14 november 2019: Oudergesprekken op uitnodiging

In November zijn er oudergesprekken op uitnodiging van de leerkracht samen met de intern begeleider.

Wilt u zelf graag de leerkracht spreken, geeft u dat dan gerust aan bij uw leerkracht en vermeldt daarbij de reden.

Deze gesprekken vinden plaatst op 12 en 14 november