Ouderbijeenkomst groep 5a

Beste ouders/verzorgers van groep 5a,
Het lijkt ons goed om maandag 11 februari tussen 18.00-19.00 bij elkaar te komen. Uw kind kan eventueel meekomen.
De bedoeling van deze bijeenkomst is vooral om duidelijkheid te geven waar de groep 5 nu staat qua niveau. De toetsen zijn afgenomen en we kunnen op groepsniveau zien hoe de groep er voor staat. Op dit moment zijn we bezig met het maken van de analyses. We kunnen dan ook vertellen wat het plan van aanpak is en hoe u ons daarbij eventueel kan ondersteunen! De groepspagina op de website is inmiddels ook weer helemaal up to date.
Op individueel niveau gaan we die avond niet inzoomen. Dat gebeurt aan de hand van het komende rapport ( juf Lisa neemt dit op zich) en het oudergesprek over uw eigen kind.
Juf Lisa, juf Isabella, meester Daan (intern begeleider) en ondergetekende zullen aanwezig zijn.

We zien uit naar uw komst!
Vriendelijke groet,
Paula Hoonhout