drama/dans

Voor de discipline drama, actief en passief, is dit schooljaar het programma van Jeugdtheater de Krakeling ingekocht. De groepen krijgen voorbereidende lessen op school over de voorstellingen en bespreken na het bijwonen in het theater de voorstelling na in de klas.  De groepen 1-2 gaan naar de voorstelling:  “Aap en beer” naar het ABC boek van Wim Hoffman door theatergroep Job Raaijmakers en Rene Geerlings,  Stip. De groepen 3 en 4 gaan naar  “Draak in huis” van theatergroep  Het houten huis. De groepen 5 en 6 naar “Echt waar!” van Theatergroep Max.  De groepen 7 en 8 gaan naar “Circus Rouda” een toneelstuk van De toneelmakerij in het kader van het project World Granny’s. (Een schrijf- en interviewproject met bejaarden in de buurt).

Een tweede grootste activiteit, nu rond dans, is gepland in de Kinderboekenweek. Rond het kinderboekenweekthema: “Sport en spel” leren de kinderen in vier lessen van professionele dansdocenten van Krater Zuidoost per klas een dans aan. Een geselecteerde groep kinderen uit alle klassen maakt onder leiding van een dramadocente een rode draad van spel door de voorstelling heen.  De voorstelling getiteld “Sport en spel” wordt door de kinderen uitgevoerd in twee voor onze school “op maat” gemaakte voorstellingen  gedurende een gereserveerde dag in het Bijlmerparktheater.

Naast de voorstellingen en de activiteiten voor alle groepen krijgen de groepen 3 en 4 nog 2 x een serie van 8 lessen dans aangeboden door stagiaires van de Hoge School voor de Kunsten Amsterdam, afdeling dans.

De groepen 5 gaan deelnemen aan een heel speciaal door het Amsterdams Fonds voor de Kunst gesubsidieerd drama- bewegings project: Schouder aan Schouder” dat op video wordt vastgelegd.  Het project is ook bedoeld om de onderlinge verhoudingen te verbeteren en te verstevigen.