14 februari 2018: Workshops voor ouders

Op  woensdagavond 14 februari  organiseert Wereldwijs voor alle ouders een aantal workshops over onderwerpen die over de dagelijkse onderwijspraktijk gaan.

Leerlingen van groep 5-8 helpen voor het eerst de leerkrachten mee met het geven van de workshops

We zijn trots op wat we allemaal doen en willen dat heel graag met u delen.  Afgelopen vier jaar waren de workshops een groot succes en we hopen natuurlijk op een hoge opkomst.

De inhoud van de workshops wordt via de nieuwsbrief bekend gemaakt.  U kunt dan ook intekenen naar welke drie workshops u wilt komen.

Dit jaar zullen wij ook voor opvang voor uw jongste kinderen in de speelzaal zorg dragen.

We beginnen om 19.00!

De eerste workshopronde is van 19.00-19.30, de tweede van 19.30-20.00 en de laatste ronde is van 20.00-20.30

Bij elke ronde kunt u kiezen uit diverse workshops. Wel intekenen want vol is vol!

De koffie staat natuurlijk al om 18.30 klaar

 

Kom naar de workshops voor ouders op woensdagavond 14 februari! van 19.00-20.30  (vanaf 18.30 inloop met koffie/thee)

We zijn trots op hoe wij onderwijs geven op Wereldwijs en Bijlmerdrie en willen dat heel graag met u delen!

Schrijf u vanaf woensdag 7 februari in voor diverse workshops. De lijsten hangen in de grote hal. Vol=vol (max 12 deelnemers per workshop)

U kunt deelnemen aan drie workshops. Elk half uur wisselt u van workshop.

Dit jaar helpen een aantal kinderen (vanaf groep 5 )ons mee bij het geven van de workshops!

Uit welke workshops kunt u kiezen:


 

NEGEN workshops op een rijtje:

 

1.Workshop : cijferend delen

 

Cijferend delen: de huidige staartdeling! In deze workshop maakt u kennis met het uitrekenen van deelsommen in de huidige vorm: cijferend delen. U krijgt uitleg over hoe uw kind een deelsom (bijvoorbeeld 288:8=) moet uitrekenen. In een coöperatieve werkvorm wordt u in de gelegenheid gesteld actief mee te denken en te doen. Hopelijk kunt u na deze workshop samen met uw kind deelsommen uitrekenen.

Deze workshop wordt gegeven door juf Mira en juf Bianca.

 

Locatie: lokaal van groep 6/7 (lokaal juf Bianca)

 

2.Workshop : IPC

 

Tijdens deze workshop nemen wij u mee inde wereld van denken en leren in het programma van IPC. IPC is een inspirerende methode, waarbij leren “leren” centraal staat en de leerkrachten zelf de regie over hun onderwijs voeren, door boeiende lessen te organiseren. Hoe wij dat doen op Wereldwijs willen wij u graag laten zien in de workshop

 

Deze workshop wordt gegeven door juf Bertine en juf Saskia

locatie: het lokaal van groep 8 (lokaal juf Saskia/Mira)

 

3.Workshop: Van technisch- naar begrijpend lezen

In groep 3 leert uw kind de basis van het lezen. Alle letters en klanken zijn dan al een keer aangeboden en worden geautomatiseerd. In groep 4 wordt namelijk gestart met begrijpend lezen. Daarom is het belangrijk dat uw kind vloeiend en vlot leest, zodat een verhaaltje gelezen én begrepen kan worden. Ook voor verhaalsommen bij rekenen is dit cruciaal. Bent u benieuwd naar hoe we dit oefenen? En welke interessante leesactiviteiten we aanbieden? Kom naar deze workshop en ervaar het zelf! U krijgt praktische tips om thuis te oefenen met uw kind.

