Laatste nieuwsbrief

Drukwerk

OBS Wereldwijs
Geerdinkhof 696
1103 RP Amsterdam
020 – 6981078

Nieuwsbrief OBS WERELDWIJS     NR  17

16 juni schooljaar 2016-2017

Belangrijke data: (kijk ook op de website bij de activiteitenkalender, als u op het item gaat staan en klikt, krijgt u vaak meer informatie over de activiteit)

 

Maandag 19 juni            start Kaart in Actie!

Workshop bouwen met vaders

Dinsdag 20 juni              Workshop “water drinken”

 

Woensdag 21 juni           Olympische sportdag voor gr

3,4 en 6

Vrijdag 23 juni               schoolreisje groep 1/2

Olympische sportdag gr 7 en 8

Dinsdag 27 juni             school start om 9.25 ivm

staking

Donderdag 29 juni        MR vergadering

 

19 juni t/m 30 juni        toetsweken Cito

 

 

Zomerfeest weer groot succes!

We hebben een geweldig zomerfeest achter de rug.

We openden onder leiding van groep 5 met het zingen van een Amsterdamse smartlap uit Ciske de Rat. Dat mooi aansloot bij ons thema Amsterdam en het goede doel; Het vergeten kind.

Daarna gingen de gemixte groepen naar vier workshopsrondes waar gedanst, gezongen, geknutseld, en onderzocht is. Heel veel ouders hebben meegeholpen. Geweldig!

Om 12.00 startte de Fancy fair en de sponsorloop per jaarlaag. Er is fanatiek aangemoedigd en vele ouders bezochten samen met hun kinderen de fancy fair. Iedereen kon oud Hollandse spelletjes spelen en er zijn spulletjes verkocht voor het goede doel. De opbrengst van de Fancy fair is bijna €1000,- ! Wat een geweldig resultaat voor “het vergeten kind”.

U heeft het sponsorformulier en het resultaat van de sponsorloop ( hoeveel rondes uw kind heeft gelopen) te zien gekregen dus nu is het tijd voor het inzamelen van het geld.

U kunt de opbrengst van de sponsorloop bij de leerkracht inleveren tot aanstaande vrijdag 23 juni!

Maandag start ook de verkoop van de zelfgemaakte kaarten van de kinderen. Ze zijn vandaag gebracht en ze zien er prachtig uit. Ieder kind krijgt 2 setjes kaarten. In een setje kaarten zitten 6 kaarten. Een setje kaarten kost €6,- . Het is de bedoeling dat uw kind de 2 setjes kaarten verkoopt en het geld inlevert bij de leerkracht. Als dit niet lukt dan levert u de kaarten gewoon weer in. Ook als het lukt om 1 setje te verkopen en het andere niet dan is dat ook prima.  Van deze opbrengst gaat 40% naar het goede doel (de overige kosten zijn voor het drukken van de kaarten en het materiaal).

Deze actie is geheel vrijblijvend. Niet verkopen prima maar dan moeten de kaarten weer terug naar school. Ze zijn heel mooi geworden dus we hopen dat iedereen ze kan verkopen! Wilt u nog meer setjes kaarten kopen dan kunt u dat aangeven op het bestelformulier en worden ze bijgedrukt.

De kaartverkoop duurt twee weken. Vrijdag 30 juni moeten de niet verkochte kaarten weer worden ingeleverd en/of het geld van de verkochte kaarten.

Wilt u het geld van de sponsorloop en van de kaarten gescheiden inleveren?

De gezonde school- Jump in

Het gaat geweldig met het water drinken! We krijgen veel complimenten en voor sommige ouders mogen we nog veel gezonder worden….

Het tweede deel in dit proces komt eraan.

We gaan vanaf aanstaande maandag tot de zomervakantie proberen het tussendoortje/tien uurtje zo gezond mogelijk te krijgen. Dat betekent Fruit of Groente (denk aan komkommer, worteltjes, radijs, tomaatjes/..) Alle koek zoals sultana’s, ontbijtkoek etc is niet meer de bedoeling. Al meer dan 60% van de kinderen eet een gezond tussendoortje. (Dat blijkt het onderzoek van maart dat door de Universiteit op Wereldwijs is uitgevoerd) Op naar de 100%. Dit is een uitprobeer- en wenperiode.

Na de zomervakantie wordt dit echt het beleid en is Fruit en Groente bij het 10-uurtje ons uitgangspunt.

De kinderen worden weer voorgelicht door de GGD met een leuke les en het uitproberen van allerlei verschillend fruit en groente.

