11 juli 2023: Portfoliogesprekken

Op 11 juli ( middag) en 13 juli (ook de avond) zijn er portfoliogesprekken. Uw kind presteert zijn portfolio en samen met de leerkracht en uw kind vindt het gesprek plaats over zijn/haar portfolio.