succescriteria in groep 8

We zijn hard aan het werk geweest in groep 8 met de groeimindset en succescriteria.

Ons doel was om iedereen in februari een niveau omhoog te krijgen bij technisch lezen door elkaar te helpen, te stimuleren en tutoring.

Nu bij de tussentijdse evaluatie blijkt dat we goed op weg zijn dit doel te bereiken.

Iedereen is gegroeid in zijn/ haar leesvaardigheid.

10% van de 1 ster is doorgestroomd naar 2 ster, 80% van de 1 ster groep zit tegen het randje aan om een niveau hoger te behalen en zal dat naar alle waarschijnlijkheid bij het volgende meetmoment halen.

Van de 2 ster groep is maar liefst 70% doorgestroomd naar de 3 ster groep, onder luid applaus van de klasgenoten J.