27 juni 2017: prikactie PO in actie

Aan alle ouders/ verzorgers van scholen van

Stichting Sirius

Geachte ouders/verzorgers,

Wellicht heeft u er de laatste tijd al het een en ander over gehoord; leraren, directeuren en besturen van basisscholen maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen. In deze brief leggen we u uit waarom wij ons zorgen maken en vragen wij u om uw steun en hulp.

De enorme werkdruk en de lage salarissen hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat veel leraren zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leraren zijn bijgekomen. Dit heeft als gevolg dat we nú al kampen met een lerarentekort en dat het tekort in de aankomende jaren schrikbarend zal gaan groeien. U zult dat vast al hebben gemerkt hoeveel moeite het onze scholen kost om vervanging bij afwezigheid van een leraar te kunnen regelen.

In de afgelopen maanden hebben 41.000 leraren van de actiegroep PO in Actie (PO = primair onderwijs), alle vakbonden en de werkgeversorganisatie PO-Raad hard gewerkt om deze problematiek aan te kaarten bij de politieke partijen in Den Haag. Helaas heeft dit nog niet geleid tot enige verbetering. Niks doen is echter geen optie. Het is vijf voor twaalf!

We willen u vragen om uw stem te laten horen voor goed onderwijs. Iedereen gaat de gevolgen van het lerarentekort voelen als we nu niet als één front laten horen dat we ons zorgen maken en investeringen opeisen. Zo maken we het prachtige vak van leraar weer aantrekkelijk voor jonge mensen met passie voor onderwijs, wenden we een lerarentekort af en komt de kwaliteit van het onderwijs voor de komende generaties kinderen niet in gevaar.

Als schoolbestuur van alle openbare scholen in Amsterdam Zuidoost ondersteunen wij deze actie van harte. Wij vragen u als ouders of verzorgers deze actie ook te steunen door de gezamenlijke petitie te ondertekenen op www.pofront.nl. Elke stem telt, dus brengt u dit ook gerust onder de aandacht bij vrienden, familie en kennissen.

Op 27 juni a.s. zullen de basisscholen in Nederland een uur later opengaan dan normaal. Op dezelfde dag vragen we per school één ouder en één leraar  om ‘s middags af te reizen naar Den Haag om daar de petitie te overhandigen aan premier Mark Rutte. Voor Wereldwijs gaat een ouder van de MR en een aantal leerkrachten in de middag naar Den Haag.

De inloop start om 9.15 en de lessen starten om 9.25 op Wereldwijs.

Steun deze actie! Voor de toekomst van dit mooie vak en voor de toekomst van het onderwijs aan hele generaties kinderen waaronder die van u!

Met vriendelijke groet,

Mariet brouwers, bestuurder stichting Sirius