Wereldwijs gaat kennis delen!

Wereldwijs is een van de onderzoeks- en expertise scholen van het Amsterdamse Onderwijskennis Netwerk ( ONA).
Het Onderwijskennis Netwerk Amsterdam biedt de best beschikbare kennis uit wetenschap. Leraren helpen andere leraren om deze kennis te verbinden aan hun praktijk. Zo vergroten we het evidence-informed werken op Amsterdamse scholen en wordt het onderwijs blijvend verbeterd.

Wereldwijs verzorgt in schooljaar 2023-2024 drie keer een training over

Formatief evalueren: hoe krijgt de leerling echt zicht op leren?

meer info zie: https://ona.amsterdam/product/formatief-evalueren-hoe-krijgt-de-leerling-echt-zicht-op-leren/