Deze workshop wordt gegeven door juf Irma, juf Marleen en juf Hanna

locatie: het lokaal van groep 3b (lokaal juf Marleen)

4.Workshop: het schrijven van teksten (taalvorming)

In deze workshop krijgt u de gelegenheid om persoonlijk te ervaren hoe uw kind gestimuleerd wordt om bij een thema over zijn/haar eigen ervaring te vertellen en dit verhaal preciezer onder woorden te brengen. (d.m.v. vragen stellen) Dit geldt ook voor het schrijven en herschrijven van de tekst. Uw kind leert in het proces steeds kritischer te kijken naar zijn product. (tekst)

Deze workshop wordt gegeven door juf Eveline en juf Ellen

locatie: het lokaal van groep 6 (lokaal juf Eveline)


5.Workshop: Fout zo! : de groeimindset

Samen op reis om wijs te worden! Ons motto zegt het al. We worden wijs door ontwikkeling. En bij ontwikkeling horen fouten. Van onze fouten leren we. Hoe komt het toch dat het lijkt alsof fouten maken niet normaal is. In deze workshop maken jullie kennis met het gedachtegoed van John Hattie waarmee we op school bezig zijn. Word je bewust van wat je al kan, wat je volgende stap is omdat je weet wat je doel is. En bij die volgende stap hoort oefenen en fouten maken erbij! Hoe help je je kind bij dit proces…….van een vaste mindset naar een groeimindset

Deze workshop wordt door juf Paula, directeur gegeven

Locatie: het lokaal van groep 3a (het lokaal van juf Irma/Ingrid)

 

6.Workshop: Thematisch onderzoekend leren

U heeft er vast al eens van gehoord, maar wat is het nou precies? Onderzoekend leren vergroot de betrokkenheid en leert het kind kritisch en creatief denken! Dat is waarom wij op Wereldwijs het onderzoekend leren thematisch aanbieden. Leer tijdens deze workshop hoe u een goede onderzoeksvraag formuleert, ervaar wat onderzoek doen nou precies is én ontdek hoe wij het onderzoekend leren toepassen in de praktijk.

Deze workshop wordt door juf Anne en juf Lisa gegeven

Locatie: het lokaal van groep 4b (het lokaal van juf Anne)

 

7.Workshop: ADHB: ziekte of gedrag?

 

ADHD: Ziekte of gedrag?

Over ADHD en de bijbehorende medicatie zijn de meningen verdeeld. Is de diagnose meetbaar en aantoonbaar of is het een theorie en veronderstelling?

Zijn medicijnen de enige oplossing voor ADHD of zijn er andere mogelijkheden?

Hoe ga je als leerkracht in de klas om met ADHD?

U hoort het allemaal tijdens deze workshop die gegeven wordt door meester Bram in samenwerking met de NCRM*.

(*NCRM= Nederlandse Commissie voor de Rechten van de Mens; deze non-profit organisatie is in 1969 opgericht door Dr. Thomas Szasz -hoogleraar psychiatrie- in samenwerking met de Scientology Kerk –dit betreft een maatschapelijk project van de kerk en staat geheel los van deze religie en hun leer-.)

locatie: het lokaal van groep 7/8 (lokaal van meester Bram)

 

8.workshop: onderbouw themavoorbereiding

 

Zijn jullie ook benieuwd hoe wij een thema voorbereiden vanuit het OGO onderwijs?

Wij nemen jullie mee in de voorbereiding van het thema “de raket.”

We kijken samen naar welke betekenissen  en ervaringen vanuit de leerlingen kunnen komen en welke doelen we via spelactiviteiten kunnen behalen.

Deze workshop wordt gegeven door de leerkrachten van de onderbouw

locatie: het lokaal van groep 1/2 (lokaal juf Maaike)

 

  1. Speelgedrag in kleur

Door te spelen in de juiste kleur en met de juiste begeleiding ervaar je in korte tijd positieve ontwikkelingen in het speelgedrag van leerlingen. Op het terrein van zelfvertrouwen, structuur aanbrengen, zelfstandigheid en samenspelen zijn deze vorderingen zichtbaar.

Onder leiding van meester Egon gaat u in de speelzaal of grote gymzaal zelf ervaren hoe dit nu allemaal werkt.