27 juni 2022: Opnieuw Excellent!

Wereldwijs opnieuw excellent
Op maandag 27 juni krijgt basisschool Wereldwijs opnieuw het predicaat excellent uitgereikt. In 2019 werd Wereldwijs al voor drie jaar excellent bevonden en met deze nieuwe vaststelling is dat verlengd tot juni 2025.

In het prachtige juryrapport is te lezen wat een bijzondere prestatie Wereldwijs heeft geleverd op het excellentieprofiel: formatief evalueren.

Wereldwijs is super trots. Eigenlijk nog wel trotser dan drie jaar geleden. Want excellent worden is1 ding, het blijven, het verankeren en het verder uitbouwen is echt een fantastische prestatie. En helemaal als dat lukt ondanks pittige omstandigheden; Corona en het grote lerarentekort in Amsterdam Zuidoost.

‘Leren leren’ op Wereldwijs

De ontwikkeling en groei ten opzichte van jezelf staan op Wereldwijs centraal. Succesvol leren is de weg naar kansengelijkheid; als je leert van je fouten, goed nadenkt, samenwerkt, niet opgeeft, jezelf wilt blijven verbeteren en nieuwsgierig blijft dan weet je wat leren inhoudt! Onze leerlingen leren zichzelf én anderen (ook de juf of meester) te beoordelen door het geven van feedback en door zichzelf in te schalen op doelen met duidelijke succescriteria. Niet alleen op het gebied van rekenen en taal/lezen, maar ook op het gebied van zes culturele competenties: presenteren, samenwerken, zelfstandig werken, onderzoekend vermogen, creërend vermogen en reflecteren. Er is een digitaal portfolio ontwikkeld, waar leerlingen onder andere hun eigen groeiplannen in schrijven en evalueren en zichzelf inschalen op “ leren leren”.

Uit het juryrapport: “OBS Wereldwijs zet een baanbrekend profiel neer vanuit een gedreven visie. De jury heeft een school gezien waar vanuit een gezamenlijke gedreven visie op leren en ontwikkelen het gehele team haar onderwijs vormgeeft. Een sterk doorleefde visie geeft richting aan de ontwikkeling van het onderwijs en dat heeft de jury in gesprekken en in de rondgang door de school mogen ervaren”.

Meer informatie over onze school en het excellentieprofiel kun je lezen op onze website. Komend schooljaar wordt Wereldwijs een expertschool in het net opgerichte Onderwijs kennis Netwerk Amsterdam (ONA)en gaat zo bijdragen aan kennisbenutting, kenniscultuur en kenniscreatie.

Maar eerst vieren we feest! De feestelijke uitreiking van het predicaat excellent vindt plaats op 27 juni om 11:00 uur bij

Komend schooljaar wordt Wereldwijs een expertschool in het net opgerichte Onderwijs kennis Netwerk Amsterdam (ONA)en gaat zo bijdragen aan kennisbenutting, kenniscultuur en kenniscreatie.

Maar eerst vieren we feest! De feestelijke uitreiking van het predicaat excellent vindt plaats op 27 juni om 11:00 uur bij ons op school.