7 juli 2022: portfoliogesprekken

Op 5 juli ( middag) en 7 juli (ook de avond) zijn er portfoliogesprekken. Uw kind presteert zijn portfolio en samen met de leerkracht en uw kind vindt het gesprek plaats over zijn/haar portfolio.