13 maart 2018: Oudergesprekken

Bij deze oudergesprekken staat de rapportage van uw kind centraal

Maandag 12 maart krijgt u het rapport van uw kind mee. Op dinsdag middag 13 maart of donderdagmiddag/avond 15 maart verwachten wij u om te komen praten over de resultaten en ontwikkeling van uw kind.

Heeft u voor de voorjaarsvakantie al ingetekend voor uw oudergesprek met de leerkracht?

De lijsten hangen dan  bij de deur van het lokaal.