8 november 2023: koffie met….over lezen

Op 8 november is er een koffie met….over (begrijpend) lezen en luisteren.  We werken op Wereldwijs met een evidence informed manier die we verleden jaar hebben ontwikkeld samen met Onderwijs Maak je Samen. Vanuit wetenschappelijk onderzoek werken we met de nieuwste inzichten die ook goed passen bij ons thematisch werken.

Bij deze koffie met …krijgt u informatie hoe we ons richten op leesmotivatie en het werken met rijke teksten.

Hal Wereldwijs: 8.30-9.30