Ziek melden

Als uw kind ziek is dient u dit zo spoedig mogelijk te melden. Dit kan vanaf 7.45 uur ’s morgens telefonisch. U kunt uw bericht dan doorgeven aan onze conciërge Jaye. Het telnr van de school is 020-6981078. U kunt het ook persoonlijk doen bij de leerkracht van uw kind als u op school bent voor het brengen van eventueel andere kinderen. Dit kan tussen 8.15 en 8.25.

Als uw kind zonder bericht afwezig is dan geldt dit als ongeoorloofd verzuim.  De school probeert bij kinderen waarvan wij niet weten waarom zij er niet zijn met u contact te zoeken.