start Cito weken

Vanaf maandag 29 januari t/m 9 februari 2018 worden vanaf groep 2 bij alle kinderen de tussentijdse Cito toetsen afgenomen. Met uitzondering van groep 8 kinderen, die hebben ze al gemaakt, ivm de kernprocedure.

De ouders van groep 1/2 hebben aparte informatie gekregen omdat het voor hen de eerste keer is.

De cito toetsen zijn vooral bedoeld voor de leerkrachten om de ontwikkeling van de kinderen te volgen en te analyseren of het onderwijsaanbod eventueel moet worden aangepast.

Daarnaast vertelt het u en ons hoe uw kind ten opzichte van het landelijk gemiddelde scoort.

Dat is goed om te weten maar we vinden het veel belangrijker dat uw kind zich ontwikkelt en groeit! Dat kunnen we met name heel goed zien bij de Cito-toetsen. Deze vaardigheidsgroei is veel belangrijker dan het niveau. We zijn tenslotte allemaal verschillend. Dat we ons goed ontwikkelen is het belangrijkste!

We willen u adviseren om niet teveel druk uit te oefenen op het maken van de toetsen. Dat werkt eerder averechts. Wat u wel kunt doen is:

-de kinderen zo uitgerust mogelijk te laten zijn.

-Geen tanadarts- of doktersafspraken onder schooltijd te plannen in deze twee weken.

-Op tijd te komen! Zodat uw kind minder gestrest aan de dag begint.

-Belangstelling te tonen en vertrouwen uit te stralen.

We wensen natuurlijk wel alle kinderen succes bij het maken van de toetsen!

Mocht u willen weten wat nu het verschil is tussen Cito toetsen en onze eigen methode gebonden toetsen dan kunt u dat lezen in het artikel dat  Cito hier voor ouders heeft geschreven.

 

Er zit een beveiliging op dit artikel zodat er geen link gegeven kan worden. U kunt het vinden bij http:www.cito.nl/veelgestelde vragen

. Bij zoekterm vult u methodegebonden toets in. U klikt dan de eerste vraag aan

Wat is het verschil tussen methode gebonden toetsen en de toetsen van het Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs?

In dit stukje vind u een link naar een pdf document. Het is beveiligd dus daarom is een directe link niet mogelijk