27 september 2017: Interactieve lezing Jelle Jolles Tienerbrein

Geachte ouders/verzorgers en belangstellenden,

Op woensdagavond 27 september hebben wij de eer om Prof. Jelle Jolles te mogen ontvangen!
Dat is echt heel bijzonder!
Ik wil u daarom met klem uitnodigen voor deze interactieve lezing-workshop!
Zoals u weet zijn wij verbonden aan het VU centrum voor Brein en leren. Uw kind maakt gebruik van de materialen van BreinPlein.
Voor de zomervakantie was hier een workshop over georganiseerd. We zouden een reprise houden maar het wordt dus toch anders want prof Jelle Jolles komt zelf een lezing geven! We hopen op u komst.
Kind en tiener zijn ‘werk in uitvoering’; over leren, planning en nieuwsgierigheid

Interactieve lezing voor ouders en belangstellenden op woensdagavond 27 september 19.30 op basisschool Wereldwijs door Prof. Jelle Jolles

Deze lezing wordt verzorgd door prof Jelle Jolles van het Centrum Brein & Leren van de VU in Amsterdam. Hij is de auteur van de recent uitgekomen bestseller ‘Het tienerbrein’. Deze is vanaf 15 september in een Midprice editie verkrijgbaar speciaal voor ouders, leraren en het algemene publiek.

Inhoud: Veel kinderen en jonge tieners zijn verstandig en weten al heel veel. Maar ze doen soms van die domme dingen en hun schoolcijfers zijn soms minder goed dan verwacht. Hoe komt dat? Dat komt omdat zelfs het oudere kind en de tiener nog ‘werk in uitvoering’ zijn. Zijn hersenen zijn nog aan het rijpen. En hijzelf ontplooit zich nog tot ver na het twintigste jaar.

Welke handvatten zijn er voor ouders om oudere kinderen en ook tieners te begeleiden? Daar gaat het om in deze presentatie. Nieuwe inzichten over de ontwikkeling van je kind worden besproken. En ook wat je kunt doen om zijn werkaanpak en motivatie te stimuleren. Nieuw leermateriaal wordt besproken zoals ‘Het Breinplein’ en ‘De Denkplaten’ waarmee het denken en redeneren, maar ook de nieuwsgierigheid worden gestimuleerd. Speciale aandacht is er voor de planning, de concentratie en de z.g. ‘zelfreflectie’. Dit bevordert het leren en de ontwikkeling van uw kind.

De avond bestaat uit een lezing van Jolles met veel mogelijkheid om vragen te stellen. De workshop baseert zich mede op het boek ‘Het Tienerbrein’ van Jelle Jolles.

 

We zijn er trots op dat uw kinderen in onze school spelen en werken met Breinplein!-materialen van het Centrum Brein & Leren van de Vrije Universiteit in Amsterdam. BreinPlein! bestaat uit speel- en leermaterialen voor kinderen van 6-12 jaar. Door de materialen worden de kinderen nieuwsgierig en oefenen ze belangrijke vaardigheden op het gebied van ruimtelijk denken en redeneren.

De BreinPlein!-taken zijn bouwtaken, denktaken en puzzels. Ze leren problemen oplossen, logisch nadenken, ruimtelijk inzicht, verwoorden en samenwerken. Kinderen worden geprikkeld om creatief te zijn. Ze ervaren wat het is om door te zetten en om andere oplossingen te zoeken en te vinden. Ze ervaren dat het léuk is om uitgedaagd te worden. Al deze vaardigheden zijn belangrijk voor presteren op school.

Via de volgende link kunt u een informatiefilmpje over BreinPlein! bekijken. https://www.youtube.com/watch?v=NPPETKWGW-g

 

Het team van Wereldwijs en van Bijlmerdrie heeft een workshop gekregen van medewerkers van het Centrum Brein & Leren. Daardoor kunnen zij uw kinderen goed begeleiden met het werken met de materialen.

 

De koffie staat klaar vanaf 19.00 uur.

Geen oppas? Wij zorgen ervoor. U kunt uw (jonge) kind meenemen. In de speelzaal zal er opvang zijn.