16 maart 2021: koffie met….culturele competenties

Deze koffie met… gaat over culturele competenties. Wat zijn dan en hoe volgen wij de ontwikkeling die uw kind hierin maakt?

Het onderwijs is veel meer dan alleen rekenen en taal. Voor persoonsvorming zijn de culturele competenties enorm belangrijk.

Kom luisteren en meedoen!

van 8.30-9.30 in de teamkamer van Wereldwijs