20 juni 2017: workshop ‘water drinken’

Beste ouders,

Zoals jullie weten heeft de school zich aangemeld om een Jump-in school te worden. Er zal (nog) meer aandacht besteed gaan worden aan gezonde voeding en een gezonde leefstijl. Op dinsdag 20 juni is er een Ouderworkshop ‘waterdrinken’ gepland voor alle ouders. Mary-Jane Tan een diëtiste van de GGD zal ons informatie en tips geven.

Ben je nieuwsgierig ? Kom ook!

Jullie zijn welkom in de ouderkamer op dinsdag 20 juni van 8.30 – 10.00

Groet, Femke (ouderconsulent)