Laatste nieuwsbrief

 

 

Drukwerk

OBS Wereldwijs
Geerdinkhof 696
1103 RP Amsterdam
020 – 6981078

Nieuwsbrief OBS WERELDWIJS     NR 4
20 oktober schooljaar 2017-2018

 

Belangrijke data: (kijk ook op de website bij de activiteitenkalender, als u op het item gaat staan en klikt, krijgt u vaak meer informatie over de activiteit)
23 t/m 27 oktober Herfstvakantie
Dinsdag 31 oktober Afsluiting Topuurgroep 1-2a,b,c
Woensdag 1 november Afsluiting Topuur 1-2 d
Dinsdag 7 november Groep 5-8 naar het VOC schip: afsluiting thema IPC ontdekkingsreizigers
Vrijdag 10 november Nieuwsbrief 5
Donderdag 16 november Versieravond school 19.00-21.00 Alle hulp welkom!


Op 4 oktober hebben we ons bordje gekregen:
Erkende cultuurprofielschool!
Ons aspirant lidmaatschap is omgezet naar het echte lidmaatschap! We behoren nu tot de eerste 7 cultuurprofielscholen van Nederland.  Dat is iets om te vieren en trots op te zijn!


Day a week school

De identificatieronde van de DWS in groep 5 is weer gestart!
Sinds (2012) nemen wij deel aan Day a Week School (DWS). DWS biedt een onderwijsaanbod voor cognitief talentvolle en creatief denkende leerlingen. Zij komen van verschillende scholen en werken één dag per week samen op een aparte locatie. Zij worden daarin begeleid door een gespecialiseerde leerkracht. Er is slechts plek voor 1 of 2 leerlingen! Deze week is de identificatieprocedure gestart om te bepalen welke leerlingen van Wereldwijs het DWS-onderwijs het meest nodig hebben. Om dit te bepalen krijgen de leerlingen uit de groepen 5 de komende weken uitdagende opdrachten aangeboden, waardoor zowel hun analytische als hun creatieve denkvermogen wordt aangesproken. Deze opdrachten zijn echte hersenkrakers! Sinds vorig jaar hebben we ook onze eigen Plusklas op Wereldwijs zelf. Onder leiding van juf Mira komen zij elke woensdag bij elkaar. Hierbij een update over deze leerlingen: Ten eerste hebben we een naam bedacht voor ons groepje, namelijk WDWS  (Wereldwijs Day-a-Week- School). Ten tweede hebben we de afgelopen 3 keer een lessenserie gedaan over de denkhoedjes van Bono. In de eerste les hebben de leerlingen een eigen gebeurtenis vanuit 2 perspectieven geschreven, een zonnige/positieve kant en een donkere wolken/negatieve kant. De daarop volgende les hebben ze kennis gemaakt met de denkhoedjes van Bono Ze moesten allemaal vanuit een bepaald perspectief een fictieve verandering bekijken, namelijk Wereldwijs gaat verhuizen naar een nieuwbouw complex in Diemen. Iedereen kreeg een perspectief toegewezen. Hun perspectief moesten ze in een vergadering beargumenteren. In de les van vandaag moesten ze aan de hand van filmpjes uit het Jeugdjournaal de verschillende perspectieven ontdekken en verwoorden. De leerlingen zijn ontzettend enthousiast en gemotiveerd.

 

AANRADER!!!
Project Wereldmakers in het Bijlmerparktheater.

 

AH bedankt!

De leerlingen uit groep 6 t/m 8 op Wereldwijs en Bijlmerdrie hebben van Albert Heijn Maalderij in Bovenkerk schoolspullen ontvangen. Elke leerling heeft een agenda ontvangen. In een paar klassen zijn er lessen gegeven rondom het gebruik van de agenda en werden de agenda’s leuk versierd. De leerlingen kunnen door een agenda leren overzicht te houden en verantwoordelijk te zijn voor hun opdrachten. AH Maalderij bedankt!

 

Nieuwe buitenspellen
U heeft ze vast al gezien… nieuwe vakken ( nu nog met krijt maar dat gaat nog veranderen) om een heel leuk spel te spelen. Tijdens de studiedag van het team hebben we van onze Jump in begeleiders nieuwe buitenspelen geleerd. Het is een groot succes.

 

Studietweedaagse

Eind september had het team studie tweedaagse. We hebben training gekregen over het schrijven van teksten met kinderen en hoe je deze goed kunt nabespreken. Ook kregen we de derde training van onze cursus C-zicht. We leren hoe we culturele competenties kunnen stimuleren en observeren. Deze training stond in het teken van reflecteren. Het stellen van de juiste vragen om te vertellen wat je hebt geleerd en hebt ervaren en wat je misschien de volgende keer weer anders gaat doen is ontzettend belangrijk bij het leren. En dus ook bij een vak als beeldende vorming! Tenslotte zijn we verder gegaan met ons eigen onderzoek hoe we de stem van de leerling nog zichtbaarder krijgen in ons onderwijs. Wanneer vragen wij feedback en geven de kinderen elkaar feedback? Zijn de doelen wel goed duidelijk en kunnen de leerlingen zichzelf controleren aan de hand van opgestelde succescriteria? Kunnen ze zelf nakijken en wat zijn de regels? Tekenen ze in bij instructie naar aanleiding van hun testresultaten? Worden die zorgvuldig besproken? Uit onze leerkrachtenquête en het gesprek met de leerlingen (leerlingarena) bleek dat we nog veel te leren hebben maar ook dat er al hele mooie voorbeelden zijn.

We doen dit omdat onze kernwaarde:

leerlingen zijn (mede) verantwoordelijk voor hun eigen leerproces

de komende schooljaren als speerpunt is gekozen. In dit kader is het ook heel erg fijn als u samen met uw kind bespreekt hoe het gaat met oefenen in Rekentuin, Taalzee en Words & Birds.


Op 7 november krijgen de groepen 5 t/m 8 een:

Rondleiding op VOC schip Amsterdam!

 

Kom aan boord van het VOC-schip Amsterdam! Neem een kijkje in de

schippershut, het kombuis en de ruimtes voor de bemanning. Ontdek hoe

de zeelieden leefden en werkten in de Gouden Eeuw. Waar moest je slapen?

Wat kreeg je te eten? Hoe kon je met zo veel mensen, zo lang aan boord

van zo’n schip samenleven?

 

We gaan op bezoek in het kader van ons IPC thema ‘Ontdekkingsreizigers’.

  

Inpak en – versieravond donderdag 16 november

Komt u helpen om Wereldwijs om te toveren in winterse sferen voor Sint en Piet en straks de Kerst? We kunnen alle hulp gebruiken!

Van 19.00-21.00 uur.

Ons thema: De toverschool

De tovenaarsschool is ons thema in de onderbouw! We hebben in onze klas 1/2D ook al een echte tovenaarsschool. Hier leren we schrijven, drankjes maken en toverspreuken.

We gaan onderzoeken: hoe je een tovenaar kunt spelen, welke spullen een echte tovenaar heeft, hoe je kunt schrijven met een veer, hoe je een slang kunt betoveren zodat hij kan vliegen.