19 maart 2021: VERVALT studiedag

De studiedag van 19 maart is vervallen. Door de tweede lockdown is er besloten om deze dag als onderwijstijd te gebruiken voor onze leerlingen