jaaroverzicht van groep 8 met alle leerdoelen!

Hier vind je alle woordpakketwoorden voor het HELE jaar!

animaatjes-multicolor-21371

Hier vind je alles terug wat we geleerd hebben in de klas!

Kaartjes met schrijfaanwijzingen (super handig!)
Kaartjes bij WP 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12
Kaartjes bij WP 1, 5, 9, 13, 17, 21
Kaartjes bij WP 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24

Werkwoordspelling
Werkwoordregels groep 8

Blok 1
Woordpakket 1 –> werkwoordspelling
Woordpakket 2 –> woorden met y
Woordpakket 3 –> woorden met -iaal, -ieel, -eaal en -ueel
Woordpakket 4 –> tussenletter -n en -s in samenstellingen –> Schema tussenletter

Blok 2
Woordpakket 5 –> werkwoordspelling t.t. en v.t. van sterke en zwakke ww
Woordpakket 6 –> je hoort /sj/ maar schrijft ch
Woordpakket 7 –> mv van woorden die eindigen op es, ik, it, el, et
Woordpakket 8 –> letterzetter en letterrover (zie kaartjes hierboven)

Blok 3
Blok 3 woordpakket 9 –> werkwoordspelling voltooid deelwoord –> Oefenen wp9
Blok 3 woordpakket 10 –> Je hoort oe maar je schrijft ou –> Oefenen wp10
Blok 3 woordpakket 11 –>Lastige Samenstellingen –> Oefenen wp11
Blok 3 woordpakket 12 –> Woorden met koppelteken –> Oefenen wp12

Pakketje oefenwerk blok 3 (alle woordpakketten!)

Blok 4
Blok 4 woordpakket 13
–>  persoonsvorm van werkwoorden met ge-, be-, ver-, her- en ont- 
Blok 4 woordpakket 14
–>woorden met apostrof
Blok 4 woordpakket 15–>stoffelijk bijvoeglijke naamwoorden
Blok 4 woordpakket 16–> afbreekregels

Blok 5
Blok 5 woordpakket 17
-> voltooid deelwoord van werkwoorden met ge-, be-, ver-, her- en ont-
Blok 5 woordpakket 18–>afkortingen
Blok 5 woordpakket 19–> Samenstellingen (met assimilatie)
Blok 5 woordpakket 20–> leenwoorden

Pakketje oefenwerk blok 5 (wp17 tm 20)

Blok 6
Blok 6 woordpakk
et 21–> tegenwoordig deelwoord
Blok 6 woordpakket 22–> au auw ou en ouw ei en ij
Blok 6 woordpakket 23–>hoort zj schrijft g, hoort zju schrijft ge
Blok 6 woordpakket 24–> d in samenstellingen eindigend op b