Wist u trouwens dat de gemeente Amsterdam zelfs in het wereldnieuws is wegens hun succesvolle aanpak tegen overgewicht van jonge kinderen. Het Jump-in programma werkt!

erkeerschaos en onveiligheid rondom de school – de eerste boetes zijn helaas uitgedeeld!

De maat is eigenlijk best wel vol! Steeds meer auto’s parkeren dubbel.  De bestuurders lokken onbeschoft gedrag uit, zorgen voor opstoppingen en zorgen voor onveilige situaties (geen zicht) bij het oversteken van onze kinderen die veilig naar of van huis willen lopen en fietsen. Zo langzamerhand is dit een onhoudbare situatie geworden en de wijkagent heeft eerder al een aantal waarschuwingen uitgedeeld.

Vanaf heden worden er zonder waarschuwing boetes uitgedeeld!

Ouders, geef het goede voorbeeld aan uw en andermans kinderen!  Zo kan het echt niet langer.

U kunt de auto prima kwijt op de ventweg bij Samenspel. Loop even door het park en klaar is kees. Is dat nu zoveel moeite?

Of beter….kom gewoon, als het even kan, lopend of op de fiets uw kinderen van school halen of brengen.

Wilt u elkaar hier vriendelijk over aanspreken? Samen kunnen we er voor zorgen dat het veilig qua verkeer wordt rondom de school.

Grappig

Vraagt een kleuter aan juf Paula:

“Juf Paula, u bent toch de baas van de school? Maar wie is dan de baas van de hele wereld?”

Lief

Leerling: “Ik wil graag voor €10,- bonnetjes kopen voor het feest. Dat heb ik gekregen voor mijn verjaardag en het is voor het goede doel. Ik ga ook bonnetjes geven aan kinderen die niet zoveel bonnetjes hebben.”

Toetsweken Cito

Vanaf maandag starten de toetsweken van Cito.

In de groepen worden verschillende toetsen op het gebied van lezen (technisch en begrijpende lezen), spelling, rekenen, studievaardigheden  en woordenschat afgenomen.

De cito toets meet de vaardigheidsgroei die u kind doormaakt op een bepaald vak. Dat is belangrijk want zo kunnen we zien of uw kind zich goed ontwikkelt ten opzichte van zichzelf.

Ook meet de Cito toets de prestatie van uw kind ten opzichte van het landelijk gemiddelde niveau.

Ook dat is goed om te weten want ook als uw kind goede ontwikkeling doormaakt wil dat nog niet zeggen dat zijn niveau ook heel hoog is. Soms zien we ook dat kinderen wel een goede prestatie leveren maar toch niet voldoende groeien.

Groei en ontwikkeling vinden wij het allerbelangrijkste!Of we nu dokter, automonteur, danser,  elektricien, ICT-er, bankmedewerker of hulpverlener worden….

Vaste mindset en groei mindset

Op Wereldwijs zijn veel  leerkrachten bezig in de groep (van kleuters tot groep 8) te leren wat het verschil is tussen een vaste mindset en een groei mindset. Fouten maken is om van te leren en het telkens weer proberen en niet opgeven zorgt dat het uiteindelijk toch lukt.We hebben al veel positieve geluiden van ouders opgevangen omdat de kinderen dit ook uitleggen aan hun ouders J

Staking

Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een brief van onze bestuurder van stichting Sirius. Daarin wordt uitgelegd waarom wij op 27 juni de deuren pas om 9.15 openen en om 9.25 beginnen met de lessen. (Een uur later dan normaal).

Beste ouders,

Zoals jullie weten heeft de school zich aangemeld om een Jump-in school te worden. Er zal (nog) meer aandacht besteed gaan worden aan gezonde voeding en een gezonde leefstijl. Op dinsdag 20 juni is er een Ouderworkshop ‘waterdrinken’ gepland voor alle ouders. Mary-Jane Tan een diëtiste van de GGD zal ons informatie en tips geven.

Ben je nieuwsgierig ? Kom ook!

Jullie zijn welkom in de ouderkamer op dinsdag 20 juni van 8.30 – 10.00

Groet, Femke (ouderconsulent)

Beste Vaders,

Omdat de voorschool en school, vaderbetrokkenheid erg belangrijk vinden organiseer ik een themabijeenkomst “Bouwen met vaders”. Vaders (of opa, oom of buurman), jullie zijn allemaal welkom om kennis te maken met elkaar en te discussiëren over jullie rol en het belang daarvan in de opvoeding van je kind. Aansluitend gaan jullie aan de slag met je zoon of dochter.

Interesse? Kom ook en neem je hamer mee!

Wanneer?             Maandag 19 juni
Hoe laat?              8.30 – 10.00
11.30 -13.00
Waar?                   De ouderkamer van Wereldwijs

Groet, Femke (ouderconsulent)